728 x 90

نفرت مردم از نماز جمعه

روز سه‌شنبه ۲۵تیر۹۸خامنه‌ای در دیدار با مزدورانش که در سمت امام جمعه، تعزیه گردان نمایش‌های هفتگی دین‌فروشی در نمایش جمعه هستند از آنها خواست رفتاری مردمی داشته باشند!

تلویزیون شبکه خبر ۲۵تیر۹۸: «حضرت آیت اله خامنه‌ای گفتند رفتار و عمل ائمه جمعه باید به‌گونه‌یی باشد که مردم از آن، دین، تقوا، صداقت و انقلابیگری را استشمام کنند

خامنه‌ای: اجتناب از رفتن به سمت صاحبان ثروت و قدرت! یکی از چیزهای مهم اینه!»

این اظهارات خامنه‌ای هشداری به مهره‌های سرکوب و دجالگری این رژیم در گوشه و کنار کشور نسبت به افزایش پر شتاب نفرت عمومی جامعه از حکومت آخوندی بود.

بی سبب نیست که به‌رغم برگزاری نمایشات مهوع جمعه در ۹۰۰شهر کشور، اکنون به ورشکستگی کامل رسیده‌اند آن‌چنان که روزنامه حکومتی جمهوری اسلامی ۲۵تیر ۹۸نوشت: «نماز خانه داریم، نماز خوان نداریم!»

غیاث الدین طه محمدی امام جمعه سابق همدان نیزاخیراً اعتراف کرد بیش از ۶۰دفتر همین امامان کاذب جمعه و دهها حوزه جهل و جنایت آخوندی تنها در قیام دیماه توسط جوانان شورشی به آتش کشیده شد.

واقعیتی که گواه شدت نفرت مردم از فاشیسم مذهبی است.

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات