728 x 90

موقعیت کنونی ایران، پیام کهکشان ۱۴۰۱ و تظاهرات در برلین

تجمع بزرگ ایرانیان در برلین ـ‌ اول مرداد ۱۴۰۱
تجمع بزرگ ایرانیان در برلین ـ‌ اول مرداد ۱۴۰۱

گردهمایی‌های سالانهٔ مقاومت ایران با عنوان «کهکشان»، حاصل مبارزات و پایداریهایِ دیرینه پس از سرفصل تاریخی ۳۰خرداد ۱۳۶۰ تاکنون است. این گردهمایی‌ها را باید به‌هم پیوستن یک میهنً رنج و عشق مشترک، اتحاد سلسلهٔ پایداریهای شکوهمند در داخل و خارج کشور و همبستگی آرزوهای تاریخی ایرانیان با طیف رنگین‌کمانیِ آنها دانست. طیفی با رنگین‌کمان آزادی، دمکراسی، برابری، حقوق‌بشر، دادخواهی، رفاه و عدالت اجتماعی.

در این گردهمایی‌ها یا «کهکشان» ها، جمع‌بندی رویارویی مقاومت ایران و رژیم آخوندی به‌عنوان دو قطب محوری نبرد بین آزادی و دیکتاتوری صورت می‌گیرد. اکنون قطب آزادی و دمکراسی‌خواهی از پس قیامهای بزرگ و اعتراضات و شورشهای جاری از یک دههٔ گذشته تا سال۱۴۰۱، به سرنگونی‌طلبیِ ملی و میهنی بالغ گشته است. اکنون آنچه که در کف خیابانهای ایران و هم‌چنین در آکسیون‌ها، تحصن‌ها، تجمعات و تظاهرات ایرانیان آزاده در خارج کشور جریان دارد، هم‌زبان و هم‌ندا و هم‌خواسته بر نفی کلیت نظام ولایت فقیه هستند.

 

تظاهرات امسال ایرانیان آزاده در راستای کهکشان ۱۴۰۱ تحت عنوان «ایران در آستانهٔ انقلاب و سرنگونی با قیام و ارتش آزادی» در شهر برلین آلمان برگزار شد. در محور خواسته‌ها و اهداف کهکشان امسال «نه شیخ ـ نه شاه و دیکتاتوری» و «آری به جمهوری دمکراتیک و حمایت از آلترناتیو دمکراتیک و کانون‌های شورشی» قرار دارد. این اهداف در روز شنبه اول مرداد در تظاهرات بزرگ ایرانیان آزاده در برلین، با بانگ رسا و طنین شعارها، به‌عنوان خواسته‌های اصلی در مبارزه با دیکتاتوری آخوندی ابراز شد.

 

دقت و تمرکز در این مطالبات، این نتیجه را حاصل می‌کند که کلیهٴ این خواسته‌ها مبرم‌ترین، واقعی‌ترین و روزآمدترین ضرورتها برای سرنگونی نظام ولایت فقیه هستند. ضرورتهایی که از افق امروز، پاسخ بیش از چهار دهه رنج و آرزوی رسیدن به آزادی را می‌دهند. ضرورتهایی که هم‌اکنون رقم زدن تعادل‌قوا به نفع مردم ایران را در چشم‌انداز نزدیک و در دسترس قرار داده‌اند.

 

یک وجه قابل توجه در تظاهرات کهکشان۱۴۰۱در برلین، حضور پررنگ ایرانیان برای مقابله با معاملهٔ دولت بلژیک و دیکتاتوری ملایان بود. حضوری که پیش از این تظاهرات هم طی دو هفتهٔ اخیر هوشیاری، قدرت، اصالت و اثرگذاری‌اش را در تصمیم‌گیری دادگاه مستقل بلژیک شاهد بودیم. این پیروزی‌ها را باید پیوست‌های همایون کهکشان ۱۴۰۱ دانست.

 

تمام تجربیات بیش از چهار دهه مقاومت و پایداری در مقابل نظام ملایان و نیز تمام تجارب حاصل از پیروزیهای مقاومت ایران، گواهی داده و می‌دهند که همه‌چیز حاصل دست و فکر و فعالیت همین مقاومت و ایرانیان آزاده و اشرف‌نشانان بوده و هست. این جوهر سخنرانی‌ها و پیام‌ها در تظاهرات اول مرداد در برلین بود.

 

برآیند فعالیت‌ها با برگزاری گردهمایی کهکشان در سالیان گذشته و تظاهرات در برلین، حاوی این پیام بوده و هست که اصالت پایداری در جبهه مقاومت ایران، بر «فدای بیکران در تاریخ ایران» استوار بوده است. این اصالت و راهبرد آن با فدای بیکران ــ که یک نمونه‌اش حل و فصل بسیاری تضادهای فردی و جمعی در همین تظاهرات برلین است ــ وجهی و نقشی از آلترناتیو آینده ایران را بیان می‌کند. وجهی و نقشی که محصول غرور ایستادگی در داخل و خارج ایران و غیرت پافشاری بر وفاداری به آرمان آزادی و بر مبارزه برای سرنگونی اشغالگران قرون‌وسطایی آخوندی می‌باشد.

چکیدهٔ پیام تظاهرات برلین و کهکشان ۱۴۰۱، فراخوان به این ضرورت است که همبستگی با مردم ایران یعنی حمایت مادی با فدا کردن در میدان پایداری برای حقوق‌بشر زن و مرد شهروند ایران، برای حقوق همهٔ اقلیت‌ها، برای حقوق زنان، برای مبارزات و دادخواهی کارگران و دیگر اقشار مردم ایران.

 

پایان بخشیدن به سلطهٔ ملایان فناتیک، چنین تعهد و حمایت مادی و عینی را در جبهه‌یی از ایران تا شهرهای دیگر کشورها می‌طلبد. هدف کهکشان ۱۴۰۱ که تظاهرات در برلین نمودی از آن را نمایندگی کرد، پاسخ به موقعیت کنونی ایران با بردن پیام «نه شیخ ـ نه شاه و دیکتاتوری» و «آری به جمهوری دمکراتیک و حمایت از آلترناتیو دمکراتیک و کانون‌های شورشی» به جامعهٔ ایران ــ چه در داخل و چه در خارج کشور ــ است.

 

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/683bf890-9960-4817-964d-fb7a05233ea8"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات