728 x 90

اعدام نوید افکاری و مسئولیت ما

در اولین سالگرد پرکشیدن نوید شورشگر، جا دارد که ویژگیهای اعدام جنایتکارانه او را مرور کنیم و وظیفه خود در قبال آن جنایت را یادآور شویم. اعدام نوید افکاری نشان داد که:

۱ــ دیکتاتوری ولایت فقیه بی‌تفاوت‌ترین رژیم دنیا نسبت به فراخوان مردم ایران و جهان برای رعایت حقوق‌بشر است.

۲ــ این رژیم هیچ راه مسالمت و مدنیت اجتماعی برای ابراز مخالفت مردم ایران و نسل‌های جوان باقی نگذاشته است. از این رو راه نجات ایران از این حاکمیت قیام و شورش است.

۳ــ وظیفه ملی و انسانی جامعه ورزشی ایران است که از حضور در میادین ورزشیِ تحت حاکمیت ولایت فقیه خودداری کند.

۴ــ خون نوید افکاری در ندای میلیونی ایرانیان و جهانیان بدل به بارانی گشته است که نباید متوقف شود. این باران باید که سنگ سخت دیکتاتوری ولایت فقیه را بساید و ذوب نماید. این رسالت انسانی و مسئولیت ملی همه ایرانیان آزاده در قبال خون نوید و نویدهاست.

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات