728 x 90

فعالیتهای کانونهای شورشی در شروع ماه خرداد – گرامیداشت حماسه ۴خرداد - سالروز شهادت بنیانگذاران سازمان مجاهدین خلق ایران

فعالیتهای کانونهای شورشی در شروع ماه خرداد – گرامیداشت حماسه ۴خرداد
فعالیتهای کانونهای شورشی در شروع ماه خرداد – گرامیداشت حماسه ۴خرداد

در روزهای آغازین ماه خرداد برگ زرینی در تاریخ مبارزات آزادیخواهانه مردم ایران علیه دیکتاتوری رقم خورده است. در روز ۴خرداد سال ۱۳۵۱جلادان دیکتاتوری شاه بنیانگذاران سازمان مجاهدین محمد حنیف‌نژاد، سعید محسن و اصغر بدیع‌زادگان را به همراه ۲قهرمان دیگر خلق مجاهدان کبیر محمود عسگری‌زاده و عبدالرسول مشکین‌فام را تبرباران کردند. خون این قهرمانان از آن هنگام تاکنون منبع انگیزش و خروش برای تمامی جوانان و رهروانی شده است که پا در راه آرمان آزادی و رهایی خلق و میهن در زنجیر گذاشته‌اند.

کانون‌های شورشی و هواداران مجاهدین ماه خرداد را با گرامی‌داشت خاطره این قهرمانان ِآغاز کردند تا پیام جاودان آنها را که پیام فداکاری و از جان گذشتگی و آمادگی جوانان رشید این مرز و بوم برای پرداخت سنگین‌ترین بها در مسیر رهایی خلق و میهن است به شکل هر چه گسترده‌تر در جای جای مهین اشغال شده طنین‌انداز کنند.

 

فعالیت کانون‌های شورشی در تهران - گرامی‌داشت حماسه ۴خرداد - خرداد ۹۸

کانون شورشی ۲۲۰در تهران، ۴خرداد را با نصب پوسترهایی حاوی جمله‌یی از برادر مجاهد مسعود رجوی در مورد بنیانگذاران سازمان مجاهدین خلق ایران گرامی‌داشتند. بر روی این پوسترها آمده بود:

حنیف‌نژاد بذر افشان نخستین صدق و فدا به راستی خورشید ماندگار میهنش بود.

در پوستر دیگری که توسط کانون‌های شورشی در تهران نصب شده است جمله دیگری از مسعود رجوی دیده می‌شود: ‌محمد حنیف به راستی خورشید ماندگار میهنش بود و خونش بدون شک سنگین‌ترین بهایی است که مجاهدین در مسیر تحقق و اثبات ارمانشان داده‌اند

کانون شورشی ۲۱۲با نصب پوستری حماسه ۴خرداد را یک راهگشایی بسیار باشکوه در تاریخ مردم توصیف کرده است.

 

 

فعالیت کانون‌های شورشی در قزوین - گرامی‌داشت حماسه ۴خرداد - خرداد۹۸

هواداران مجاهدین در شهر قزوین با نصب مجموعه‌یی از تراکتها حاوی تصاویر بناینگذاران شهید سازمان و جملاتی از مسعود و مریم رجوی در مورد این قهرمانان خاطره حماسه ۴خرداد را گرامی‌داشتند و پیام این روز را یک بار دیگر در شهر مجاهد پرور قزوین طنین‌انداز کردند.

در یکی از این تراکتها این جمله مسعود رجوی در مورد حماسه ۴خرداد به چشم می‌خورد: صبحکاه ۴خرداد ۱۳۵۱ با خون کسی رنگین شد که تاریخ میهنش را ورق زد

در زیر تراکت دیگری که در قزوین منتشر شد در زیر عکس بنیانگذاران سازمان نوشته شده است: گرامی باد سالروز شهادت بنیانگذاران سازمان مجاهدین خلق ایران خرداد ۹۸هواداران مجاهدین خلق ایران.

در زیر تراکت دیگری جمله‌یی از مریم رجوی به چشم می‌خورد که می‌گوید: محمد حنیف‌نژاد شعله مقاومت به هر قیمت را در سلولهای میدان چیتگر فروزان کرد

به این ترتیب هواداران مجاهدین در شهر قزوین با انتشار همین پیام حماسه ۴خرداد یعنی « مقاومت به هرقیمت» بر عزم و اراده قیام آفرینان و جوانان بپا خاسته قزوین بیش‌ از‌ پیش افزودند.

 

فعالیت کانون‌های شورشی در مشهد - گرامی‌داشت حماسه ۴خرداد- خرداد۹۸

در مشهد کانونها شورشی و هواداران مجاهدین حماسه ۴خرداد را با فعالیت‌های گسترده خود در سطح این شهر گرامی‌داشتند.

 

در تراکتهایی که در مجموعه‌های متعددی در نقاط مختلف شهر مشهد نصب شد پیام این مناسبت تاریخی برای جوانان قیام آفرین که شورش، ‌بن‌بست شگنی و مقاومت به هر قیمت است برجسته شده بود:

در یکی از تراکتها این جمله مریم رجوی به چشم می‌خورد: سه راد مرد بزرگ تاریخ معاصر ایران؛ محمد حنیف‌نژاد سعید محسن و علی اصغر بدیع زادگان سازمان مجاهدین را در شورش علیه کهنگی و بن‌بست و خلق دنیایی نو بنیانگذاری کردند

در تراکت دیگری در بیان اهمیت این روز تاریخی جمله‌یی از مسعود رجوی به چشم می‌خورد: صبحکاه ۴خرداد ۱۳۵۱با خون کسی رنگین شد که تاریخ میهنش را ورق زد

روی یکی از تراکتها بجمله انگیزاننده‌یی از مریم رجوی به چاپ رسیده بود که جوانان قیام آفرین میهن را « فرزندان ستارخان و مصدق و حنیف‌نژاد‌» خطاب می‌کند و قیام آنها زنده کننده «افتخارات ایران» می‌داند.

مسعود رجوی: محمد حنیف‌نژاد بذر افشان نخستین صدق و فدا به راستی خورشید ماندگار میهنش بو

-مسعود رجوی: پیام ۴خرداد ماندگاری و فزایندگی و در حقیقت پیام رستگاری است

-۴خرداد سالروز شهادت بنیانگذاران سازمان مجاهدین الگوهای نخستین فدا و صداقت و پایداری گرامی باد.

-۴خرداد یک راهگشایی بسیار باشکوه در تاریخ مردم ما بود

- مریم رجوی: محمد حنیف‌نژاد شعله‌های مقاومت به هر قیمت را در سلولهای و میدان چیتگر فروزان کرد.

 

فعالیت کانون‌های شورشی در شیراز - گرامی‌داشت حماسه ۴خرداد- خرداد۹۸

در شیراز کانون‌های شورشی و هواداران مجاهدین چهار خرداد امسال چهل و هفتمین سالگرد شهادت بنیانگذاران کبیر سازمان را با فعالیت‌های گسترده خود گرامی داشتند.

در مجموعه از تراکتهای نصب شده در بیان اهمیت این روز تاریخی جمله‌یی از مسعود رجوی دیده می‌شود: صبحکاه ۴خرداد ۱۳۵۱با خون کسی رنگین شد که تاریخ میهنش را ورق زد

در تراکت دیگری پیام ۴خرداد به‌ نقل از مسعود رجوی پیام ماندگاری، فزایندگی و رستگاری توصیف شده است.

 

گرامی‌داشت ۴خرداد در اصفهان، سمنان، کاشان، کرج و کرمان

خاطره حماسه ۴خرداد همچنین در اصفهان، سمنان، کاشان، کرج با مجموعه‌یی از فعالیت‌های هواداران و کانون‌های شورشی مجاهدین گرامی‌داشته شد.

 

در مشهد، تهران و اصفهان شماری از هواداران مجاهدین با حمل پلاکارد،‌پوستریا دست نوشته و ارسال پیامهای صوتی خاطره بنیانگذازان سازمان مجاهدین را گرامی داشتند. در تهران به‌ مناسبت ۴خرداد گروهی از هواداران مجاهدین بین مستمندان نان تقسیم کردند.

فعالیت کانون‌های شورشی در مشهد، تهران و اصفهان - گرامی‌داشت حماسه ۴خرداد

 

فعالیت کانون‌های شورشی در اردبیل - گرامی‌داشت حماسه ۴خرداد

 

فعالیت کانون‌های شورشی در زنجان - گرامی‌داشت حماسه ۴خرداد

 

فعالیت کانون‌های شورشی در تهران - گرامی‌داشت حماسه ۴خرداد

توزیع نان خیرات توسط کانون‌های شورشی در تهران - گرامی‌داشت حماسه ۴خرداد

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات