728 x 90

آزمایش تاریخی

سخن روز
سخن روز

به پای میز محاکمه کشاندن نظام ولایت فقیه. محاکمه دیکتاتوری مذهبی و جنایتکار حاکم بر ایران.

این خواسته‌ای است که از ۴دهه پیش مطلوب مردم و مقاومت ایران بوده است. و در تمام این سالیان نبرد بی‌امان با دزدان جنایتکار حاکم بر ایران با همین خواسته ادامه داشته است. همیشه تصور بر این بود که این خواسته پس از سرنگونی نظام ولایت فقیه محقق خواهد شد و این بخشی از دینامیزم نبرد در ۴دهه گذشته بوده است. امروز بسیاری از رسانه‌ها و شخصیتهای سیاسی و حقوقی روز ۷آذر ۱۳۹۹ را روز تحقق همین خواسته معرفی می‌کنند و آنرا یک روز تاریخی می‌نامند از جمله ژرژ هانری بوتیه، وکیل شورای ملی مقاومت ایران روز۷آذر در جمع خبرنگاران گفت: «این یک محاکمه تاریخی و بی‌سابقه است. اولین بار است که رژیم ملایان به‌طور نمادین به محکمه کشیده می‌شود و به‌اصطلاح دیپلمات‌هایش در پیشگاه قضاوت حاضر می‌شوند».

آری، آنها محاکمه اسدالله اسدی را با تکیه بر تمامی اسناد و شواهد متقن محاکمه تمامیت نظام تروریستی ولایت فقیه می‌دانند و تأکید می‌کنند که تصمیم این جنایت در شورای امنیت رژیم با ریاست آخوند روحانی و با نظر شخص خامنه‌ای صورت گرفته است.

یعنی یک گام از آن آرزوی بزرگ مردمی پیش از سرنگونی آخوندهای حاکم محقق شده است و این امری است مایه مسرت مردم و شایسته هزاران تبریک و البته می‌توان نتیجه گرفت که وقتی یک نظام ضدمردمی پیش از سرنگونی به پای میز محاکمه کشانده می‌شود، پس از سرنگونی تحقق عدالت در مورد آن تا کجا با شکوه و در عین‌حال سخت و خوارکننده برای آخوندهایی که به زباله‌دان تاریخ پرتاب می‌شوند خواهد بود.

تا همین جا با برگزاری اولین جلسه دادگاه و درخواست قاطعانه دادستان مبنی بر ۲۰سال زندان برای دیپلمات تروریست رژیم، ۱۸سال و ۱۵سال برای سه مزدور دیگر، محکومیت تمامیت دیکتاتوری تروریستی ولایت فقیه مهر خورده است و این البته پیش‌درآمد حکم دادگاه است که در تقدیر و در چشم‌انداز قرار دارد.

در این حکم تردیدی نیست و البته شرکت نکردن بزدلانه دیپلمات تروریست رژیم در جلسه دادگاه به فرمان خامنه‌ای هیچ تاثیری در این حکم در تقدیر نخواهد داشت.

حکم دادگاه یک مهر قانونی و بین‌المللی بر پرونده تروریستی رژیم آخوندی است که هیچ راهی برای سیاست‌های مماشاتگرانه باقی نمی‌گذارد و جهان به‌ویژه اروپا را در برابر آزمایش بزرگ انتخاب میان عدالت و تجارت قرار می‌دهد. و این‌که آیا اروپا موضع‌گیری قاطع در برابر رژیمی که اروپا را عرصه تاخت و تازه‌ای تروریستی خودش قرار داده خواهد داشت؟.

سایت پولیتکو ۷آذر با عنوان «آزمایش روابط اتحادیه اروپا و رژیم ایران» نوشت: «این پرونده پیامدهای عمیقی در روابط بین اتحادیه اروپا و رژیم ایران خواهد داشت».

بی‌تردید جهان نظاره می‌کند و گامهای بعدی اروپا را زیر نظر خواهد داشت. مردم ایران در انتظارند تا ببینند اروپا با بزرگترین دشمن آنان که حرث و نسل میهنشان را بر باد داده است چه می‌کنند.

این یک آزمایش بزرگ است.