728 x 90

قیام کبیر آبان۹۸، بازنمون استراتژی کانون‌های شورشی

قیام کبیر آبان۹۸
قیام کبیر آبان۹۸

استراتژی کانون‌های شورشی و قیام کبیر آبان۹۸ دو واقعیت نامیرا در تاریخچهٔ انقلاب دموکراتیک مردم ایران هستند. این دو واقعیت در ارتباط تنگاتنگ با هم نشو و نما کرده و در یکدیگر به بلوغ رسیده‌اند. آنها را نمی‌توان از هم تفکیک کرد یا برای هر کدام موجودیتی جدا از دیگری قائل شد. هم‌چنین باید تأکید کنیم هیچ‌کدام از آنان را نمی‌توان واقعیتی آنی و ناگهانی دید و جدا از جنگ آزادیبخش مردم ایران با فاشیسم دینی به تحلیل نشست.

 

یک راهبرد رادیکال با سابقهٔ ۴۰ساله

اگر ریشه‌های سرخ و درخشان قیام آبان و کانون‌های شورشی را پی‌بگیریم در گذار روزها و سالیان به مقاومتی خواهیم رسید که یک روز نیز دست از قهر انقلابی در برابر پاسداران، شکنجه‌گران و آدمکشان این رژیم برنداشته است. حتی یک روز از تاریخچهٔ این مقاومت را نمی‌یابیم که در آن به راه‌کار دیگری جز براندازی نظام ولایت فقیه پرداخته شده باشد.

از۳۰خرداد ۱۳۶۰ تاکنون این مقاومت با سلسله‌جنبان اصلی آن [سازمان مجاهدین خلق ایران] روش‌های مختلفی را برای سرنگونی آزموده است. از جنگ چریک شهری گرفته تا جنگ آزادیبخش در منطقهٔ آزاد شده و زنجیره‌یی از عملیات ارتش آزادیبخش مانند «آفتاب»، «چلچراغ» و «فروغ جاویدان» و نیز دوران ۱۳سالهٔ پایداری پرشکوه در اشرف و ورود به فاز کانون‌های شورشی... یک راهبرد رادیکال در تمامی آنها دیده می‌شود.

در قیام کبیر آبان۹۸ این راهبرد بازتاب توده‌یی و فراگیر پیدا می‌کند. تا پیش از آن شاهد عملیات پی‌درپی کانون‌های شورشی برای کانالیزه کردن قهر انقلابی به سمت حاکمیت هستیم. کانون‌های شورشی با شکستن هیمنهٔ پوشالی اختناق راه را برای سمت‌دهی اعتراضات اجتماعی به سمت یک کیفیت نوین: «قیام آبان ۹۸» هموار کرده‌اند.

آنها با آدرس‌دهی رأس حاکمیت و نهادهای سرکوب، خشم انفجاری مردم را در قامت یک قیام رادیکال متبلور کردند؛ قیامی که خامنه‌ای برای جلوگیری از سرنگون‌شدن بر اثر آن به آخرین چارهٔ خود روی آورد: آتش‌گشودن کور و جنون‌آمیز به سوی مردم بی‌دفاع در خیابان‌ها. او دریافت اگر دیر بجنبد باید شاهد جارو شدن نظامش باشد.

 

اعتراف دشمن به عنصر سازماندهی در قیام آبان

آخوند ذوالنوری رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس رژیم در آن سالیان، به‌صراحت اشاره می‌کند که این‌ها [کانون‌های شورشی] «آموزش دیده بودند». او آنها را «تیمهای ۴ و ۸نفره» می‌نامد که «خمیرهای خاصی داشتند وقتی به ستون یا دیوار می‌زدند، دیوار می‌شکافت. ستون را از کار می‌انداخت، تخریب می‌کرد. تیم‌هایی که به‌شمار سه بتوانند قفل را بشکنند بروند تو، یک تیم می‌آمد این کارها را انجام می‌داد تیم بعدی می‌آمد کار بعدی را انجام می‌داد». بعد می‌گوید: «ما روز یکشنبه فقط در تهران ۱۴۷تهران درگیری داشتیم با این‌که درگیریهایمان داخل تهران خیلی نکشید در سراسر کشور در یک روز ما ۸۰۰نقطه درگیری داشتیم» (تلویزیون شبکه ۵رژیم -۳آذر ۹۸)

اگر تاریخ این مصاحبه را برداریم، مخاطب ایران‌شناس و آشنا به رخدادهای دههٔ ۶۰ تصور خواهد کرد که او در مورد هسته‌های مقاومت و تیم‌های عملیاتی مجاهدین در آن دوران صحبت می‌کند.

او اگر چه اسم نمی‌آورد ولی به‌رسم کانون‌های شورشی اعتراف می‌کند. دقت کنید:

«کشته‌سازی یکی از شگردهای اینها بود برای به هیجان درآوردن مردم خوب اتفاقاتی این جوری بود یک کلانتری که ۲۰۰ یا ۳۰۰قبضه بیشتر کمتر اسلحه تویش تسخیر کلانتریها را دنبال بودند اگر کلانتری تسخیر بشود و ۳۰۰-۴۰۰قبضه اسلحه بیفتد دست آدم‌های جانی اینجوری چه اتفاقی می‌افتد؟ و من اینجا اشاره کنم قطع اینترنت بعد از این تصمیم و فرمایشات مقام معظم رهبری بسیار کمک کرد که آن سازماندهی از قبل تهیه شده به هم بریزد و این آشوب جمع بشود» (همان منبع)

 

استراتژی کانون‌های شورشی در کف خیابان‌ها

اعتراف ناخواسته دشمن به نقش کانون‌های شورشی در شکل‌دهی به قیام آبان و هدایت آن، صحت‌وسقم یک استراتژی دیرپا را بارز کرد.

مسعود رجوی در پیام خود به تاریخ ۴آذر ۱۳۹۸ این واقعیت را با یک جملهٔ موجز بیان کرد:

«استراتژی ظفرنمون ارتش آزادی در کانونها و محله‌ها و شهرهای شورشی محک خورد. این استراتژی اکنون در سراسر میهن شعله افکنده است.

بار دیگر ثابت شد که این رژیم زبانی جز قهر و قدرت و قاطعیت نمی‌فهمد».

در بخشی از این پیام تصریح شده بود:

«قیام و شورش برای سرنگونی و حاکمیت جمهور مردم ایران جمع شدنی نیست. به خلیفه و پاسدارانش باید گفت، زمان تکثیر و گسترش و پهن کردن کانونها و محله‌ها و شهرهای شورشی است، نه جمع کردن! آنچه در برنامه و دستور است، جمع کردن تمامیت نظام ولایت و اذناب آن است».

 

پیام حقیقی آبان

اکنون وقتی به برق آتشین عملیات کانون‌های شورشی در شهرهای اسیر چشم می‌دوزیم، آنچه گفته شد معنای مادی و مجسم می‌یابد. در چهارمین سالگرد آبان فراموشی‌ناپذیر، کانون‌های شورشی با انجام ۱۵۰رشته عملیات ضداختناق، یاد آن قیام بزرگ و شهیدانش را گرامی داشتند. شایان ذکر است که در دو رشته از این سلسله عملیات، «ناحیهٔ بسیج قدس در تهران» و «قرارگاه عملیاتی قدس سپاه پاسداران» هدف قرار گرفته‌اند. هر دو نهادهای مهم خامنه‌ای در دستگیری، بازجویی و شکنجهٔ قیام‌آفرینان و ایجاد مزاحمت‌های خیابانی برای زنان و دختران میهنمان هستند.

آری، «آبان ادامه دارد» و کانون‌های شورشی، این خالقان آبان هم‌چنان در خیابان حضور دارند. قیامهای در تقدیر با الگوی آبان، بی‌تردید خامنه‌ای و سگان زنجیری‌اش را به زیر خواهند کشید.

این پیام حقیقی آبان در چهارمین سالگرد آن است.

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/e001a8df-eae1-4a41-bb3d-0b42793bead9"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات