728 x 90

ابعاد نفوذ جنبش دادخواهی

اعضای هیئت قتل عام سال‌های ۶۰ و ۶۷
اعضای هیئت قتل عام سال‌های ۶۰ و ۶۷
تلاش برای استفاده از چنگ‌اندازی داعش به پدر خوانده‌اش در مجلس ارتجاع و قبر خمینی، در جنگ باندی و مقابله با جنبش دادخواهی در نمایشهای جمعه 19خرداد 96 در سراسر کشور موج می‌زد. تلاش برای جلاد وانمود کردن قربانیان قتل‌عام 67 و دهه 60 و همچنین حمله به آخوند روحانی تریبونهای نمایش جمعه را به جایگاه ابراز وحشت و اعتراف به شقه در رأس نظام تبدیل کرده بود.

آخوند صدیقی امام جمعه خامنه‌ای در تهران گفت: «این هشدار بود کسانی دهه 60 را گویا نشناختند یا گاهی تغافل می‌کنند تجاهل می‌کنند... . جای بسی تأسف است که بعضی‌ها چه جور روشون میشه خودشون در این جریانها بودند کنار این جریانها بودند مگر از گذشته‌های خودتون پشیمان شده اید؟ مگر هویت تون تغییر کرده است؟». (تلویزیون رژیم 19خرداد 96)

تلاش برای عوض کردن جای جلاد و قربانی همزمان با تسویه‌حساب باندی نمایشهای جمعه را جایگاه اعتراف به شقه در رأس نظام کرده بود.

آخوند علم‌الهدی امام جمعه خامنه‌ای در مشهد گفت: «آن روزی که وارد میدان جنگ و رقابت قدرت می‌شوند، همه هستی انقلاب و اسلام را به حراج می‌گذارند... ... ... .. خدایا اندیشه‌های ناپاکی که در جریانهای سیاسی قدرت‌یاب در این کشور مثل موریانه نفوذ کرده‌اند که باید با آمریکا بسازیم و با آمریکا معامله کنیم، خدایا این اندیشه‌ها رو و صاحبانش رو خاک و خاکستر و ذلیل بفرما». (همان منبع)

آخوند احمد میرعمادی در نمایش جمعه خرم‌آباد به مزدوران رژیم خاطرنشان کرد «ما نباید اجازه دهیم مجاهدین امروز وارد کشورمان شوند... اما اکنون بعد از 30سال عده‌یی به‌دنبال تطهیر آنها هستند». (سایت حکومتی مرور نیوز- 19خرداد 96)

آخوند ایمانی در نمایش جمعه شیراز به جنایت کشتار مجاهدین در سال 67توسط رژیم اعتراف کرد و گفت: «‌اگر سال 67 مجاهدین سرکوب نشده بودند شما در این بیست سال هر روز این گرفتاریها را داشتید. خمینی می‌دانست چه می‌کند». (همان منبع)

آخوند موسوی در نمایش جمعه اهواز گفت: «نمی‌دانم چه انتظاری دارند که می‌خواستند جلادها آزاد شوند. همین جلادها 17هزار نفر را کشتند». (خبرگزاری حکومتی تسنیم 19خرداد 96)

در دماوند آخوند دماوندی با اشاره به پایداری مجاهدین به جنایت رژیم اذعان کرد و گفت: «مجاهدین در دهه 60 شمشیر را از رو بسته بودند و آشوب در کشور به وجود آمده بود، آیا نباید این دشمنان که آگاهانه و عامدانه سر جنگ با ایران را داشتند ترور می‌شدند؟». (همان منبع)

در کرج آخوند حسینی همدانی با حمله به روحانی گفت عده‌یی به اسم عقلانیت می‌خواهند اسلامیت را از ملت بگیرند. او با ابراز وحشت از مجاهدین گفت «مسیر دشمن و پیاده سوار وی به‌دنبال تضعیف اصل ولایت فقیه است قانون اساسی هستند». (سایت حکومتی سپیدار آنلاین 19خرداد 96)

در نمایش جمعه آران و بیدگل آخوند موسوی با سوز و گداز گفت «دهه 60 در کشور از دشوارترین دوره‌ها در طول انقلاب بود». (خبرگزاری حکومتی ایرنا 19خرداد 96)

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات