728 x 90

دیدار امنیتی و استیصال خامنه‌ای در برابر قیام هموطنان بلوچ

سخن روز
سخن روز

در پی گسترش خط آتش در منطقهٔ شورشی سیستان و بلوچستان و شکست پروژه‌های خامنه‌ای در مهار و کنترل شرایط انقلابی در منطقه، خلیفهٔ ارتجاع روز دوشنبه۲۰شهریور با جمعی از عواملش در سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی دیدار کرد و نسبت به پیشروی «دشمن مسلح و آماده کار» هشدار داد.

پیش از این خامنه‌ای بارها تلاش کرده با اعزام گماشتگان و سرکردگان سپاه و انتظامی به‌بلوچستان (از آخوند حاج‌علی‌اکبری تا پاسدار سلامی تا پاسدار رادان و وحیدی وزیر کشور)، قیام را مهار و مردم را مرعوب کند اما فرزندان دلیر و رزم‌آور مردم بلوچستان به‌ضحاک خون‌ریز ولایت فهماندند که نه مرعوب کشتار و سرکوب و اعدام و خط و نشان کشیدنهای او می‌شوند و نه از خون خواهران و برادران و فرزندانشان می‌گذرند.

روزی که خلیفهٔ ارتجاع (در دیماه ۱۴۰۱) یکی از جنایتکارترین پاسداران خود به‌نام محمد کرمی را به‌عنوان استاندار سیستان و بلوچستان منصوب کرد، جوانان بلوچ به خیابان آمدند و با شعار «استاندار بسیجی نمی‌خوایم نمی‌خوایم»، «چه‌دار باشه، چه زندان، ایستاده‌ایم تا پایان» درس جانانه‌یی به او دادند و جابه‌جایی پاسدار قنبری سرکردهٔ انتظامی استان سیستان و بلوچستان (۸اسفند ۱۴۰۱) با پاسدار جنایتکار جلیلیان نیز دردی از او دوا نکرد.

آخرین حیلهٔ خامنه‌ای را پاسدار پاکپور سرکردهٔ جنایتکار نیروی زمینی سپاه در همایش گروهی از عوامل رژیم در بلوچستان و «منطقه جنوب شرق» کشور بیان کرد و با اذعان به‌اوجگیری مقاومت گفت: «دشمن حرکتی را شروع کرده که احساس ناامنی در منطقه به‌وجود آید... ما هم به‌شما اعتماد کردیم و مسئولیت تأمین امنیت منطقه را به‌شما داده‌ایم. دشمنان و بدخواهان به‌دنبال این هستند که ما نیروهایی را از مرکز بیاوریم و اینجا را به‌یک منطقه بسته نظامی تبدیل کنیم و بعد روی این مسأله موج‌سواری کنند که ببینید نظام منطقه را نظامی کرده و مسائل دیگر» (خبرگزاری مهر آخوندی ـ ۱۹شهریور).

سرانجام، پس از سلسله‌یی از تلاشهای نافرجام، ضحاک خون‌آشام خودش به صحنه آمد و ضمن اعتراف به‌جدیت و پیشروی جوانان و قیام‌آفرینان بلوچ گفت:

«دشمن در دشمنی خودش و در نقشه‌کشی خودش جدی است، ما هم در مقابله با دشمن به‌شدت جدی هستیم». خلیفهٔ درماندهٔ ارتجاع در بخش دیگری از سخنانش ضمن اذعان به ابتکارعمل مردم و جوانان شورشگر بلوچ و غفلت و ضربه‌پذیری نیروهایش در منطقه افزود: «اگر شما تو سنگر خوابت برد معناش این نیست که دشمن هم تو سنگر خودش خوابش برده نه ممکن است او بیدار باشد ممکن است او از خواب شما استفاده کند این اون مسأله اساسی است غفلت نباید کرد».

خلیفهٔ ارتجاع در این دیدار، به‌وضوح نشان داد تمام اقداماتش، از اعدامهای جنایتکارانه تا استمرار به‌گلوله بستن و قتل فجیع سوخت‌بران زحمتکش بلوچ، تا اقدام به‌قطع اینترنت و گسیل نیروهای سرکوبگرش از استانهای همجوار و ایجاد فضای امنیتی شدید طرفی نبسته است.

پیش از دیدار امنیتی خلیفه ارتجاع، مولوی عبدالغفار نقشبندی در ۱۷شهریور۱۴۰۲ درباره آن گفته بود: در آستانه سالگرد فاجعه خونین زاهدان جلادان خامنه‌ای همگی دستپاچه شدند و دست به دست هم دادند که یک مجلس نمایشی را در قالب دیدار با خامنه‌ای به راه بیندازند... ای ستمگران زمان ای جلادان خامنه‌ای، شما زور و قدرت خودتان را امتحان کنید، ما جگرهای خودمان را امتحان می‌کنیم... قسم به خدا که با عزت مردن در کنار بینوایان بلوچ بهتر است از زندگی کردن در کنار این ظالمین و جلادان خامنه‌ای.

در ۲۶خرداد ماه گذشته نیز «جوانان آزادیخواه بلوچستان طی اطلاعیه‌یی دربارهٔ لشکرکشی دیکتاتوری جنایتکار آخوندی در سیستان و بلوچستان اعلام کردند: «ما جوانان آزادیخواه و مبارز بلوچستان، به‌خامنه‌ای و سپاه جنایتکار و تمام اراذل و اوباش او درسی خواهیم داد که در تاریخ ماندگار شود. از این به‌بعد هیچ‌یک از جنایتکاران سپاه و مزدورانش در بلوچستان و بقیه شهرهای ایران در امان نخواهند بود. جواب مشت را با مشت خواهیم داد. آتش جواب آتش!»

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/d21ba672-11cb-4b48-80df-537623cfa8d3"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات