728 x 90

اعتصاب کارکنان راه‌آهن شازند اراک و کارگران راه‌آهن تبریز

اعتصاب کارکنان راه‌آهن شازند اراک و کارگران راه‌آهن تبریز
اعتصاب کارکنان راه‌آهن شازند اراک و کارگران راه‌آهن تبریز

اعتصاب کارکنان راه‌آهن شازند نورآباد اراک

کارکنان راه‌آهن اراک (شازند -نورآباد) روز دوشنبه ۳۰ اردیبهشت ۹۸ در اعتراض به پرداخت نشدن سه ماه حقوق عقب‌افتاده اعتصاب کردند.

 

اعتصاب دوباره کارگران راه‌آهن تبریز

کارگران خط و ابنیه فنی راه‌آهن تبریز نیز روز دوشنبه در گذر گاه تبریز در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق عقب‌افتاده سال ۹۷ و ۹۸ اعتصاب کردند.

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات