728 x 90

تیر خلاص به ۴۲ سال پروپاگاند

تیر خلاص به تبلیغات علیه مجاهدین
تیر خلاص به تبلیغات علیه مجاهدین

«حاکمیت در نظامهای تمامیت‌خواه، به‌طور مداوم تاریخ گذشته را جعل می‌کند،

حال را جعل می‌کند، آینده را جعل می‌کند»

(واتسلاو هاول، قدرت بی‌قدرتان).

 

«پیش از شما / بسان شما / بی‌شمارها / با تار عنکبوت / نوشتند روی باد:

/ کاین دولت خجستهٔ جاوید، زنده باد!» (محمدرضا شفیعی کدکنی)

 

«هنگامی که هر غبارِ راه لعنت‌شده نفرینَت می‌کند / تو را چه سود از باغ و

درخت / که با یاس‌ها / به داس سخن گفته‌ای. / آنجا که قدم بر نهاده

باشی / گیاه / از رستن تن می‌زند / چرا که تو / تقوای خاک و آب را /

هرگز باور نداشتی» (احمد شاملو، از شعر «آخر بازی»).

 

تیر خلاص به مافیای ولایی و عروسک‌های کوکی‌اش

در سالگرد ۲۲بهمن که خمینی از فردای آن دودمانی تباه‌ساز را مسلط نمود و تاریخی سراسر تطاول و بی‌اعتمادی را رواج داد، اکنون در مرحله تعیین‌تکلیف وارثان خمینی، یکی از کارکردهای تباه‌ فکنی و زهرپاشیِ نظام آخوندها توسط وزیر اطلاعات دولت روحانی اعتراف می‌شود.

علوی به تمام تبلیغات ۴۲سالهٔ جمهوری اسلامی آخوندی علیه مبارزان راه آزادی و به‌طور مشخص علیه سازمان مجاهدین خلق ایران، تیر خلاص زد و پرده از یک مافیای شیطان‌ساز و عروسک‌های کوکی ارتجاع برداشت.

 

پرده‌برداری از ابتذال ضدهنر

علوی وزیر اطلاعات رژیم ملایان بالاخره مجبور شد اعتراف کند که تمام ابتذال ضدهنری که تحت عنوان «فیلم‌های سینمایی» علیه سازمان مجاهدین خلق ساخته و نمایش داده شده است، زیر نظر و هدایت و کنترل و تأمین مالی وزارت بدنام اطلاعات آخوندی بوده است. علوی بدین‌سان به مصداق «شنیدن صدای انقلاب توسط شاه»، به شنیدن صدای پایداری و وقار نسل آزادی از فردای پیروزی در ۲۲بهمن و نیز پس از ۳۰خرداد ۶۰ تاکنون به زبان اشهد، اعتراف ناگزیر کرد. اعترافی که برای چنین نسلی که از میدانهای اعدام و تیرباران و قتل‌عام توسط خمینی و خامنه‌ای و تا پایداریهای پرشکوه ۳۹ساله در اقصی نقاط ایران و جهان، مایهٔ مباهات و سرفرازی در پیشگاه همین تاریخ ۴۲ساله است. این است پرده‌برداری از فرافکنی‌های ابلیس معظم ولایی که چهار دهه است «به‌طور مداوم تاریخ گذشته را جعل می‌کند، حال را جعل می‌کند» و جز با «زندگی در دروغ»، امکان تنفس ندارد.

 

نشانی لانهٔ ابلیس در منظر ایران و دنیا

این اعتراف را باید به تمامی عملکردهای این رژیم تعمیم داد تا بتوان کلیت یک دستگاه پروپاگاند ۴۲ساله را شناخت. شناختی که برای فریب نخوردن و هیزم‌کش تبلیغات آن نشدن، یک ضرورت ملی و میهنی و نیز از الزامات مهم نفی تمامیت دیکتاتوری ولایت فقیهی است.

به موازات این اعتراف مهم، یادآوری می‌شود که هفتهٔ گذشته نیز در روند شروع و تحقیقات و حکم نهایی دادگاه آنتورپ بلژیک، برای جهانیان روشن شد که تروریسم بین‌المللی آخوندها با بازوهای اجرایی و استخدام مزدوران رنگارنگ در این‌ور و آن‌ور دنیا، همگی زیر نظر سفارتهای رژیم آخوندی فعالیت و امکان عمل و تبلیغات پیدا می‌کنند.

 

یک آدرس سرراست

اکنون اعتراف ناگزیر علوی در مورد تولید انواع فیلم سینمایی و مستند تلویزیونی علیه مقاومت ایران، سازمان مجاهدین خلق و مبارزان آزادی را باید آدرس تولید صدها کتاب، مجله و دهها نمایشگاه مشابه همین فیلم‌های سینمایی دانست. این است پشت پردهٔ هزینه‌های میلیاردی وزارت اطلاعات آخوندی تا چهرهٔ پایداران بر اصل نفی نظام ولایت فقیه را خدشه‌دار و ملکوک کند و اذهان ایرانیان را علیه آنان مشوش نماید.

 

نمایی از مکافات ربات‌ها و عروسک‌ها

اکنون نیم‌چهرهٔ هیولای ربات‌ساز علیه اصل حقیقت در ایران، با هزینه‌های میلیاردی از جیب و سفرهٔ مردم ایران برملا می‌شود.

اکنون بدا به‌حال واقعیت برای عروسک‌های کوکی تحت عنوان بازیگران فیلم‌های سینماییِ دست‌ساز وزارت اطلاعات که در هم‌سویی با هیزم‌کشان تبلیغات نظام آخوندی، روی عمارت تار عنکبوت بر شانه‌های باد سرمایه‌گذاری کردند!

اکنون کجاست خمینی ملعون که هر چه تلاش می‌کرد با فتوا و برچسب «خودشان خودشان را می‌کشند»، دستان باندهای چماقدار و مافیای جانی نظام را بشوید و به موازات خون‌شویی، سْمعه و چهرهٔ نسل ضدارتجاع آخوندی را مشوش جلوه دهد.

 

گواهی یک وقار

اکنون باید درک کرد که به تعبیر احمد شاملو نسل «فرزندان آفتاب» که هستی و خانمانشان را فدیه و نثار راه و آرمان آزادی مردم و تمدن ایران‌زمین کرده‌اند، چه عبور سرفرزانه توأم با وقار انقلابی و شکیبایی خردمندانه از این دام‌چاله‌های ولایی داشته‌اند.

اعتراف ناگزیر علوی، مجازات اتودینامیک رذالتی سازماندهی شده در برابر مقاومتی است که هیچ سودایی نداشته و ندارد جز آن‌که رایت شرف پایداری و روشنگری را بر «ستیغ حقیقت و آزادی»، در پیکاری سترگ و پیچیده و سخت، بالا و سرفراز نگه داشته است.

 

باش تا...

باش تا استمرار پایداری و وفاداری بر آرمان آزادی که هم‌اینک سه نسل پیاپی ایران‌زمین را همبسته کرده است، از لابه‌لا «زندگی در دروغ»، جعل‌پراکنی، بهتان‌افکنی و پروژهٔ ۴۲سالهٔ شیطان‌سازیِ نظام ولایت فقیه پرده‌ها بردارند.

باش تا مردم ایران دریابند که حقیقت یک شکیبایی و هوشیاری ملی و میهنی در قامت یک مقاومت، چسان پرده از شب تیره‌ناک آخوندی برافکنده و بیرق‌دار یساول ولایی را به میدان جار ناگزیر دنائت‌ زیستی‌اش کشانده است.

و این هنوز از نتایج سحرِ حقیقتٍ یک نبرد تاریخی است.

 

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/6883d0b6-18ed-4ad7-859c-cad6cddc68dc"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات