728 x 90

پس لرزه‌های تظاهرات عظیم برلین در قضاییه جلادان

سخن روز
سخن روز

چند روز پس از کهکشان کبیر ۴۰۳ و مفتضح شدن رژیم در محاکمهٔ ۱۰۴ تن از مقاومت ایران توسط اکثریت ۳۴ مجلس قانونگذاری و ۴۰۰۰ پارلمانتر در ۵۰ کشور جهان، روز سه‌شنبه ۱۹تیر، آخوندکی، که نقش قاضی خامنه‌ای در این نمایش روحوضی را بازی می‌کند، ترس و لرز خلیفهٔ ارتجاع را بازتاب داد و گفت: «این دادگاه اعلام می‌کند چنان‌چه از این پس ایرانیان خارج از کشور به‌دعوت متهمان این پرونده در هر کجای دنیا... میتینگی تشکیل دهند و حاضر شوند، برابر با کنوانسیونهای بین‌المللی برای آنها اعلان قرمز صادر می‌شود؛ لذا رئیس این دادگاه از دادستان کل کشور و وزیر امور خارجه می‌خواهد از این به‌بعد چنان‌چه ایرانیان خارج از کشور به‌دعوت متهمان این پرونده در جلسه‌یی حاضر شوند به‌معنای هواداری از سازمان مجاهدین خلق است و قابل تعقیب کیفری در دادگاه هستند و این افراد قطعاً به‌کشور مسترد خواهند شد».

دهقانی، قاضی آخوندک خامنه‌ای، سپس با نگرانی از آثار کهکشان به‌نحو مضحکی خطاب به همهٔ کشورها گفت: این دادگاه به دولتمردانی که کشور آنها میزبان تروریستها هستند هشدار می‌دهد یا خودشان باید متهمان را محاکمه کنند و یا آنها را به ما مسترد کنند!

قاضی آخوندک اضافه کرد: از وزیر امور خارجه می‌خواهم از این پس چنان‌چه ایرانیان خارج کشور به دعوت متهمین پرونده در هر کجا حاضر شوند به‌معنای هواداری از تشکیلات مجاهدین خلق است و قابل تعقیب در این دادگاه می‌شوند.

بعد هم برای محکم کاری افزود: اتهام مجاهدین «بغی» یعنی شورش مسلحانه علیه امام با هدف برهم زدن امنیت نظام است و تکلیف مسلمانان جنگ با آنهاست! مسلمان بودن برای بغی یا باغیان [شورش و شورشگران] مطرح نیست. صرف قیام علیه امام و اساس حکومت بغی است خواه به نتیجه برسد یا نرسد.

سپس آخوندک دیگری به نام صداقت که عنوان کارشناس مسائل اعتقادی را یدک می‌کشید در تکمیل کشفیات قاضی آخوندک گفت:

«این گروه باغی هستند که بالاتر از محارب است؛ اعمالی که اعضای مجاهدین انجام دادند علاوه بر این‌که محاربه محسوب می‌شود، بغی نیز هست. ۳ شرط برای محقق شدن عنوان فقهی بغی مطرح شده است؛ اول: از استحکامات برخوردار باشند که دفع شر آنها به جز قتال ممکن نباشد؛ دوم: از محدوده امام مسلمین خارج باشند و گردهم جمع شده باشند؛ سوم: شورش آنها بر مبنای تعبیر باطلی در عدم مشروعیت حکومت مستقر باشد و شمار آنها در حدی باشد که جز با تجهیز سپاه میسر نباشد. تک‌تک این شروط با سازمان مجاهدین خلق مطابقت دارد».

سرانجام بچه‌قاضی کذایی در منتهای استیصال و درماندگی گفت: «در کمال اقتدار! به متهمان پرونده اعلام می‌کنم تا زمانی که فرصت دارند بازگردند و در قبال اعمالی که انجام داده‌اند از خود دفاع کنند».

سخنگوی مجاهدین در پاسخ به قاضی درمانده و شیخ و کارشناس شرمنده نظام گفت:

  • البته برای گسستن بند از بند نظام پلیدتان باز می‌گردیم و حق یکایک جلادان و قضاییه آنان را ادا می‌کنیم.
  • شروطی که برای بغی و شورشگری علیه رژیم ضدبشری در مورد مجاهدین می‌گوید کاملاً درست است: استحکامات، تشکیلات، شورش علیه نظام و نامشروع شناختن آن هم در حدی که جز با تجهیز سپاه پاسداران نمی‌توان با آن مقابله کرد.
  • لایحه و دفاعیه و حرف اول و آخر مجاهدین هم با شما و سر تا پای رژیم‌تان یک‌کلام بیشتر نیست: آتش!

سخنگوی مجاهدین به آخوندک و شکات و کارشناسان پوک مغز قضاییه جلادان توصیه کرد در نخستین فرصت توسط پزشکیان ویزیت شوند و داروهای ضد لرزه سرنگونی و تشنج و انواع ایسکیمی‌های نظام را دریافت کنند!

این هم ناگفته نماند که در پانزدهمین جلسهٔ دادگاه ارتجاع آخوندک قاضی یک بار دیگر در منتهای بوری و سرخوردگی اعلام کرد: «هنوز از طرف هیچ‌کدام از متهمان به دادگاه نه وکیل معرفی شده و نه لایحه‌یی ارسال شده است».

در خصوص بور شدن پی‌درپی قضاییه جلادان دادگاه غیابی کذایی، از این پیش‌تر سخنگوی مجاهدین خاطرنشان کرده بود که «به این می‌گویند تف سر بالا که بر ریش خامنه‌ای و آخوندها فرود می‌آید»!

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/15474131-2d30-4ac2-98da-b990ce2cc10a"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات