728 x 90

ولایت غارت‌گران

جنگ آخوندها برای جانشینی ولی‌فقیه فرتوت و درهم‌شکسته نظام بالا می‌گیرد و همزمان گوشه‌یی از فساد نهفته در زیر عبای آنها نمایان می‌شود.

شیخ محمد یزدی، اشرافیت آملی لاریجانی و دزدی‌هایش را رو می‌کند تا او را از گردونه رقابت مرجعیت و جانشینی خارج کند در حالی‌که خودش کارخانه لاستیک دنا را به ۱۰میلیارد تومان قسطی خرید و حتی یک ریال هم پس نداد!

اکنون همه معترفند که فساد تمام نظام را فراگرفته

 

کارگزار حکومتی: امروز این فسادی که در فوتبال هست در شورای شهر نیست؟ در مجلس شورای اسلامی نیست؟ در وزارت‌خانه‌های دیگه نیست؟ نماینده مجلسش... نیست.

 

آخوند شاهرودی در مرداد ۷۸هنگام تحویل‌گیری قوه قضاییه از یزدی گفته بود امروز قضاییه ویرانه‌ای بیش نیست در حالی‌که خودش فاسدتر از یزدی و با پرونده‌یی مانند جنایت کهریزک، به اندازه کافی مفتضح بود

هم‌چنان‌که ابراهیم رئیسی، قاتل بیش از ۳۳هزار زندانی سیاسی در جریان نمایش انتخاباتی رژیم به اندازه کافی تحقیر شده و با آب هفت‌دریا هم قابل ارائه به هیچ مزبله‌ای نیست.

 

کارگزار حکومتی: خدایی بیاییم یه روز به این مردممون راستشو بگیم و بگیم برای فساد در جامعه‌مون هیچ‌کاری نکردیم

 

اکنون و با این وضعیت، خامنه‌ای می‌تواند بی‌آیندگی نظامش را پیش از مرگش ببیند.