728 x 90

رسوایی دروغ بزرگ آخوندها

سخن روز
سخن روز

روز پنجشنبه دوم تیر، مایک پنس در سخنرانی خود در اجتماع مجاهدین در اشرف۳ گفت: «رژیم ایران می‌خواهد مردم را فریب بدهد که گویا مردم ایران خواستار دیکتاتوری سلطنتی هستند». وی سپس تأکید کرد: «‌به‌شما تضمین می‌دهیم که ما فریب این دروغ را نمی‌خوریم که این دیکتاتوری با یک دیکتاتوری سلطنتی عوض شود».

به‌این ترتیب روشن شد برخلاف آنچه رژیم آخوندی و دستگاه اطلاعاتی آن تصور می‌کند، تشت رسوایی این دروغ، چنان از بام به‌زیر افتاده که صدایش در آن سوی جهان نیز شنیده شده است.

هر کس با شرایط کنونی ایران آشنا باشد، می‌تواند دریابد که چرا رژیم و دستگاه اطلاعاتی آن به‌چنین نمایش دروغین و خطر انگاری دیکتاتوری مدفون متوسل شده است. مایک پنس در سخنرانی‌اش در ۶آبان ماه گذشته، در اجتماع ایرانیان مقیم آمریکا نیز گفت:

«یکی از بزرگ‌ترین دروغهایی که رژیم حاکم به‌خورد جهان داده این است که هیچ آلترناتیوی برای شرایط موجود وجود ندارد. حال آن‌که آلترناتیو وجود دارد، آلترناتیوی به‌خوبی سازمان‌یافته و کاملاً آماده و تماماً شایسته و برخوردار از حمایت مردمی که نام آن سازمان مجاهدین خلق ایران است».

طی ۸ماه گذشته (از آبان ماه تاکنون) صحت این ارزیابی بیش‌از‌پیش در بوتهٔ تحولات ایران محک خورده و شبه راه‌حل‌ها و آلترناتیوسازیهای تصنّعی و مجازی، بیش‌از‌پیش فضای حیاتی خود را از دست داده‌اند. اقشار به‌جان آمده از بازنشستگان تا کارگران و کارمندان و کامیون‌داران و کشاورزان و دامداران و... در یک‌کلام همهٔ مردم ایران هر روزه در کف خیابان رو در روی رژیم هستند. آنها در تجمعات و راه‌پیماییهای اعتراضی خود با فریادهای پرطنین «مرگ بر رئیسی» و «مرگ بر این دولت مردم‌فریب» به‌شکست آخرین توطئه و ترفند ولی‌فقیه ارتجاع گواهی می‌دهند. از سوی دیگر تهاجمات پی‌درپی کانون‌های شورشی که هر روز و هر شب مراکز سرکوب و مظاهر رژیم را به‌آتش می‌کشند یا با شعارهای به‌اصطلاح «هنجارشکنانه» «مرگ بر خامنه‌ای» و «درود بر رجوی» در هر کوی و بازار، پیام مرگ و نابودی رژیم را طنین‌انداز می‌کنند. آنها با تهاجمهای پی‌درپی شبکه‌های تبلیغاتی و سرورهای وزارتخانه‌ها و نهادهای مختلف رژیم را مختل می‌کنند و از کار می‌اندازند. به‌این ترتیب هرکس می‌تواند ببیند که انقلاب و سرنگونی به‌مثابه یگانه راه‌ حل مسألهٔ ایران بر کرسی اثبات نشسته و واضح‌تر از هر زمان دیگر روشن می‌کند که منشأ لرزه‌یی که سراپای رژیم را فراگرفته از کجاست و وحشت واقعی خلیفهٔ ارتجاع از کدام جانب است.

مایک پنس در قسمت دیگری از سخنرانی دوم تیر ماه گفت: «کانون‌های شورشی امروز مرکز امید مردم ایران هستند». وی سپس با مخاطب قرار دادن مجاهدان اشرفی افزود: «شعلهٔ اعتراضات امروز بیش از هر زمان دیگری به‌یمن وجود شما فروزان است. ایمان داشته باشید که سرنوشت سرکوبگران حاکم بر ایران نابودی است».

به این ترتیب می‌توان گفت که دروغ بزرگ آخوندها و صنعت آلترناتیوسازی‌شان اگر کمکی به‌آنها در کند کردن روند پرشتاب سرنگونی نداشته، لااقل این فایده را داشته است که افکار عمومی و سیاست‌سازان بین‌المللی را بیش‌از‌پیش متوجه وضعیت انقلابی ایران کرده است. همان وضعیتی که خانم مریم رجوی در سخنان دوم تیر ماه خود، آن را در یک عبارت کوتاه چنین بیان کرد: «جامعه ایران آماده تغییر و در شرایط تغییر است و دنیا آن را به چشم می‌بیند».

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/fe640036-0e02-49ed-a713-38d3da3e02f5"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات