728 x 90

رخداد - وحشت از خشم و نفرت عمومی

افزایش خشم و نفرت عمومی که به کابوسی بزرگ در نظام آخوندی تبدیل شده، این روزها با کد بی‌اعتمادی مستمر استفاده و مصرف می‌شود

آخوند روحانی: مردم باید کاملاً اعتماد داشته باشند

ربیعی سخنگوی دولت روحانی:‌ اگر ما بتوانیم در کنار هم با اعتماد به هم این دوران را رد کنیم ما حتماً به کرونا غلبه خواهیم کرد

آخوند روحانی: مسأله مهم‌تر از مسأله ویروس کرونا، ویروس ترس و اضطراب و تردید و بی‌اعتمادی در میان مردم است. این ویروس بدتر از آن ویروس است

 

روزنامه حکومتی آرمان - ۶اسفند:‌ این روزنامه حکومتی با اشاره به پروازهای مستمر ماهان ایر پاسداران به چین که هم‌چنان ادامه دارد، از قول نایب‌رئیس کمیسیون بهداشت نوشت این ویروس از طریق ارتباط و پرواز به چین منتقل شده است

 

شبکه ۲تلویزیون حکومتی ـ ۷اسفند ۹۸

خیلی از مردم هنوز براشون این سؤال مطرحه که خب چطور در ایران این ویروس دیده شده و داره به‌هرحال مبتلا میده چطور در کشورهای همسایه مون این ویروس دیده نشده کشورهای همسایه‌ای که حتی مرز مشترک با چین دارن

 

یک روزنامهٔ حکومتی کمی پرده را کنار زد و آثار بی‌اعتمادی را در شعله‌های خشم مردم نشان داد و نوشت:

روزنامه حکومتی جهان صنعت ـ ۷اسفند ۹۸: «مسأله صرفاً کرونا و اعتماد به دولت در زمینه اقدامات مقابله‌ای با آن نیست. مسأله بزرگتر از این حرف‌هاست و ما در همه نهادها و بنیانها با معضل بی‌اعتمادی مواجه هستیم. بسیاری مسائل بوده که صادقانه به مردم گفته نشده و پنهان‌کاری شده و قطعاً روزی برملا خواهد شد. در آن روز احساسات مردم نیز سر باز خواهد کرد.»