728 x 90

اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات دو مکمل تروریسم

وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران
وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران

از کوزه همان تراود که در اوست 

هر روز که از آثار لیست‌گذاری تروریستی سپاه پاسدارن می‌گذرد و هر دم که دامنهٔ تحریم همه‌جانبه بیشتر دامن نظام آخوندی را می‌گیرد، واقعیت‌های درونی حاکمیت ولایت فقیه هم بیشتر بروز بیرونی پیدا می‌کنند. این واقعیت درونی چیزی نیست جز بی‌پایه‌گی نظام در جامعهٔ ایران از یک طرف و توسل به اقتدارنمایی پوشالی از طرف دیگر.

نظام آخوندی همواره اقتدارنمایی‌اش را با دو بازوی سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات بیرونی می‌کند. از همین روی هم باید کلیت نظام را محصول این دو گروه تروریستی دانست که بدون استمرار سرکوب و ارعاب و ترور از جانب این دو ارگان، هیچ تکیه‌گاهی برای سر پا ماندن ندارد.

 

دو مکمل تروریسم در آینهٔ فراخوان ملی و میهنی 

به‌دنبال لیست‌گذاری تروریستی سپاه پاسداران، ضرورت لیست‌گذاری وزارت اطلاعات نیز بدل به فراخوان از جانب ایرانیان آزاده و مقاومت ایران گردید. این فراخوان ملی و میهنی از این واقعیت ناشی شده است که در این چهار دهه، بنیاد تروریسم در نظام خمینی و خامنه‌ای با دو بازوی سپاه و وزارات اطلاعات اجرایی و عملیاتی شده است.

کافیست به اذعان و تصریح روشن پاسدار سلامی از این واقعیت انکارناپذیر اشاره شود.

روز یکشنبه ۱۵اردیبهشت ۹۸ وزیر اطلاعات دولت روحانی با برخی از ابواب جمعی وزارتش به دیدار پاسدار حسین سلامی‌ رفت تا گماشتن وی به سرکردگی سپاه پاسداران را تبریک بگوید. پاسدار سلامی که شرایط بحران موجودیت نظام را زیر فشار لیست‌گذاری تروریستی سپاه و تحریم حس می‌کند، لاجرم همدست بودن وزارت اطلاعات و شراکتش در اعمال تروریستی سپاه را به‌طور علنی اعتراف کرد: «وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه مکمل همدیگر هستند». (خبرگزاری تسنیم، ۱۵اردیبهشت ۹۸)

پاسدار سلامی که سابقهٔ جنایات مشترک سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات را در چنته و خاطراتش دارد، «مکمل» بودن و تکیه‌گاه هم بودنشان را این‌طور وصف می‌کند: «وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه به یک نقطه نگاه می‌کنند و یک تن و موجودیت واحد را تشکیل می‌دهند».

بدین‌وسیله تصریح می‌کند که سپاه پاسدارن در تمامی قتل‌های زنجیره‌یی، کشتار کشیشان مسیحی، انفجار حرم امام رضا، انفجار در مکه، انفجار در سامرا و بیش از ۴۵۶ترور خارج کشور که توسط وزارت اطلاعات صورت گرفته، شریک و همراه و هم‌پرونده است.

به‌دنبال پاسدار سلامی، آخوند محمود علوی وزیر اطلاعات آخوندی نیز بی‌پایه‌گی نظام در جامعهٔ ایران را به نمایش گذاشت. وی ضمن اعتراف به این‌که وزرات اطلاعات و دولت متبوع وی هیچ وظیفه و مسؤلیتی در قبال مردم ایران ندارند، بلکه فقط و فقط حفظ «صیانت از نظام و پاسداری از انقلاب اسلامی» برایشان وظیفه و مسئولیت است، بر همدستی دو ارگان تروریستیِ حاکمیت ولایت فقیه تأکید کرد: «امیدواریم بتوانیم دست در دست برادران سپاه، رسالت خطیر صیانت از نظام و پاسداری از انقلاب اسلامی را به بهترین وجه ممکن به انجام رسانیم». (خبرگزاری تسنیم، ۱۵اردیبهشت ۹۸)

 

از مکمل ترور در قانون تا اعتراف‌های کم نظیر اکنون 

همکاری و انجام جنایات موازی توسط این دو ارگان نظام آخوندی حتی در«قانون تأسیس وزارت اطلاعات» نوشته شده است. در ماده پنجم این قانون آمده است: «سپاه پاسداران ضمن تبعیت از خط مشی وزارت اطلاعات در مورد مبارزه با ضد انقلاب داخلی و مأموریت‌های محوله در اساسنامه سپاه تا اعلام آمادگی وزارت اطلاعات، اطلاعات داشته و حق کسب و جمع‌آوری اخبار و تولید اطلاعات و تجزیه و تحلیل آن و شناسایی ضد انقلاب را دارد و این وزارتخانه را کمک می‌کند».

با اعتراف‌های ناگزیر فوق که در ۳دههٔ پیشین کمتر به این صورت مجبور به علنی کردن آن می‌شدند، به این واقعیت می‌رسیم که نظام آخوندی، هم در مرحله تعیین‌تکلیف نهایی واقع شده است و هم هیچ پایه و مایه‌ای در جامعهٔ ایران ندارد و تمام سرمایه‌اش همین دو ارگان سرکوب و تروریسم هستند. این واقعیت را دیدار پاسدار سلامی و وزیر اطلاعات که آن را به «فلسفهٔ وجودی دو چشم نظام» تشبیه کرده‌اند، گواهی می‌دهد.

 

مردم ایران بهترین گواهان یک حکومت ترور 

واقعیت این است که اگر قرار باشد بر مبنای لیست‌گذاری تروریستی ـ که جنایت، ترور و ارعاب از دلایل آن است ـ ضرورت و فوریت تعیین شود، باید کلیهٴ ارگانهای وابسته به ولایت فقیه در این لیست گنجانده شوند؛ چرا که وظیفه و هدف اصلی و مأموریت آنها تبلیغ و ترویج سرکوب، جنایت، حذف مخالفان، گسترش ارعاب و نیز چپاول و غارتگری بوده و هنوز ادامه دارد. در این لیست‌گذاری، آنچه که ضرورت و فوریت تام می‌باشد، گذاردن نام وزارت اطلاعات در زمرهٔ سازمانها و گروه‌های تروریستی جهان است.

مردم ایران بهترین گواهان برای ضرورت لیست‌گذاری تروریستی وزارت اطلاعات آخوندی هستند. در خاطره‌های چهار دههٔ گذشتهٔ مردم ایران ـ به‌خصوص در دهه‌های ۶۰و ۷۰ـ این واقعیت حک شده است که عناصر و بدنهٔ اصلی تشکیل دهندهٔ وزارت‌ اطلاعات از میان بازجویان و شکنجه‌گران حرفه‌یی دههٔ ۶۰ در زندانهای سراسر ایران برگزیده شده‌اند؛ از این رو در کار شکنجه، مرگ، کشتار، ترور، سانسور و خفقان، حرفه‌یی و فاقد مصونیت اخلاقی هستند.

 

بهترین هدیه به خانواده‌های ایرانی 

امروز به‌روشنی همه دریافته‌اند که ماشین مرگ جمهوری اسلامی آخوندی اساساً بدون چرخ‌های سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات نمی‌تواند به حرکت خود ادامه ‌دهد. لذا ضروری است که به موازات لیست‌گذاری تروریستی سپاه پاسداران، وزارت اطلاعات این نظام نیز در این لیست نام‌گذاری شود. تحقق این رویداد یکی از بهترین هدیه‌ها به خانواده‌های ایرانی می‌باشد که زندگی و هستی‌شان به‌دست این ماشین مرگ و خفقان از بین رفته و از هم پاشیده شده است.

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/ad844e88-6ca1-448e-b939-782b563de5a2"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات