728 x 90

بودجه؛ کشمکش و توافق بر سر چپاول

سخن روز
سخن روز

مجلس ارتجاع پس از ماه‌ها کشاکش و جدال شدید با دولت روحانی بر سر لایحهٔ بودجهٔ ۱۴۰۰روز سه‌شنبه ۲۸بهمن کلیات لایحهٔ بودجه را تصویب کرد.

آنطور که ارگانهای وابسته به مجلس ارتجاع تبلیغ می‌کنند، علت، اصلاح لایحهٔ بودجه توسط دولت «ضمن اعمال نظرات مجلس در آن» بود و این‌که «قلم دولت در لایحهٔ بودجه با ایدهٔ مجلس چرخید و در نهایت نمایندگان به این لایحه رأی موافق دادند» (سایت مجلس ارتجاع-۲۸بهمن)؛ از این رو «بهارستان از تمکین پاستور (دولت) به اصلاح بودجهٔ ۱۴۰۰» استقبال کرد (همان منبع).

قلم دولت چگونه چرخید؟

دو موضوع اصلی مورد مناقشه میان مجلس ارتجاع و دولت روحانی، که باعث شد بودجهٔ ۱۴۰۰روز ۱۴بهمن در مجلس ارتجاع رد شود، عبارت بود از:

۱. منابع درآمدی بودجه

۲. ارز ترجیحی (۴۲۰۰تومانی)

در لایحهٔ دولت روحانی فروش ۲میلیون و ۳۰۰هزار بشکه نفت در روز در نظر گرفته شده و بنابراین «بیش از ۵۰درصد (منابع درآمدی) لایحه به‌نفت وابستگی دارد که تحقق آن مشخص نیست» (دهقانی-عضو مجلس ارتجاع-۲۸بهمن)؛ از این رو همان روز ۱۴بهمن وقتی نوبخت به مخالفت‌های مجلس با لایحهٔ دولت اعتراض کرد و گفت: «مگر گزارشهای به‌کلی سری و محرمانه را نمی‌خوانید؟ مگر از در‌آمدهای نفتی خبر ندارید؟!» و این‌که «قالیباف می‌داند درآمد چند صد هزار میلیاردی ما به چند دلار رسیده است!»، پاسدار قالیباف همین موضوع را توی سرش کوبید که «اگر می‌دانید که در صادرات نفت در شرایط حداقلی هستیم، پس چطور دولت ۲میلیون و ۳۰۰هزار بشکه نفت برای فروش پیش‌بینی کرده است؟!»؛ و بعد هم قالیباف با عتاب در دفاع از رد بودجه می‌گفت: «چطور بر اساس درآمدی که واقعی نیست، هزینه‌های واقعی توسط دولت در بودجه لحاظ شده است؟!» (قالیباف-۱۴بهمن).

 

اما امروز بدون این‌که تغییری در منابع درآمدی بودجه داده شود و گویا تمام آن اعتراضات به منابع درآمدی فراموش شده، مجلس ارتجاع لایحه را بر اساس همان «وابستگی لایحه بودجه ۱۴۰۰ به رؤیای نفت خیالی» (دهنوی، عضو مجلس ارتجاع-۱۶ آذر) تصویب کرد!

در رابطه با موضوع ارز ۴۲۰۰تومانی که موضوع عمدهٔ اختلاف بعدی مجلس بود، ارزی که با آن «دولت دست در جیب اقشار متوسط و ضعیف کرده» و به‌همین خاطر «به‌طور گسترده در حال توزیع رانت ارزی در بودجه است» (رسالت-۲۲بهمن) و این «ارز ۴۲۰۰تومانی و رانت در جیب عدهٔ قلیلی رفته که از وابستگان مدیران دولتی» هستند (فراهانی-عضو مجلس ارتجاع-۱۴بهمن)، همان که «در قالب رانت ارز ۴۲۰۰تومانی از سال۹۷ تاکنون بیش از ۱۰برابر کل یارانه نقدی سالانه‌ای که به یارانه بگیران پرداخت می‌شود، به جیب اشخاصی ریخته شده که به این ارز دسترسی داشتند» (رسالت-۱۶بهمن) و «افراد و نور چشمی‌هایی که به دلار ۴۲۰۰تومانی دسترسی داشتند، محصولات خود را با دلار ۴۲۰۰تومانی وارد کردند ولی با قیمت بازار آزاد می‌فروشند و به جیب» می‌زنند! (همان منبع)، امروز مجلس بدون حذف این ابزار رانت و فساد نهادینه، کلیات بودجه را تأیید کرد!

 

چه شد و چرا؟

دم خروس چرایی تصویب کلیات لایحهٔ بودجه، با حفظ منبع موهوم فروش روزانه ۲میلیون و ۳۰۰هزار بشکه نفت و حفظ ارز رانتی و فاسد ۴۲۰۰تومانی، در صحبت‌های نوبخت، معاون روحانی و ابراز رضایت او بیرون زد. آنجا که گفت: «توافق شد در ۶ماه اول سال آینده ارز ۴۲۰۰تومانی را حفظ کنیم!» (۲۸بهمن)؛ و روشن شد تمام این شعبده‌بازی مخالفت و موافقت با لایحهٔ بودجه و جنگ‌وجدال و کشاکش شدید بر سر آن، نه به‌خاطر منابع آن بوده، نه خیالی بودن آن و نه به‌خاطر درد و فقر مردم! بلکه دعوا بر سر خوان یغمای غارت در بودجهٔ ۱۴۰۰ بوده که هر طرف می‌خواسته با وارد کردن اهرم‌های چپاول خود، زمینه‌های دزدی‌های نجومی طی یک سال آینده را هر چه بیشتر در دست داشته باشد؛ و اکنون باندهای مافیایی غارت بر سر تقسیم این خوان یغما به توافق رسیدند که تا ۶ماه بعد که دولت روحانی سر کار است، اهرم غارت ارز ۴۲۰۰تومانی را حفظ کند و باند رقیب هم متقابلاً امکانات غارت خود (مانند افزایش مناطق آزاد تجاری برای وارد کردن خودروهای لوکس و... جهت کسب سودهای نجومی) را حفظ کند و از این رو دولت روحانی «ضمن اعمال نظرات مجلس در» لایحهٔ بودجه (سایت مجلس ارتجاع-۲۸بهمن) این امکانات چپاول را به آنها پیشکش کرده است.

 

بدین‌ترتیب غارتگران حاکم برای یک سال دیگر بار بزرگترین دزدی‌های خود از سفره و جیب مردم ایران را بستند؛ البته همزمان آنها ناخواسته بار خشم و نفرت مردم و ذخیرهٔ آتش کینهٔ آنها را علیه خود متراکمتر کردند؛ باندهای غارتگر حاکم «بر سر هر چه با یکدیگر اختلاف‌نظر داشته باشند، بر سر این‌که مردم از وضعیت موجود خسته و ناامید‌ند، اشتراک نظر دارند» (روزنامهٔ حکومتی اعتماد-۲۸بهمن)؛ و از این رو ترس انفجار در تقدیر این آتشفشان خشم، نومیدانه هشدار می‌دهند: «باید هر چه سریع‌تر دست به یک انتخاب استراتژیک زد تا پیش از آن که احیاناً ماجرایی شبیه به آبان‌ماه ۹۸ و گرانی بنزین تکرار شود!» (تاجزاده-از مهره‌های حکومتی-۲۸بهمن).

آری، هر چه باندهای رژیم بر شدت غارتگری خود می‌افزایند، آن انفجار محتوم را نزدیکتر می‌سازند. روز انفجار بزرگ، انفجاری که بساط تمامی حاکمیت دزد و غارتگر آخوندی، از مجلس و دولت و بیت خامنه‌ای و سپاه و بسیج و... اش را از بن برکنده و نیست و نابود و خاکستر می‌سازد.