728 x 90

۴۱عملیات در چهل و یکمین سالگرد

سخن روز
سخن روز

خامنه‌ای گفته است: «تا بسیج هست، نظام از سوی دشمنان تهدید نخواهد شد؛ این یک رکن اساسی است!»؛ بامداد ۲۹خرداد۱۴۰۱ کانون‌های شورشی در ۴۱عملیات نمادها و مراکز حکومتی، از جمله دهها پایگاه بسیج ضدخلقی را به‌آتش کشیدند!

خامنه‌ای گفته است: «بسیج به‌معنی حضور و آمادگی در همان نقطه‌ای است که نظام به‌آن نیازمند است»؛ در آستانهٔ سالروز ۳۰خرداد، شعله‌های آتش است که از پایگاههای بسیج در دهها شهر میهن در آسمان زبانه می‌کشد!

کانون‌های شورشی مجاهدین این‌گونه سستی و زبونی «رکن اساسی» و «نقطه‌ای که نظام» ولایت فقیه برای حفظ امنیت خود «به‌آن نیازمند است» را به‌نمایش می‌گذارند. آنها در ادامهٔ عملیات پیوستهٔ اختناق‌شکن خود بر روی مراکز حکومتی، با ۴۱رشته عملیات در چهل و یکمین سالگرد ۳۰خرداد، سرآغاز مقاومت انقلابی در برابر دیکتاتوری آخوندی، ضربه‌پذیری چراغ جادوی اختناق خامنه‌ای را نشان می‌دهند. عملیاتی که «طلسم اختناق» رژیم، به‌عنوان ابزار اصلی حفظ نظام در برابر جامعهٔ عاصی را در مسیر فرو ریختن قرار می‌دهد. طلسمی که ۴دهه است رژیم با سرکوب، اعدام، بگیر و ببند، جنگ روانی، کهریزک، جنایات سپاه و بسیج، مانند تخم چشم از آن حفاظت می‌کند. چرا که می‌داند این طلسم مانند سدی در برابر سیل خشم جامعه عمل می‌کند و ترک خوردن و شکستن آن، به‌معنای جاری شدن این سیل خروشان و جارو شدن تمامیت نظام ولایت است.

 

عملیات اختناق‌شکن کانون‌های شورشی امتداد ۴دهه مقاومت بی‌وقفهٔ مجاهدین و مقاومت ایران از روز ۳۰خرداد۶۰ است. مقاومت و مبارزه‌یی که در هر مرحله متناسب با شرایط سیاسی-اجتماعی-بین‌المللی دوران، شکلی مشخص به‌خود گرفته است. اما در هر شکلی، روح جنگندگی و تهاجم برای سرنگونی در آن موج می‌زند.

همین مقاومت و ایستادگی هم هست که پس از ۴۰سال تعادل‌قوا میان جبهه سرنگونی و جبهه حفظ نظام ولایت را سراپا دگرگون کرده است.

در سال‌های پس از ۳۰خرداد۶۰ این خمینی بود که هر شب دهها و صدها مجاهد را اعدام می‌کرد؛ زندانهایش پر بود از مجاهدین و مبارزین؛ با جنگ ضدمیهنی و سرکوب هر صدای مخالفی در جامعه را خفه می‌کرد. اما اکنون هر روز اعتراض، تظاهرات و خیزش در شهرهای مختلف با شعارهای «مرگ بر رئیسی» و «مرگ بر خامنه‌ای» در جریان است و مردم با شعارهای «بی‌شرف بی‌شرف» با بسیجی‌ها و نیروهای سرکوبگر درگیر می‌شوند.

روزگاری این رژیم بود که با تروریسم، گروگان‌گیری، انفجار در قلب اروپا و هواپیماربایی، از قدرتها و ابر قدرتها باج می‌گرفت. امروز در صحنهٔ بین‌المللی به‌یمن افشاگریهای پیاپی مقاومت ایران یوغ سنگین‌ترین تحریم‌ها بر گردنش است. آن‌قدر در تعادل‌قوا هم ضعیف شده که دنیا نه‌تنها در برابر تروریسم و آدمکشی‌اش باج نمی‌دهد، بلکه دیپلمات تروریستش را با حکم حبس ابد به‌زندان می‌اندازند.

 

این تغییر کیفی تعادل‌قوا به‌نفع مردم و مقاومت ایران پاسخ ۴دهه ایستادگی است بر آرمان ۳۰خرداد، طی طریق در جادهٔ مقاومت انقلابی و سر سوزنی کوتاه نیامدن از اصل مردمی «نه شاه- نه شیخ». آن‌قدر که هر چقدر هم خامنه‌ای تلاش می‌کند برای مهار جامعهٔ جوشان، با ماشین سرکوب و پروپاگاندایش جامعه را طلسم و زمین‌گیر کند، کانون‌های شورشی تنها در یک شب با ۴۱عملیات آتشین، به‌این طلسم سیاه ضربه کاری وارد می‌کنند و استمرار عملیات آنها شکستن این طلسم و در پی آن فوران قیامهای بنیان‌کن را در چشم‌انداز قرار داده است.

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/18020a77-fdad-4f55-b1c1-e3365906c93a"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات