728 x 90

فاکس نیوز: مردم ایران که خواستار آزادی هستند بار دیگر به خیابانها می آیند

مردم و جشن ملی چهارشنبه سوری
مردم و جشن ملی چهارشنبه سوری

فاکس نیوز  طی گزارشی از چهارشنبه‌سوری ایران  گفت:

با نزدیک شدن سال نو ایرانی تظاهر کنندگان ضد رژیم در یک نمایش قدرت خواستار آزادی شدند

واحد تحقیقات فاکس  نیوز با استفاده از سرویس پیام‌رسان واتس آپ با دو سازمانده تظاهرات در شهرهاى ایران مصاحبه کرده است.

یکی از تظاهر کنندگان روز سه‌شنبه گفت« ماموجیم، ما قویتر بازمی گردیم و مردم ایران خواستار تغییر رژیم می‌باشند».

سازماندهندگان تظاهرات می‌گویند زمان برای رژیم علی خامنه‌ای   ممکن است به سرآمده باشد.

آنها مردم ایران را به تظاهرات در خیابانها در این هفته تشویق می‌کردند 

افرادی که فاکس‌ نیوز با آنها مصاحبه کرد گفتند آنها مطمئن هستند « تاریخ را جوانان ایرانی می‌سازند».

کاوه یک تظاهر کننده ایرانی گفت:

سازمانی که در پشت این تظاهراتها قرار دارد شورای ملی مقاومت ایران است که  در سال 1981تأسیس شده است.

این شورا بزرگترین گروه اپوزیسیون سیاسی در داخل کشور است.  بعد از مجموعه‌یی از تظاهرات ها  که به بیش از 140شهر در دسامبر 2017 تا ژانویه 2018 گسترش یافت شورای ملی مقاومت ایران و سازمان مجاهدین خلق ایران بیش از هرزمان دیگری انگیزه سرنگون کردن سران حکومت ایران را دارند

 

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات