728 x 90

پاسخ به‌دیکتاتوری که به‌سیم آخر زده است

خامنه‌ای در انتهای راه ...
خامنه‌ای در انتهای راه ...

دیکتاتور به سیم آخر زده است، ماهیت جانی و خونخوار فاشیسم دینی، عریان تر می‌شود.

حقیقت این است که قیام یکپارچه مردم به ستوه آمده از ظلم و ستم دیکتاتور در نقطه عطف مبارزات مردم یعنی در وقایع قیام آبانماه ۱۳۹۸و قتل‌عام مسافران هواپیمایی اوکراین، دیگر هیچ آبرویی برای رژیم جنایتکارش باقی نگذاشته است.

از آن پس، دیگر هیچ مکر و حیله و سحر و جادوی آخوند‌ ساخته‌ای برای خاموش کردن مردم بپا خاسته که عزم جزم کرده‌اند، برای سرنگونی دیکتاتور، اثر و رنگی ندارد.

دیکتاتور در نفس های آخرش، از سر وحشت و عجز و ناتوانی‌اش در جلوگیری از سقوط قدرتش، هر چه وحشی‌تر، هارتر، علنی‌تر، دست به کشتار خواهد زد.

اینک این حقیقت محض را باید درک کرد، که بحران ملی و تاریخی جامعه ایرانی با ارتجاع قرون‌وسطایی و هار و خون‌ریز دینی، تنها و تنها، در نبرد نهایی، میان ملت آزادی ستان با حاکمیت فاشیستی، با آتش و قهر انقلابی و قدرت متحد مردم و با انتخاب آلترناتیو حقیقی و واقعاً موجود در صحنه مبارزات به نفع دمکراسی و عدالت اجتماعی، حل می‌شود.

فصل جدید مبارزه، فصل رودررویی علنی و عریان ملت و فاشیسم مذهبی خواهد بود. رژیم به مزدوران جانی و تیر انداز و تک تیر انداز و شکنجه‌گران و چوب زنهای خیابانی‌اش، پاداش مجلس ضدمردمی را داده است.

هدف این است که قاتلان مردم در خیابان‌ها و زندانها، در اسطبل ولایت، حلقه یکپارچه تری حول حفظ نظام و حمایت ضحاک را تشکیل دهند.

هدف عمده دیکتاتور، با اعمال خشونت حداکثری، مرعوب کردن توده‌ها، انفعال ملی، حذف پیشگامان و فعالان مبارز و عقیم کردن انقلاب دموکراتیک ایران است.

در چنین برهه فاجعه خیز ملی، در بزنگاه تاریخی و رنسانس دموکراتیک بر ضدفاشیسم دینی و ارتجاع هار ضدبشری، وحدت استراتژیک همه جنبشهای اجتماعی و رویکرد عمیق و وسیع قهر انقلابی، باید در دستور مردم و خصوصاً کانون‌های شورشی قرار بگیرد.

از هر راه و مسیری، و به هر شیوه‌ای، باید فعالان و مبارزین و گارگران هم‌پای کانون‌های شورشی قیام کنند. باید با عزم و اراده‌ای تهاجمی، ارگانهای قدرت و تشکیلات جهنمی حکومت را در هم شکست.

تلفیق همه روشهای مبارزاتی و بهره‌گیری خلاقانه از فرصتهای اجتماعی، باید در دستور روز مبارزات قرار بگیرد. هر نوع تزویر فرافکنانه و انحرافی آخوندی، امنیتی، رژیم را باید سریعاً شناسایی و افشا کرد.

هیچ بحرانی خود به خود حل نمی‌شود و بدون اقداماتی نیرومند و پیشگیرانه، نمی‌توان جلوی فاجعه‌ای را گرفت.

فروپاشی اخلاقی، اعتباری، و مدیریتی رژیم کاملا، محقق شده است.

قاطع می‌توان درک کرد که، دولت اجتماعی سقوط کرده است.

ولایت مطلقه دیکتاتوری، حاکمیت مطلق امنیتی و نظامی خودش‌را منسجم می‌کند، و از طرفی، هم اینک، معجونی از رشته، بحرانهای فلج کننده، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، داخلی و خارجی، لاینحل مانده و این بحرانها سر در دامن بحران کشوری وکشنده کرونا ویروس، برده و فاحش‌تر از قبل، نشان می‌دهد که دولتی وجود ندارد و ملت به درد های، خودش رها شده است.

ملتی به جان آمده، بپا خاسته و با مشتهایی گره کرده با خشمی انقلابی و کین تاریخی، در رفراندم انتخاباتی رژیم یک «نه» ملی به دیکتاتور و ولی وقیح داد و یک «آری» تاریخی به رهبری هوشیار و نیرومند.

حاضر حاضر حاضر

این قیامی هست تا سرنگونی. پیروزی از آن ماست. پیروزی از آن ماست.

 

اهورا راد

مسئولیت محتوای مطالب وارده برعهده نویسنده است