728 x 90

فعالیت کانون‌های شورشی و هواداران مجاهدین در بزرگداشت ۳۰تیر در شهرهای میهن

بزرگداشت سالگرد ۳۰ تیر در شهرهای میهن
بزرگداشت سالگرد ۳۰ تیر در شهرهای میهن

کانون‌های پرشور و هواداران مجاهدین، روز۳۰تیر سالروز حمایتهای بیدریغ مردم ایران از رهبر ملی و سازش ناپذیر خود، دکتر محمد مصدق در سال ۱۳۳۱و همچنین سالروز تأسیس شورای ملی مقاومت در سال ۱۳۶۰را که جایگزین و آلترناتیو سیاسی نظام آخوندی است گرامی داشته و نشان دادند مردم ایران هم‌چنان در پی آزادی این میهن اسیر از چنگال سفاک‌ترین حکومت این قرن، راهبران ملی خود در یکصد سال گذشته را گرامی داشته و ارج می‌نهند و راه آنان را ادامه می‌دهند.

دور نیست که با سرنگونی این رژیم پلید آرمان آزادی که سرداران بزرگ تاریخ ایران از ستار و باقر تا دکتر مصدق و حنیف‌نژاد از آن نگهبانی کردند محقق شود.

تهران:

یکی از هواداران مجاهدین در تهران عکس بزرگ مسعود رجوی و دکتر محمد مصدق رهبر سازش ناپذیر مردم ایران را که در زیر آن عبارت «۳۰تیرقیام مردم ایران در حمایت از دکتر محمد مصدق گرامی باید تیر۹۸» نوشته شده است را در دست دارد.

 

مشهد:

در مشهد کانون‌های شورشی و هواداران مجاهدین عکسهای دکتر محمد مصدق و رهبر مقاومت مسعود رجوی را که در زیر آن عبارت «۳۰تیر قیام مردم ایران در حمایت از دکتر محمد مصدق گرامی باد» نوشته شده بود را روی دیوار یکی از خیابانهای شهر نصب کرده تا مردم این شهر دیداری را تاز کرده و تاریخچه میهنی خود را به یاد آورند.

در خیابانی دیگر هواداران مجاهدین بنر بزرگ تصویر دکتر مصدق و رهبر مقاومت را نصب کردند. در زیر این بنر زیرنویسی برگرفته از سخنان مسعود رجوی درباره رهبر ملی ایران به چشم می‌خورد که نوشته: « مسعود رجوی: مصدق، مظهر اراده سیاسی یک ملت مستقل و آزاد بود تیر۹۸» یاد این روز تاریخی را گرامی داشتند.

 

شیراز:

کانون‌های شورشی در شیراز نیز با نصب عکسهای دکتر محمد مصدق و مسعود رجوی که در زیر آن عبارت « قیام ۳۰تیرمردم ایران در حمایت از دکتر محمد مصدق گرامی باید» دیده می‌شد به نگاهبانی از ارزشهای ملی و میهنی و گرامی داشتن این روز بزرگ در تاریخ مبارزات یکصد ساله مردم ایران پرداختند.

 

اهواز:

در اهواز نیز هواداران مجاهدین با نصب عکس رهبر ملی مردم ایران دکتر محمد مصدق بر روی دیواره ایستگاه اتوبوس شهری که در معرض دید همگان بود و در زیر عکس عبارت «۳۰تیر سالروز قیام مردم ایران در حمایت از دکتر محمد مصدق گرامی باد» دیده می‌شد حمایت مردم ایران از راهبران ملی خود را انعکاس دادند.

 

رشت:

در شهر رشت نیز هواداران مجاهدین و کانون‌های شورشی با نصب عکسهای دکتر مصدق و مسعود رجوی بر روی دیوار خانه‌ای در این شهر به‌عنوان سمبلی از حمایت مردم آگاه رشت از رهبران ملی خود، روز ۳۰تیر را گرامی داشته و ارج نهادند.

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات