728 x 90

آمار واقعی قربانیان کرونا

روزنامه خراسان پس از ذکر آمار ۱۰هزار جانباخته کرونا در دهه اول شهریور، به‌نقل از آمار رسمی رژیم می‌گوید تا روز ۱۴شهریور تعداد قربانیان کرونا در ایران از مرز ۱۰۰هزار و ۲۵۵نفر فراتر رفت.

سایت حکومتی نسیم‌آنلاین، با مقایسه «زاد و مرگ» عمومی ایرانیان در سال‌های مختلف، نوشت؛ آمار واقعی قربانیان کرونا حدود ۲۴۵هزار نفر تا۲۹ مرداد ۱۴۰۰ است، یعنی صدهزار نفر بیشتر از آمار رسمی!

روز۱۱ شهریور روزنامه شرق نوشت؛ آمار واقعی تا دو و نیم برابر عدد «یک‌صد» هزاری است که وزارت بهداشت می‌گوید.

عباس عبدی مهره ریزشی رژیم هم گفت؛ آمار واقعی حداقل ۳برابر آمار رسمی است.

روز ۲شهریور دکتر هلاکویی استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: آمار فوت را باید دو و نیم تا سه برابر عدد رسمی (یکصدهزار نفری) گرفت. اما من می‌گویم شما می‌توانید آمار فوتی‌ها را تا هفت برابر کنید! (یعنی ۷۰۰هزار نفر!).
آخوندها در وحشت از خشم مردم از ذکر آمار واقعی طفره می‌روند اما این فاجعه را نمی‌توان پنهان کرد و طوفان در راه است.

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/d8935601-4ab2-427e-8346-49baf08002ad"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات