728 x 90

پیام سخنگوی مجاهدین به مردم و جوانان دلیر شیراز

پیام سخنگو ی مجاهدین - ۵ فروردین۹۸
پیام سخنگو ی مجاهدین - ۵ فروردین۹۸

پیام سخنگوی مجاهدین به مردم و جوانان دلیر شیراز:

دست مریزاد به‌خاطر کمک هایتان به هموطنان.

هر گونه تعرض رژیم و زرهپوش‌ها به مردم باید درهم کوبیده شود.

 

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات