728 x 90

نقش پیشتاز زنان در انقلاب دموکراتیک ایران

سخن روز
سخن روز

«هرکس در صحنه زندگی نغمه خود را می‌خواند و می‌رود ولی آنچه می‌ماند انسانیتی است که پاک و بی‌شائبه هم‌چنان پابرجاست».

این جمله‌یی از مجاهد سربه‌دار زهره عین‌الیقین است که در تابستان۶۷ آخرین نغمهٔ زندگی‌اش را با واژه‌های «زنده باد آزادی و مرگ بر استبداد» بر بالای دار سرود. او و صدها زهره در آسمان ایران با یقین به پیروزی درخشیدند و با خونشان نهال آزادی و برابری را در سرتاسر ایران آبیاری کردند. نهالی که شکوفا شد و در جریان قیام سراسری و انقلاب دموکراتیک مردم ایران گل داد و مژده داد که زمستان سیاه نظام زن‌ستیز و ضدبشری رفتنی است.

نقش ویژهٔ زنان در انقلاب ایران یکی از موضوعات و محورهای مورد توجه سخنرانان در اجلاس جهانی ایران آزاد و کهکشان مقاومت بود.

استفن هارپر ـ نخست‌وزیر کانادا در سالهای ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۵ با اشاره به مقاومت و جنبش زنان در ایران گفت: «این دور اعتراضی اخیر توسط زنان ایران رهبری شده است؛ اما واضح است که این اعتراضات، بسیار بیشتر از یک جنبش فمینیستی علیه حجاب است. آنها ریشه در بیش از ۴۰سال مقاومت سازمان‌یافته دارند. زیرا زنان ایران از دیرباز دریافته‌اند که حقوق و برابری و حتی شخصیت انسانی آنها فقط با سرنگونی رژیم و ایدئولوژی قرون‌وسطایی آن تحقق می‌یابد».

تأکید بسیاری از سخنرانان بر نقش پیشتاز زنان ایران در قیام و انقلاب دموکراتیک و پایداری پرشکوه ۴۰ساله آنان و این واقعیت که در حال حاضر بالاترین سمتهای مسئولیت و فرماندهی در سازمان مجاهدین بر عهدهٔ زنان است نشان می‌دهد که جهان جایگاه زنان در مقاومت ایران را دریافته و می‌داند مطالبات زنان محدود به برخی آزادیهای فردی نیست، و زنان ایران جز به ریشه‌کنی تام و تمام ارتجاع زن‌ستیز و انسان ستیز آخوندی و برابری کامل زن و مرد در همهٔ شئون سیاسی و اجتماعی و حضور و شراکت در بالاترین سطوح رهبری قانع نیست.

کارلو کوتارلی ـ نخست‌وزیر سابق ایتالیا (۲۰۱۸) در جریان دیدار رئیس‌جمهور برگزیدهٔ مقاومت از پارلمان ایتالیا با اشاره نقش مؤثر زنان در قیام ایران گفت: «آنان شجاعانه به‌خیابان‌ها می‌آیند و شورش می‌کنند. این یک شورش در مورد جنبه‌های خاص زندگی یا مثلاً فقط پوشش نیست، بلکه یک مبارزه فزاینده برای دموکراسی، برای آزادی و یک شورش تمام‌عیار علیه رژیم است».

خانم دومینیک آتیاس رئیس شورای اداری بنیاد وکلای اروپایی نیز، در اجلاس جهانی ایران آزاد به ریشه‌های قدرت و کانون الهامبخش زنان برای پیشروی و قیام اشاره کرد و خطاب به رئیس‌جمهور برگزیدهٔ مقاومت گفت: «شما قدرت زنان را می‌دانید. این آن قدرتی است که شما می‌شناسید. در نهادهای مختلف جنبشتان زنان حضور دارند. این الهام‌بخش زنان ایرانی است و مردانی که در کنار شما مبارزه می‌کنند آگاهانه این را پذیرفته‌اند زیرا که انقلاب با آگاهی وجدانها و قلوب است که به حرکت درمی‌آید».

آری، جنبش عظیمی که زنان در ایران پیشتاز آن هستند، تنها به آزادی زنان چشم ندوخته است؛ چرا که آزادی و رهایی زنان بدون رهایی مردان امکان‌پذیر نیست. از این رو مردان جنبش مقاومت با آگاهی و افتخار تمام پذیرفته‌اند که نقش تاریخی خود را در جنبشی که زنان پیشتاز و پرچمدار آن هستند ایفا کنند تا ایران آزاد و دموکراتیک فردا، ایران عاری از هر گونه ستم و تبعیض و نابرابری بنا شود.

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/e51daf66-cb76-4cc0-bf06-0c09ed932c76"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات