728 x 90

اعترافهای ناگزیر به حکم جنایتکارانهٔ نوید افکاری - مروری بر رسانه ها

گزیده روزنامه‌های حکومتی
گزیده روزنامه‌های حکومتی

اعترافهای ناگزیر به حکم جنایتکارانهٔ نوید افکاری

در روزنامه‌های حکومتی روز۲۴شهریور، خبر بحرانهای اجتماعی – اقتصادی رژیم در کنار وحشت از انزوای فزایندهٔ رژیم بیشترین حجم مطالب را به خود اختصاص داده است. بعد از آن اعترافات روزنامه‌های حکومتی در صعودی شدن مجدداً کرونا از یک‌سو و بالاکشیدن بودجه مبارزه با کرونا توسط دولت از سوی دیگر دیده می‌شود. روزنامه‌های حکومتی برخلاف شبکه‌های اجتماعی به‌صورت خطی در مورد اعدام نوید افکاری سکوت پیشه کرده‌اند. تنها دو مورد به فضای اعتراضی جامعه اذعان کرده‌اند.

همدلی نوشته است: «افکار عمومی نسبت به اعدام افکاری حساسیت نشان داده بود و برخی نسبت به اعدام سریع وی معترض بودند». این روزنامه با اشاره به دفاع یک عضو مجلس ارتجاع از اعدام نوید افکاری به‌صورت ناخواسته به نفرت مردم از نظام ولایت اذعان کرده و نوشته است: «حالا نکته جالب صحبت‌های این نماینده مجلس شیراز است که به جای این‌که در راستای تلطیف فضای روانی جامعه صحبت کند، به نوعی علیه افکار عمومی و مردم نطق می‌کند.

روح‌الله نجابت در جلسه علنی مجلس گفت: حرف و عمل همه باید در جهت تقویت نظام باشد. آن نوع عدالت‌خواهی مطلوب خواهد بود که بر مبنای ارزش‌های ولی‌فقیه باشد».

روزنامه حکومتی اعتماد از باند مغلوب به ناکارآمدی ارعاب و اعدام اذعان کرده و خطاب به نظام نوشته است: «اعدام در مقام اعمال قدرت یا وسیله انتظام جامعه و جلوگیری از هرج و مرج، یک سامانه ضدسیاسی است. اعدام و قتل در دولتهای سنتی و فاقد حاکمیت قانون سال‌ها وسیله نظم‌دهی به جامعه بوده است. اما فراموش می‌کنیم که دولتهایی این راه‌کار را برمی‌گزیدند که با شمشیر و جنگ بر سر کار می‌آمدند.

آیا در نظام سیاسی ایران که مدعایش انواع انتخابی تمام مقامات آن است، می‌توان باز هم از اعدام برای انتظام امور استفاده کرد؟ به‌نظر می‌رسد این اعدام، سامانه‌ای ضدسیاسی در جمهوری اسلامی تلقی شود. چرا که لوازم جمهور، هیات منصفه‌ای عادل است و در غیابش؛ افکار عمومی عامه است که در زمینه اعدام، نظرش بر اعدام نکنید را اعلام کرده است».

اذعان به دروغ‌درمانی و غارت سهم مردم

روزنامه‌های حکومتی امروز مطالب متنوعی در مورد بن‌بست اقتصادی و پیامدهای اجتماعی آن دارند. در مورد وعده‌درمانی‌ها در خصوص بورس و سایر مسائل اجتماعی آفتاب یزد زیر عنوان «نوش داروی وعده» از جمله نوشته است: «موضوع گشایش یا تحول اقتصادی در حالی که یکی از فاکتورهای مهم اثرگذار بر اقتصاد کشور بیرونی است بار دیگر ابهام را نسبت به وعده‌های مسئولان افزایش می‌دهد. در واقع با توجه به تحریم‌های اعمال شده از سوی ایالات متحده، هم‌چنین عدم پذیرش FATF در ایران نمی‌توان انتظار داشت که تحول ویژه‌یی را در اقتصاد ایران ببینیم. باید بستر مناسب را فراهم کنیم».

اقتصاد سرآمد از غارت بودجه ادعایی مبارزه با کرونا توسط خامنه‌ای و روحانی خبر داده و به‌نقل از شهریاری عضو مجلس نوشته است: «دولت پس از تخصیص ۳۰درصد از اعتبارات کرونایی به وزارت بهداشت، بودجه عمومی این وزارتخانه را کاهش داده و به نوعی اعتبارات تخصیصی از صندوق توسعه ملی را جایگزین بودجه عمومی وزارت بهداشت کرده است».

جهان صنعت هم نوشته است: «در شرایطی که کشورمان درگیر جنگ اقتصادی و تحریم‌ها ست و هر روز می‌کوشند (نظام) را در انزوای بین‌المللی قرار دهند، برخی بی‌تدبیریها و سوء‌مدیریت‌های داخلی نیز آتش به جان معیشت مردم انداخته و سفره‌های آنها را هر روز خالی‌تر از گذشته می‌کند». این روزنامه در ادامه افزوده است: «بر اساس نظرسنجی سازمان گالوپ که یکی از معتبرترین سازمانهای نظرسنجی بین‌المللی است، رئیس‌جمهوری ایران از بین ۲۰۹کشور دنیا بی‌توجه‌ترین رئیس‌جمهوری نسبت به وضعیت معیشتی و اقتصادی مردم در سال۲۰۱۸ شناخته شده است».