728 x 90

ریاست یکسالهٔ قالیباف، تقلای بیهوده برای مهار بحران

سخن روز
سخن روز

پس از همهٔ جر و بحثهایی که از فردای نمایش انتخابات مجلس ارتجاع در ۱۱اسفند بر سر کرسی ریاست آن بالا گرفت و بسیاری از سرکردگان وحوش نورسیده به‌مجلس جدید علیه قالیباف سخن‌پراکنی و لغزخوانی می‌کردند، سرانجام روز سه‌شنبه ۸خرداد بعد از یک انتخابات فرمایشی و نمایشی، پاسدار قالیباف با ۱۹۸رأی برای یک‌سال دیگر رئیس مجلس رژیم اعلام شد.

یک روز پیش‌تر، خامنه‌ای در پیامی که توسط رئیس دفترش خطاب به‌وحوش مجلس نورسیده قرائت می‌شد، یک «نکتهٔ مهم» را به‌همهٔ آنها گوشزد کرد و گفت: «در مجلس مسابقات بی‌فایده رسانه‌یی و مجادلات مضرّ سیاسی، وقت و عمر کوتاه دوران مسئولیت را به‌خود مصروف نسازد وگرنه ظرفیت ارزشمند حضور نمایندگان در این جایگاه والا ضایع خواهد شد و این خسارت بزرگی است».

خامنه‌ای بعد از تأکید بر خطر «خسارت بزرگ»، به‌آنها هشدار داد که در غیر این‌صورت سوگندی که امروز می‌خورند، فردا «گریبانگیر» شان خواهد شد و در ادامهٔ «نکتهٔ مهم قبلی»، اضافه کرد: «نکتهٔ دیگر دربارهٔ سوگند نمایندگی است. این سوگند، نمایشی و تشریفاتی نیست؛ سوگندی حقیقی و مسئولیت‌زاست که در دنیا و آخرت گریبانگیر خواهد بود».

خامنه‌ای این پیام را با تشکر از قالیباف به‌پایان برد که بسیاری آن را پایانی بر سر جنگ‌وجدال بر سر کرسی ریاست مجلس و اشارهٔ علنی برای تمدید دست‌کم یکسالهٔ ریاست قالیباف ارزیابی کردند. آن هم در حالی که دو روز پیش فراکسیون اکثریت مجلس که مخالف قالیباف است با ۱۷۸رأی اعلام موجودیت کرده بود.

در حالی که قالیباف در مجلس یازدهم در کشاکشی رو باز با رئیسی بود و از تغییر نحوهٔ حکمرانی و «حکمرانی نو» دم می‌زد، نیاز خلیفه ارتجاع و تأکید او برای گماشتن قالیباف در کرسی ریاست مجلس دوازدهم، هیچ دلیلی جز تقلا برای مهار موقت بحران از سر ضعف و از سرگذراندن اوضاع درهم ریخته پس از هلاکت رئیسی، ندارد.

خامنه‌ای خوب می‌داند که مجلس ارتجاع یک کانون بالفعل و بالقوهٔ جنگ و بحران است. او در اولین اظهارات علنی خود پس از برگزاری نمایش مفتضح انتخابات، در دیدار با خبرگان ارتجاع (در تاریخ ۱۷ اسفند) ابراز نگرانی نمود که مبادا «دعوا راه انداختن‌ها و ستیزه‌گریهای دشمن پسند» «شیرینی مجلس جدید را نابود کند».

اما با انتصاب قالیباف، بحران از بین نرفته، تنها موقتاً به‌زیر قالی رانده شده تا اندکی بعد، به‌صورت حادتری فوران کند. نشانهٔ این بحران ذخیره شده، ۲۴رأی باطله در جریان رأی‌گیری برای تعیین ریاست مجلس است که از وجود یک مخالفت جدی با تصمیم انتصاب قالیباف خبر می‌دهد. بنابراین، مجلس ارتجاع طی سال پیش رو، یکی از کانون‌های فعال جنگ‌وجدال خواهد بود که البته به‌درون مجلس هم محدود نخواهد ماند.

این تازه مربوط به‌مجلس فرمایشی و تحت‌امر است. هلاکت رئیسی جلاد، که خامنه‌ای از سال‌ها پیش وی را برای مسیر انقباض در درون و جنگ‌افروزی در خارج آماده کرده بود، سراپای ولایت او را در تنش و بحران فرو برده است. تمدید یکسالهٔ ریاست قالیباف، حتی اگر برای تنش امروز در مجلس ارتجاع نقش مسکن را داشته باشد، ولی در قدمهای بعد بحرانهای پس از هلاکت رئیسی را در رأس و بدنهٔ حاکمیت تشدید می‌کند.

رهبر مقاومت در ساعات اولیهٔ اعلام هلاکت رئیسی جلاد، طی پیامی گفت: «خامنه‌ای باید در بحبوحه غزه، دستگاهی را که از ریاست‌جمهوری جلاد۶۷ چیده بود سر تا پا بازسازی و جایگزین‌سازی و تراز کند. دستگاه اکنون از درون سوراخ سوراخ شده است. به‌یقین می‌توان گفت که خامنه‌ای بازنده استراتژیک است. این روند، جنگ گرگها در بالای رژیم را به‌منتها درجه تشدید می‌کند و در پایین جامعه و کف خیابان، فرصت هر چه بیشتری برای اعتراض و قیام فراهم می‌سازد» مسعود رجوی ـ ۳۱ اردیبهشت).

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/dc4b9d3f-252c-4017-9367-35698768dacc"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات