728 x 90

افزایش شتابان خط فقر و چشم‌اندازها

خط فقر
خط فقر

افزایش شتابان جمعیت زیر خط فقر در میهنمان، با هراس روزافزون رژیم آخوندی از قیام و سرنگونی نسبت مستقیم دارد.

با وجود نابرابریهای آشکار که در وضعیت معیشتی انسان‌ها در بسیاری از نقاط جهان وجود دارد، نگاهی به آمارهای اقتصادی بین‌المللی، نشان می‌دهد که نسبت به ۶سال گذشته میزان قابل توجهی از جمعیت مجموع کشورهای مختلف جهان، از زیر خط فقر مطلق خارج شده و به انسان‌هایی پیوسته‌اند که می‌توانند زندگی روزمره خود و خانواده خود را ولو در حداقل‌های لازم تأمین کنند. از جمله، نمودارهای آماری سایت رسمی بانک جهانی نشان می‌دهد که به‌رغم پاندمی کرونا که باعث شد در دوساله اخیر ۹۷میلیون نفر دیگر از مردم جهان به زیر خط فقرمطلق سقوط کنند، اما مجموع جمعیت زیر خط فقر مطلق جهان از ۷۴۴میلیون نفر در سال۲۰۱۵ به ۷۱۱میلیون نفر در سال۲۰۲۱ کاهش پیدا کرده است.

 

اما رژیم آخوندی درست در نقطه مقابل سیر حرکت اکثریت جوامع دیگر جهان، بدون هیچ گزافه گویی، روزانه هزاران هم‌میهن دیگر ما را به زیر خط فقر مطلق می‌کشاند. این واقعیتی است که چون خود را به تلخی در اعتراضات پیاپی اقشار مختلف جامعه نشان می‌دهد، رژیم نیز با زبان برخی از کارگزاران خود، ناگزیر از اعتراف به آن شده است. اعترافی که البته در وحشت از قیام و سرنگونی به‌دست لشگر بیکاران و گرسنگان زیر خط فقر مطلق، با فریبکاری و دروغگویی نوع آخوندی همراه است و به‌طور معمول هم به‌دلیل بلاهت و بی‌سوادی کارگزاران به میدان فرستاده شده، جیغ بنفش عناصر باند مغلوب و غالب رژیم را هم در‌می‌آورد و رژیم وحشت‌زده را بیشتر در بحرانهای بی‌برونرفت فاز سرنگونی فرو می‌برد.

چنین است که می‌بینیم کارگزار به‌اصطلاح تأمین اجتماعی رژیم در خردادماه ۱۴۰۰، درصد جمعیت زیر خط فقرمطلق را ریاکارانه برای سال۱۳۹۶ فقط ۱۵درصد و برای سال۱۳۹۸ فقط ۳۰درصد کل جمعیت اعلام می‌کند ولی جرأت اعلام همین آمار تقریباً نصف شده را هم برای سال۱۳۹۹ پیدا نمی‌کند. کما این‌که در فاصله دو ماه تا پایان سال۱۴۰۰، این آمار برای سال۹۹ هنوز هم به‌طور رسمی توسط رژیم منتشر نشده است.

 

یک نمونه دیگر، حرفهای معاون وزیر تعاون و رفاه رئیس‌جمهور جلاد و بی‌سواد رژیم رئیسی است که در مصاحبه تلویزیونی ۱۹دی‌ماه، با بلاهت تمام صحبت از محاسبه کارشناسی خط فقر به‌مبلغ حدود ۴میلیون تومان برای خانواده ۴نفره می‌کند! در حالی‌که نگاهی دقیق‌تر به این مبلغ، پته ریاکاری رژیم را از زبان این بسیجی تحمیل شده به دانشگاه شریف روی آب می‌ریزد و معلوم می‌شود منظور از محاسبه کارشناسی، فقط ضرب کردن دو عدد در همدیگر است!

۱۲۵۴۰۰۰تومان*۳.۳=۴۱۳۸۲۰۰ تومان

در این محاسبه، مبلغ ۱۲۵۴۰۰۰ تومان که مبلغ اعلام شده رژیم به‌عنوان خط فقر مطلق یک نفر آن‌ هم برای سال۱۳۹۹ است، در ضریب محاسباتی برای خانوار ضرب شده و در مصاحبه کارگزار دولت آخوندی با بیان «حول وحوش چهار و خرده ای» اعلام می‌شود.

البته همین مبلغ خط فقر مطلق هم که در گزارش پایش فقر در سال۱۳۹۹ وزارتخانه به‌اصطلاح تعاون و رفاه اعلام شده است، نه تنها ناظر به هیچ نوع کارشناسی و پژوهش اقتصادی نیست، بلکه به‌سادگی با در نظر گرفتن ۲۲هزار تومان یعنی نرخ بازار، هر دلار در آن تاریخ، به شرح زیر محاسبه شده است:

۱.۹ دلار* ۳۰روز *۲۲۰۰۰تومان = ۱۲۵۴۰۰۰ تومان

مبلغ ۱.۹دلار هم عددی است که بانک جهانی از سال۲۰۱۷ به‌عنوان خط فقر مطلق جهانی برای هر نفر در روز با مبنا قرار دادن وضعیت فقیرترین کشورهای جهان در جنوب آفریقا و جنوب آسیا محاسبه و ارائه کرده است. و حالا رژیم آخوندی برای میهن ما که در همین شرایط هم حداقل یکی از ۱۰کشور ثروتمند جهان است، همان محاسبه را در مورد شریف‌ترین انسانهای جامعه ما یعنی کارگران و کارمندان و فرهنگیان و بازنشستگان برای تعیین حداقل حقوق و دستمزد بکار می‌گیرد و برای توجیه آن به چنین فریبکاریهای آخوندی روی می‌آورد.

 

اما در صحنه واقعیتهای اجتماعی اقتصادی امروز جامعه ایران، تا آنجا که به اکثریت ۸۰درصدی مردم ما در زیرخط فقر برمی‌گردد و از آنجا که به دست همین رژیم به زیر خط فقر حداقل ۱۲میلیون تومانی در ماه کشیده شده‌اند، زمان این‌گونه دستاویز‌های شیادانهٔ رژیم آخوندی نه تنها گذشته است، بلکه این سخنان شیادانه و وقیحانه تنها آتش قیام خلق را شعله‌ورتر می‌کند و زمان سرنگونی رژیم شیادان و جلادان را جلوتر می‌اندازد.

 

 

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/f9de4b87-2503-43f3-8b61-8bb2a16b04c9"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات