728 x 90

تجدید عهد کانون‌های شورشی مجاهدین با شهدای راه آزادی ایران

کانونهای شورشی مجاهدین با شهدای راه آزادی ایران تجدید عهد می‌کنند
کانونهای شورشی مجاهدین با شهدای راه آزادی ایران تجدید عهد می‌کنند

گزارش گل گذاری بر مزار شهدا و تجدید عهد کانون‌های شورشی با شهدای آزادی ایران‌زمین در شهرهای مختلف، به‌ مناسبت سال نو:

گل گذاری و تجدید عهد با بنیانگذاران کبیر سازمان مجاهدین خلق ایران

اعضای کانون‌های شورشی تهران روز پنجشنبه بیست و سوم اسفند ماه ۱۳۹۷به‌ مناسبت سال نو بر مزار بنیانگذاران شهید مجاهدین در بهشت زهرا حاضر شده به گل گذاری و ادای احترام پرداختند. یکی از اعضای کانون شورشی در پیامی گفت «در روزهای پایانی و پرتلاطم سال ۹۷برای زیارت اهل قبور و شهیدان مجاهد خلق در بهشت زهرا بر مزار بنیانگذاران کبیر سازمان مجاهدین خلق ایران گردهم آمدیم تا یادشان را گرامی بداریم و نوروز ۹۸را تبریک گفته و نوید سرنگونی رژیم ضدبشری آخوندی را بدهیم، روحشان شاد یادشان گرامی، درود درود درود».

 

ادای احترام به شهدای خاوران، نماد جاودان ۳۰هزار گل سرخ قتل‌عام سال ۶۷

اعضای کانون‌های شورشی به‌ مناسبت نوروز ۹۸در خاوران حاضر شده و بر آن خاک پاک که نماد جاودانه ۳۰هزار گل سرخ قتل‌عام شده در سال ۱۳۶۷گل گذاشته ادای احترام کردند. بر تراکتی که به این منظور بر مزار گذاشته شده بود این نوشته به چشم می‌خورد «اینجا خاوران است مزار شهدای قهرمان مجاهد خلق – هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق – گرامی باد یاد و خاطره شهدای قهرمان مجاهد خلق و شهدای راه آزادی – از طرف ارتش آزادیبخش ملی ایران و کانون‌های شورشی».

 

گل گذاری بر مزار شهدای راه آزادی ایران در بهشت زهرا

اعضای کانون‌های شورشی همچنین برای ادای احترام و گل گذاری و تجدید عهد با شهدای راه آزادی در مزار بهشت زهرای تهران حاضر شده و بر مزار برخی شهدای مجاهد خلق گل گذاری کردند. همچنین تراکتهایی با مضمون « ای به خون خفته شهیدان به شما باد سلام ای کفن پوش عزیزان به شما باد درود – درود بر کانون‌های دلیر شورشی – گرامی باد یاد شهیدان راه آزادی – در نوروز سال ۱۳۹۸یاد شهیدان برای آزادی را گرامی بداریم».

 

حضور بر مزار شهدای مجاهد خلق در کرج – بی‌بی سکینه

اعضای کانون شورشی در کرج نیز برای ادای احترام به شهدای راه آزادی ایران‌زمین در مزار بی‌بی سکینه کرج حاضر شدند. یکی از اعضای کانون‌های شورشی در پیامی با این مضمون گفت « به‌نام خدا و به‌نام خلق قهرمان ایران اینجا مزار بی‌بی سکینه مزار شهدای بخون خفته خلق در شهرستان کرج است، امروز آخرین پنجشنبه سال برای زیارت قبر شهدای مجاهدین و مبارزین آمدیم، اما متأسفانه جانیان ستمکار از قبر شهدا نیز می‌ترسند و مشغول دیوار کشی اطراف مزار و ممانعت از زیارت مزار شهدا هستند، زنده باد آزادی زنده باد شهدای بخون خفته خلق زنده باد مریم درود بر مسعود – این جا مزار شهداست».

 

 

ادای احترام به شهدای راه آزادی ایران در تبریز

اعضای کانون‌های شورشی در تبریز با حضور بر مزار شهدا و گل گذاری بر مزارها، با آنان تجدید عهد کردند. بر تراکتی که بر مزار شهدا گذاشته شده جمله «هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق – گرامی باد یاد و خاطره شهدای قهرمان مجاهد خلق و شهدای راه آزادی – از طرف ارتش آزادیبخش ملی ایران» نقش بسته بود.

 

گل گذاری و تجدید عهد با شهدای راه آزادی ایران‌زمین در کرمانشاه

اعضای کانون‌های شورشی در کرمانشاه نیز با حضور بر مزار شهدای راه آزادی ایران‌زمین اقدام به گل گذاری و ادای احترام کردند. یکی از اعضای کانون‌های شورشی در پیامی با این مضمون گفت « فرا رسیدن نوروز ۱۳۹۸را به برادر مسعود فرمانده ارتش آزادیبخش ملی ایران و خواهر مریم عزیز جوهر بهار تبریک می‌گوئیم امروز به یاد شهیدان مجاهدین به محل شهادت فرمانده سارا به گردنه حسن آباد کرمانشاه آمده‌ایم، و در نوروز ۹۸با آنها تجدید عهد می‌کنیم که راه و آرمان آنها را ادامه دهیم، کانون‌های شورشی از همین خونهای پاک جوشیده‌ و تکثیر شده‌اند نوروز پیروزی و بهاران آزادی با سرنگونی آخوندها فرا خواهد رسید».

 

تجدید عهد با شهدای راه آزادی ایران‌زمین در اصفهان

اعضای کانون‌های شورشی اصفهان نیز با حضور بر مزار شهدای راه آزادی و گل گذاری بر آنها تجدید عهد کردند. یکی از اعضای کانون شورشی در پیامی با این مضمون گفت «درود بر شهیدان، قاتلان شما باید جوابگو باشند، دوران تغییر کرده است، پایان مماشات و شروع پاسخگویی رژیم در مورد جنایاتش که در مورد مردم ایران انجام داده است، درود درود درود»

 

گل گذاری و تجدید عهد با شهدای راه آزادی ایران در شیراز

اعضای کانون‌های شورشی در شیراز با گل گذاری بر مزار شهیدان راه آزادی ایران‌زمین برای ادامه راه تجدید عهد کردند.

 

تجدید عهد با شهدای راه آزادی در یاسوج

اعضای کانون‌های شورشی در یاسوج نیز با حضور و گل گذاری بر مزار شهدای راه آزادی میهن با آنان برای ادامه راه و سرنگونی رژیم ضدبشری ولایت فقیه تجدید عهد کردند. یکی از اعضای کانون شورشی در پیامی گفت « نوروز ۹۸بر مجاهدین و بر مسعود و مریم مبارک، به یاد مجاهدین شهیدی که در راه آزادی جانشان را فدا کردند یادشان گرامی، دور نیست روزی که انتقام تک‌تک آنها را بگیریم ».

 

تجدید عهد با شهدای راه آزادی ایران‌زمین در شهسوار

اعضای کانون‌های شورشی در شهسوار با گذاشتن سبد گلی از طرف هواداران مجاهدین بر مزار شهدای راه آزادی ایران‌زمین با آنان تجدید عهد کردند.

 

تجدید عهد با شهدای راه آزادی ایران در بندرگز

اعضای کانون‌های شورشی بندرگز نیز با حضور بر مزار شهدای راه آزادی برای ادامه راه با آنان تجدید عهد کردند.

 

گل گذاری و تجدید عهد با شهدای راه آزادی ایران‌زمین در قزوین

اعضای کانون‌های شورشی در قزوین با گل گذاری بر مزار شهدا با آنان ادای احترام کرده و برای ادامه راه تجدید عهد کردند. یکی از اعضای کانون شورشی در پیامی گفت «در آغاز سال ۱۳۹۸تجدید پیمان می‌کنیم با شهدای مجاهد خلق راهتان را تا سرنگونی رژیم دجال خمینی ادامه خواهیم داد، درود بر برادر مسعود درود بر خواهر مریم درود بر شهدای راه آزادی درود بر ارتش آزادیبخش ملی ایران».

 

گل گذاری بر مزار شهدای راه آزادی ایران در بروجن

اعضای کانون‌های شورشی بروجن با گل گذاری بر مزار شهدای راه آزادی ایران‌زمین با آنان تجدید عهد کردند. بر تراکتی که یکی از کانون‌های شورشی بر مزار شهدا قرار داد نوشته شده بود « درود بر مجاهدین خلق ایران – سلام بر همه شهیدان راه آزادی مردم ایران زنده باد ارتش آزادی به رهبری مسعود رجوی قهرمان پاینده باد مریم رجوی و شیران زنان و دلاور مردان مبارز قرارگاههای اشرف می‌توان و باید که خلافت ستمگر ولایت فقیه را سرنگون کرد».

 

گل گذاری بر مزار شهدای راه آزادی ایران در دورود

بر مزار شهدای راه ایران‌زمین در درود نیز توسط اعضای کانون‌های شورشی گل گذاری شد.

 

گل گذاری و تجدید عهد با شهدای راه آزادی ایران در خرم‌آباد

کانون‌های شورشی در خرم‌آباد نیز از طرف ارتش آزادیبخش ملی ایران بر مزار شهدای راه آزادی ایران‌زمین حاضر شده و ضمن گلگذاری و گذاشتن تراکت «هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق گرامی باد یاد و خاطره شهدای قهرمان مجاهد خلق و شهدای راه آزادی» با شهیدان برای ادامه راه تجدید عهد کردند.

 

زیارت و گل گذاری مزار شهدای راه آزادی در بندر ماهشهر

جمعی از هواداران سازمان مجاهدین خلق ایران در بندر ماهشهر بر مزار شهدای خلق حاضر شده ضمن زیارت و گل گذاری بر مزار شهدا از جانب برادر مسعود و خواهر مریم رجوی، برای ادامه راه شهدا تجدید عهد کردند.

 

زیارت و گل گذاری مزار شهدای راه آزادی ایران‌زمین در بابل

اعضای کانون‌های شورشی در بابل نیز با گل گذاری بر مزار شهدای راه آزادی در این شهر با آنان تجدید عهد کردند.

 

ادای احترام و گل گذاری بر مزار شهدای راه آزادی در مسجد سلیمان

کانون‌های شورشی بر مزار شهدای راه آزادی ایران‌زمین در مسجد سلیمان گل گذاشته و با آنان تجدید عهد کردند. یکی از اعضای کانون شورشی در پیامی با این مضمون از مزار شهدا در روستای نی نردبان مسجد سلیمان گفت «مزار شهدای سال ۶۷قهرمانان ایران – از جانب تمامی کانون‌های شورشی استان خوزستان برای زیارت بر مزار زندانیان سیاسی قتل‌عام شده در سال ۶۷آمده‌ام تا بر آنان درود بفرستم – خواستند ما را دفن کنند غافل از این‌که ما بذر بودیم – درود بر روان پاکتان این بی‌نام و نشانها ای گلهای پر پر آزادی»

 

گل گذاری و زیارت مزار شهدای راه آزادی در بندر انزلی

اعضای کانون‌های شورشی در انزلی با گل گذاری بر مزار شهدای راه آزادی با آنان تجدید عهد کردند. اعضای کانون‌های شورشی در پیامهایی با این مضمون گفتند «با یاد و راه شهیدان مجاهد خلق در سراسر میهن بپاخواسته نوروز ۹۸را گرامی می‌داریم نوروز ۹۸با آتش کانون‌های شورشی نوید بخش بهاران آزادی بهاران خجسته نوروز پیروز در آغاز سال ۱۳۹۸یاد شهیدان راه آزادی را گرامی می‌داریم هواداران مجاهدین خلق ایران انزلی گلستان انزلی – سال سرنگونی و سعادت مردم ایران‌زمین با سرخی خون شهیدان راه آزادی و سبزی آرمان آزادی و سفیدی فردای ایران بر نسل بی‌شما ران و صد هزاران مبارک مبارک تجدید عهد با شهیدان راه آزادی – به‌نام خدا و به‌نام خلق قهرمان ایران اینجا مزار شهدای بندر انزلی است همان‌طور که ملاحظه می‌کنید اینجا قبور زیادی وجود دارد، در سال ۶۰تعدادی از مجاهدین تیرباران شده را اینجا دفن کردند، تا سال ۶۴که برای فاتحه خوانی می‌آمدیم امکان توقف کردن نبود و در حال گذر فاتحه می‌خواندیم و اگر نه مورد ضرب ‌و شتم واقع می‌شدیم. اما امروزه هیچ آثاری از آن قبور پاک باقی نمانده و همه را متلاشی کردند، خانواده مجاهدین قبرها را ترمیم می‌کردند ولی روز بعد که می‌ آمدند مجدداً با قبرهای متلاشی شده و صحنه‌های جان‌گداز اجساد مواجه می‌شدند».

 

گل گذاری بر مزار شهدای راه آزادی در هندیجان

اعضای کانون‌های شورشی هندیجان به‌ مناسبت نوروز ۹۸بر مزار شهدای راه آزادی در این شهر حاضر شده و ضمن گل گذاری، با شهدا تجدید عهد کردند.

 

زیارت و گل گذاری بر مزار شهدای راه آزادی در اهواز

در اهواز نیز اعضای کانون‌های شورشی بر مزار شهدا حاضر شده و ضمن زیارت و گل گذاری با آنان تجدید عهد کردند. اعضای کانون‌های شورشی در پیامهایی با این مضمون گفتند «سر مزار شهید آمده‌ام برای ادای احترام و این گل را هدیه می‌کنم از طرف برادران و خواهران مجاهد خلق راهتان ادامه دارد، ای شهیدان راه آزادی زنده باد آزادی – سال نو و نوروز پیروز ۹۸بر مجاهدین و خواهر مریم و برادر مسعود و تمامی کانون‌های شورشی در سراسر ایران مبارک باد به یاد شهدایی که جانشان را در مسیر آزادی فدا کردند دوباره آزادی رو به میهن بر می‌گردانیم مرگ بر خامنه‌ای درود بر رجوی ».

 

گل گذاری بر مزار مبارزان و فداییان شهید در تهران

اعضای کانون‌های شورشی تهران با حضور بر سر مزار مبارزان و فداییان شهید در تهران به آنان ادای احترام کرده بر مزارشان گل گذاشتند.

 

ادای احترام به شهدای راه آزادی در یزد

کانون‌های شورشی یزد نیز با گل گذاری و روشن کردن شمع یاد شهدای راه آزادی را گرامی داشته برای ادامه راه با آنان تجدید عهد کردند

 

گل گذاری و تجدید عهد به شهدای راه آزادی در سیرجان

در سیرجان نیز اعضای کانون‌های شورشی به‌ مناسبت سال نو بر مزار شهدای راه آزادی حاضر شده با ادای احترام کرده گل گذاری برای ادامه راه با آنان تجدید عهد کردند.

 

ادای احترام و گل گذاری بر مزار شهدای راه آزادی ایران‌زمین در شهرکرد

اعضای کانون شورشی در شهر کرد نیز با گل گذاری بر مزار شهدا با آنان تجدید عهد کردند،

 

گل گذاری بر مزار شهدای راه آزادی ایران‌زمین در گرگان

اعضای کانون‌های شورشی در گرگان نیز با حضور بر مزار شهدای مجاهد خلق در گرگان ضمن ادای احترام و گل گذاری برای ادامه راه با آنان تجدید عهد کردند. اعضای کانون‌های شورشی تراکتهایی چون « زنده باد مجاهدین خلق – مرگ بر خامنه‌ای درود بر مسعود و مریم رجوی» را بر مزار شهدا گذاشتند

 

بیشتر بخوانید:

وحشت از «کیبورد اعضای مجاهدین» در فضای مجازی

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات