728 x 90

رخداد ـ جنبش دادخواهی؛ صدای رویش لاله‌های آزادی

دومین اجلاس جهانی ایران آزاد، دادخواهی شهیدان قتل‌عام ۶۷ و قیام آبان ۹۸ با حضور شخصیتها و حقوقدانان از کشورهای مختلف جهان در اشرف ۳ برگزار شد.

مریم رجوی: «خمینی با حکم قتل‌عام، درصدد برانداختن نسل مجاهدین بود تا مانند مغول برای حکومتش تضمین بقا به‌دست بیاورد».

خمینی یک سال بعد مرد و از خون آن سربداران جنبشی رویید که نظامش را بی‌آینده کرد. دامونا تعاونی، شعله‌ای از همان آتش است که امروز به دادخواهی نشسته است.

دامونا تعاونی، فرزند شهید امیر تعاونی: «در ۱۰سالگی خبر اعدام پدرم رو از مادرم شنیدم بعدها از یاران پدرم شنیدم که هر زندانی یک دقیقه در دادگاه فرصت داشت تا در مقابل کلمه مجاهد موضع بگیره».

سر جفری رابرتسون، قاضی دادگاه ویژه ملل متحد برای سیرالئون: «یکی از بی‌رحمانه‌ترین اقدامات این بود که هرگز به اقوام به پدر و مادر و فرزندان شهدا نگفتن که محل دفن‌شان کجاست».

بهادر کیامرزی، فرزند شهید کیامرزی: «مادربزرگم با اشاره دست گفت این پدرته منم از اونجایی که هیچ‌وقت تا حالا ندیده بودمش از ذوق دیدنش دویدم به سمتش منتها به‌محض رسیدن به در، پاسداری اونو کنار زد و در رو بست منم محکم خوردم به در و خوردم زمین که این اولین دیدار و آخرین دیدار من با پدرم بود.

و اینک پرچم دادخواهی در دست کسانی‌ست که جنایتکاران از نامشان به خود می‌لرزند.

بارونس بوتروید، رئیس پیشین پارلمان انگلستان: «هیچ‌کس بهتر از شورای ملی مقاومت و به‌طور خاص دوست ویژه من خانم رجوی، مردم ایران و مبارزه اونها رو نمایندگی نمی‌کنه. رژیم آخوندی از شنیدن نام اونها و نام مریم رجوی به‌لرزه می‌افته».

و دور نیست روزی که از خون همان سربداران لاله‌های سرخ آزادی بروید.

مریم رجوی: «آری آن روز، روزی که از باغ آرزوهای مردم ایران، گل‌های آزادی و حاکمیت مردم رویان و شکوفان شود، به‌طور قطع و یقین فرامی‌رسد».