728 x 90

رخداد ـ خانه و خزانه را مافیای سپاه خورد

چرا زاینده رود خشک شد؟

سرمایه‌های مردم کجا رفت؟

خزانهٔ ملی کجاست؟

مرتضی محمودوند در مجلس آخوندی ـ ۲۶آبان ۱۴۰۰:

ملت بزرگ ایران هیچ چیزی ته خزانه نمانده کفگیر به ته دیگ خورده با سیاست‌گذاریهای غلط با رانت ها با باند بازیها با لابی‌های کثیف و شیطانی همین ثروت ملت ایران امروز در کاناداست

باندهای مافیایی فساد از کجا فرمان می‌گیرند؟ کجا پنهان شدند؟

حسین راغفر اقتصاددان حکومتی ـ ۲۵آبان:

یک مافیای بزرگ قدرت ثروت در کشور شکل گرفته اینها در قدرت هستند حالا صاحبان ثروتهای عظیم هم هستند

روزنامه مستقل ـ ۳۰آبان:

به اصفهان و یزد و هزاران سال قنات ایران جفا کردند. زاگرس که ریه ایران است خشکید. مافیای آب و تونل‌هایش مانند جارو برقی به جان آب‌های زیرزمینی افتادند. برای آنان نان داشت و برای ایران، آینده‌ای سیاه.

یک هم‌وطن دردمند اصفهانی ـ‌۲۹آبان ۱۴۰۰:

کجاست این مرجعیت و این مردانی که دم از دین و قرآن می‌زنند؟

جوانان خشمگین شهرکرد ـ اول آذر ۱۴۰۰

وای اگر ایل‌مان برنو به دست بگیرد

وای اگر ایل‌مان برنو به دست بگیرد

این تنها شعله‌ای از آتش فروزان خشم مردم و نفرت سراسری است که به بزرگترین چالش نظام تبدیل شده

پاسدار قالیباف ـ ۲۷آبان

یکی از چالشهای جدی ما امروز این است که ما این سطح اعتماد مردم نسبت به ما مدیران نسبت به ما مسئولان خلاصه کم شده ما باید تلاش کنیم که این اعتماد را در حقیقت برقرار کنیم.

 

روزنامه مردم سالاری ۳۰آبان با اشاره گسترش غارت اموال مردم توسط باندهای فامیلی نوشت:

این فقط آقازاده‌ها نیستند که رانت و امکانات را به خود جلب می‌کنند؛ بلکه دامادها و برادر دامادها هم دست کمی از آقازاده‌ها ندارند

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات