728 x 90

افزایش روزافزون نرخ سبد معیشتی و خشم ارتش گرسنگان!

بمب ساعتی گرستگان
بمب ساعتی گرستگان

بنا بر گزارش مرکز آمار رژیم و انستیتو پاستور نرخ سبد معاش یک خانوار در شهریورماه از مرز ۸میلیون تومان گذشت و نسبت به ماه قبل نیز ۴۸۹هزار تومان افزایش داشت.(روزنامه آرمان ۱۶مهر ۹۸)

این در شرایطی است که در ابتدای سال ۹۸ شورای عالی کار دستمزد پایه کارگران را ۱.۵میلیون تومان تصویب کرد.

دولت روحانی با تصویب این مبلغ به‌عنوان حقوق کارگران ادعا کرد حقوق کارگران را به یک‌دوم خط فقر رسانده است، اما ظرف ۶ماه این حقوق به یک‌پنجم خط فقر تنزل پیدا کرد و قدرت خرید عموم مردم هم کاهش پیدا کرد.

در طول این مدت گرانی سبد غذایی هر فرد در روز از ۱۰۰۲۴۸ریال به ۲۱۷۳۲۷ریال و بیش از ۱۰۰درصد افزایش پیدا کرد.

این در شرایطی است که وضعیت ماهانه گرانی قیمتها و کاهش قدرت خرید مردم از فروردین تا شهریور امسال پیوسته در حال افزایش و فقر و گرسنگی در جامعه نیز گسترده‌تر شده است.

در شرایط کنونی بسیاری از مردم ماهانه به حدود ۷میلیون تومان نیاز دارند تا به حد فقر برسند و سطح قدرت خریدشان را در حد روزهای اول سال نگهدارند.

این در شرایطی است که طی این مدت آخوند حسن روحانی بارها از کنترل نرخ تورم و بهبود وضعیت اقتصادی سخن گفته است.

از جمله دروغ‌درمانی‌های شیخ حسن روحانی در زمینه بهبود وضعیت اشتغال و کاهش نرخ بیکاری است.

آخرین ادعای او در جلسه هیات دولت است که در مورد بهبود وضعیت اشتغال و آمار جمعیت شاغل در کشور اظهار داشت: «خوشبختانه وضعیت اشتغال نسبت به بهار و تابستان سال گذشته بهبود پیدا کرده است به‌طوری که جمعیت شاغل ما اکنون نزدیک به ۲۵میلیون نفر می‌باشد و از طرف دیگر آمار بیکاران به زیر ۳میلیون رسیده است».

ادعای او در زمینه بهبود اشتغال و افزایش جمعیت شاغل در شرایطی است که به اذعان رسانه‌ها و مهره‌های حکومتی تولید بسیاری از کارخانه‌ها و کارگاههای تولیدی متوقف و تولید بقیه آنها نیز زیر ۵۰درصد ظرفیت تولیدشان است.

در حالی دولت ورشکسته روحانی بودجه خود را از طریق گران کردن کالاها و فشار دادن گلوی مردم دنبال می‌کند که در همان حال دزدی‌های نجومی توسط سردمداران و مهره‌های رژیم نیز حیرت همگان را برانگیخته‌ است.

روز ۱۴مهر علیرضا بیگی، یک عضو مجلس ارتجاع، به تاراج ۲۷میلیارد دلار ارز و ۶۰تن طلا توسط باندهای رژیم را اعتراف کرد.

به‌نوشته سایت اعتماد آنلاین وابسته به باند روحانی ۵۵۰میلیارد تومان از جیب کارگران با شوک ارزی و رانت‌بازی، برداشته‌اند.

این سایت وابسته به باند روحانی در مطلبی با عنوان: «دست‌های پنهانی که ۵۵۰هزار میلیارد تومان از جیب کارگران برداشتند/ شوک ارزی چه کسانی را پولدارتر کرد» می‌نویسد: «دولت‌ هرگز یک نهاد بی‌طرف در قِبال منافع طبقه کارگر و سرمایه‌داران نیست. دستِ پنهان رانتِ قواعد و قوانینی که دولت‌ حاکم می‌کند از جمله شوک ارزی اخیر، پول را از جیب دهک‌های پایینی برداشت و به حساب دهک‌های بالایی واریز می‌کند و کارگران تصور می‌کنند وضعیتی که مجبور به تحمل آن هستند، ناشی از سرنوشت محتوم‌شان است».

اعتماد آنلاین در ادامه اضافه می‌کند: «مدت‌هاست که این چرخه معیوب در اقتصاد تکرار می‌شود تا پولدارها، پولدارتر و نیروی کارِ کارگران، ارزان‌تر شود.

شوک ارزی اخیر، هم‌چون موج متلاطمی زندگی خیلی از کارگران را با سختی‌ مواجه کرد و درآمدها روزبه‌روز کم‌ارزش‌تر شد».(اعتماد آنلاین ۱۵مهر ۹۸)

ربودن نان از سفره کارگران در شرایطی است که سردمداران و عناصر وابسته به رژیم با وجود در آمد سرشاری که از طریق دزدی اموال مردم از جمله کارگران محروم و زحمتکش دارند، سالانه ۵۰هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی دارند.

به گزارش خبرگزاری مهر به‌نقل از مدیرکل بازرسی مبارزه با پولشویی سازمان امور مالیاتی «سالانه فرار مالیاتی حدود ۴۰ تا ۵۰هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود».

او در ادامه اظهاراتش اضافه می‌کند: «البته نمی‌توانیم به عدد دقیق فرار مالیاتی برسیم چون اشراف اطلاعاتی و ریزداده‌های لازم را نداریم و از نظر ما هر جا که ابهام اطلاعاتی در خصوص درآمدها داریم استعداد فرار مالیاتی وجود دارد».(خبرگزاری مهر ۱۵مهر ۹۸)

در شرایطی که هر ماه تعداد بیشتری از مردم به کام فقر و گرسنگی کشیده می‌شوند، نظام آخوندی با اتخاذ سیاست‌های غارتگرانه و ضدمردمی نابرابریهای اقتصادی و فقر بیشتری تولید می‌کند.

به گفته شهاب نادری، عضو مجلس ارتجاع از اورامات «۸۰درصد از جامعه ایران زیر خط فقر هستند».

افزایش نرخ سبد معیشتی و کاهش قدرت خرید اکثریت مردم به یک‌پنجم خط فقر، قطعاً بسیاری دیگر از مردم را به اردوی لشگر گرسنگان سوق می‌دهد و حاکمیت آخوندی را هم با چالش جدید و اعتراضات بیشتری از سوی همین مردم گرسنه مواجه خواهد کرد، این در شرایطی است که رژیم آخوندی با بحرانهای حادی مواجه و به نفس افتاده و رو به مرگ است.

این یک واقعیت است که هر چه فقر در جامعه بیشتر می‌شود و دامن اقشار بیشتری از مردم را می‌گیرد، پتانسیل شورش و قیام در آنها نیز بیشتر می‌شود.

آن‌چنان‌که در قیام‌های دیماه ۹۶ و مرداد ۹۷ شاهد بودیم که اکثریت مردم معترض اقشار فقیری بودند که در این حاکمیت دیگر چیزی برای از دست دادن ندارند.

حضور ارتش گرسنگان در این قیام‌ها به‌گونه‌ای چشمگیر بود که بسیاری از رسانه‌ها و تحلیگران حکومتی فقر و مشکلات معیشتی و اقتصادی را عامل اصلی اعتراضات سراسری در آن قیام‌ها ارزیابی کردند.

در آینده نیز فقر یکی از پارامترهای اصلی در منازعه بین مردم با نظام آخوندی خواهد بود.

آری، وقتی که گردباد خشم مردم خصوصاً توفان خشم ارتش گرسنگان شروع به وزیدن کند، آن وقت است که پایه‌های نظام ولایت‌ فقیه فرومی‌ریزد.

این در شرایطی است که کانون‌های شورشی و مقاومتی سازمان‌یافته و سراسری هم در کمین این حاکمیت نشسته و بیش از هر زمان دیگر پیشاپیش خلق محبوبشان آماده سرنگون کردن این رژیم هستند.

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/c09f225a-dab8-4fdc-9a17-8627119b4036"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات