728 x 90

ناقوس مرگ هیولای فاشیسم دینی

ناقوس مرگ هیولا
ناقوس مرگ هیولا

آری، آری، بلای بزرگ تاریخ معاصر ایران، تو آخوند وقیح قرون‌وسطایی هستی.

به تاریخ دروغ بگویید و لاپوشانی کنید، ولی هرگز تاریخ دروغ نخواهد گفت.

فاجعه کرونا ویروس در دامان پدرخوانده همه ویروس های کشنده، در ایران و منطقه و جهان تکثیر، صادر و اوج می‌گیرد. میراث کثیف خمینی ملعون و خبیث، دروغ و پنهان کاری، تهمت و تجاوز به حقوق آحاد بشریت و شعور انسان و انسانیت بوده و هست.

این اهریمنان پلشت قرون وسطایی، بی‌گمان برای حفظ رژیم خون‌ریز خود، هرکار و هر عمل ضدانسانی را برای خودشان جایز و مباح می‌دانند، دجالیت در قاموس و سیاست و آیین ضحاک وقیح و آخوندهای جانی، حد و مرز نمی‌شناسد.

وراث منحوس بنیانگذار رژیم شیطانی، چون سلف ناخلفشان به ناموس واژه‌ها هم تجاوز کرده‌اند و می‌کنند.

بی گمان، ساده پنداری، مماشات و انفعال و صبر، در قبال این تبهکاران تاریخی بشریت، فرصت سوزی جبران ناپذیری است که موجب فاجعه انسانی خواهد شد که کمتر از بمبهای هسته‌یی و موشک‌های دور برد کشنده مرگبار نخواهد بود.

در منطق آخوند ضدبشر، هر عملی برای حفظ حکومت جایز و واجب است. هیچ ابایی از کشتار هزار هزار و میلیونها انسان بی‌ گناه ندارد. هر عملی برای حفظ نظامش واجب است.

با تأکید باید گفت «هر عملی»، را انجام می‌دهد تا نسلی را به تسلیم و جهان را وادار به‌مماشات کند.

پنهان‌کاری، فریب، کشتار و باج‌خواهی در همه زمینه‌ها همیشه جزو ذات و ماهیت پلید سیاست آخوندها و تبار تبهکار ولایت بوده و هست و خواهد بود.

وحشت سرنگونی، جنون و توحش ذاتی آنها را فعال کرده است.

برای آنها دجالیت حد و مرز ندارد، حفظ قدرت حکومت ضدانسانی و تروریستی اوجب واجبات هست و هر عمل و عنوان و فتنه و حقه‌ای را جایز می‌دانند تا به هدف خودشان برسند.

دجالیت، یعنی همین. آنها با دروغ، ریا، نفاق، کشتن، سوزاندن، فریب، سرقت، خیانت، جنایت، ترور، سنگسار، شلاق، اسید پاشی، سقوط دادن مخالفان در دره، زندان، اعدام، بمب کنار جاده‌ای، اتمی و موشکهای دور برد را وسیله و پله و ابزار حفظ قدرت خود کرده‌اند.

رژیمی که در اثر فساد و غارت سیستماتیک، اقتصادش ورشکسته و فشل شده است،

رژیمی که کمترین مطالبات برحق اقشار اجتماعی و طبقه کارگر را برآورده نمی‌کند.

رژیمی که زبانش فقط سرکوب و زندان و اعدام و کشتار در کف خیابان است،

رژیمی که از سوی اکثریت قاطع توده‌ها در تمامی زمینه‌ها از جمله مضحکه انتخاباتش تحریم و تحقیر شده است،

رژیمی که در آستانه خفگی قرار گرفته است و ناقوس مرگ خودش را شنیده است.

رژیمی که بیش از هر چیز از خشم و عصیان مردم و مقاومت مردمی می‌ترسد

مهم توقف و در شیشه کردن این هیولای ضدبشری است که معجونی از همه رذالت ها و حماقت ها را دستمایه نابودی بشریت کرده است. این مأموریت مردم و کانونها و جوانان شورشی است.

برای سرنگونی بزرگترین بلا و هیولای ضدانسانی، فاشیسم دینی خامنه‌ای بپاخیزیم.

 

اهوراجا

مسئولیت محتوای مطالب وارده بر عهده نویسنده است

 

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات