728 x 90

رخداد ـ زجرکش کردن کشاورزان!

جهش تولید در فرهنگ مرگ آفرین آخوندی یعنی نابودی تولیدگران، انهدام صنعت و تمام‌کش کردن کشاورزان

یک کشاورز دردمند ـ ۷اردیبهشت

تا دیروز گوجه می‌خریدیم کیلویی ۷هزار تومن الآن شده سبدی ۵هزار تومن. مسئولان با ما جیرفتی‌ها مشکل دارن

آخوند نبویان ضمن اعتراف به روش انهدام کشاورزی و نابودی کشاورزان در مافیای حکومتی گندم گفت:

به کشاورز خودمان نمی‌دهد تولید کند، بعد از بازار آزاد باید ۷، ۸تومان بخرد، مطلقاً این پولها را به کشاورزان خودمان نمی‌دهند. تازه آن را ۵هزار تومان کردند، ۵هزار تومان مشکل کشاورز را حل نمی‌کن (خبرگزاری حکومتی فارس ـ ۱۰اردیبهشت)

یک کشاورز دردمند:

علی برکت‌الله نه بابت دام بابت این‌که این گندمی که رزق و روزی من و شماست و باید تو سفره‌هامون باشه خوراک این دامها شده به‌خاطر پاسخگو نبودن مسئولان البته نباید گفت مسئولان باید گفت حاکم چون حکم کننده هستن. فقط فرمان میدن حکم را صادر می‌کنن

مغول هم این کار را با کشاورز نکرد. کشاورزی که جان داد تا زمین خشک محصول دهد، حالا مجبور است محصولش را دور بریزد چون منافع و مصلحت مافیای نظام، نابودی محصولات داخلی‌ست

یک کشاورز دردمند اردبیلی ـ ۸اردیبهشت:

از اردبیل آوردیم وکرایه‌اش را هم در نمی‌آوریم. کیلویی شش تومن خریدیم و کاشتیم و زحمت کشیدیم و آخر سر بیرون می‌ریزیم. نگاه کن! پول گونی‌اش هم نیست. کرایه ماشینش هم در نمیاد.

حتی سیب زمینی که غذای محرومان است در حاکمیت آخوندی امنیت ندارد.

در این نظام جان و مال و سلامت و تغذیه فدای امنیت خامنه‌ای و مصلحت مالی روحانی‌ست

آخوند روحانی:

کشاورزی برای ما بسیار مهم هست در بحث امنیت غذایی برای ما بسیار مهم است

یک کشاورز اصفهانی خطاب با غارتگران حاکم ـ‌۳۰ فروردین ۱۴۰۰:

از بس مال حرام در شکم دارید هم کور شدید و هم کر.