728 x 90

استقلال مالی سیمای آزادی، در بزرگ‌ترین سانسور قرن

همیاری با سیمای آزادی...
همیاری با سیمای آزادی...

در تاریخچهٔ نبرد با دیکتاتوریهای شاه و شیخ، داشتن یک ایستگاه رادیویی از بزرگ‌ترین آرزوهای نیروهای انقلابی بوده است؛ چه رسد به یک تلویزیون. تلویزیونی ماهواره‌یی با تضمین پخش در ۲۴ساعت و هفت‌روز هفته.

«سیمای آزادی»، تلویزیون ملی ایران، ارگانی است که انقلاب دموکراتیک مردم ایران را نمایندگی می‌کند.

تحقق چنین آرزویی از همان آغاز در صدر برنامه‌های مقاومت ایران بود زیرا در شرایط اختناق می‌تواند سد سانسور را در هم بشکند و صدای ممنوع آزادی و آزادیخواهان را به سمع و نظر مردم برساند. پیش از این رادیو صدای مجاهد به‌موازات مقاومت انقلابی‌ پاسخی به این ضرورت بود. غلبه بر پارازیت در سخت‌ترین شرایط اختناق، جابه‌جایی مداوم ایستگاه سیار رادیو در کوهستانهای نوار مرزی، تنظیم اخبار و دیگر برنامه‌های انگیزاننده در فقدان ارتباطات تضمین‌دار و کمبود امکانات تکنیکی، از حماسه‌های خاموش این مقاومت است. باشد که در زمان و مکان مناسب به آن پرداخته شود.

اگر چه مقاومت ایران توانست در ادامهٔ فعالیت‌های رادیویی به برنامهٔ تلویزیونی دست پیدا کند اما تلویزیون ماهواره‌یی یک کیفیت نوین در مقایسه با دیگر پلتفرم‌های تبلیغی بود. این ناممکن در اندک زمان با همت و سخت‌کوشی نیروهای فداکار مقاومت ممکن گردید.

ادارهٔ ۲۴ساعته و هفت روز هفتهٔ یک تلویزیون ماهواره‌یی با پوشش قاره‌ای، کاری چندان ساده نیست. عرض‌اندام در برابر غول‌های تبلیغاتی نیاز به نوآوری، تکنیک‌ها و تاکتیک‌های جدید، دستگا‌ه‌های روزآمد، کادرهای آموزش‌دیده و حرفه‌یی و مهم‌تر از همه «پول» دارد. این آخری، بزرگ‌ترین مانعی است که در برابر مقاومت ایران صف‌آرایی کرده است و می‌کند. رسانه‌ها و تلویزیونهای ماهواره‌یی معمولاً از طرف ارگانها، دولتها و... پیشتیبانی می‌شوند. منابع مالی اعلام‌شده یا ناشدهٔ آنها اگر یک روز نیز قطع شود، قادر به ادامهٔ حیات نخواهند بود. کادرهایشان از حقوق و مزایای هنگفت برخوردار هستند. سیمای آزادی تنها تلویزیون قابل رقابت با تلویزیونهای ماهواره‌یی فارسی‌زبان است که به هیچ دولت و طرف خارجی یا داخلی وابسته نیست.

در جریان قیام۱۴۰۱ علاوه بر نظام ولایت فقیه و رسانه‌های رنگارنگ داخل و خارج کشوری آن، شاهد یک موج عظیم تبلیغاتی بودیم. موجی که می‌خواست با منحرف کردن قیام مردم ایران، بازماندگان سلطنت مدفون در قالب یک آلترناتیو بر سریر قدرت بنشاند و تاریخ معاصر را به‌صورتی تراژیک تکرار نماید. بسیاری از تلویزیونهای فارسی زبان در اتحادی نانوشته این موج عظیم را تمام‌قامت پیشتیبانی می‌کردند. آنها با اعمال بزرگ‌ترین سانسور قرن علیه مقاومت ایران، از انعکاس صدا و تصویر این مقاومت و کانون‌های شورشی خودداری کردند تا واقعیت جامعهٔ ایران و جایگاه آلترناتیو دموکراتیک و دست‌آوردهای آن را به‌گونه‌یی دیگر جلوه دهند. سیمای آزادی یک‌تنه در برابر این موج عظیم تبلیغاتی عرض‌اندام کرد.

این تلویزیون ملی و مستقل در کنار زدن پرده‌های غلیظ مه و صاف‌شدن فضای شبهه‌آلود سیاسی، نقشی بسزا داشت. امروز بیش‌از‌پیش می‌توان فهمید که به‌راستی یک کودتای ارتجاعی – استعماری در کار بود ولی با ایستادگی و رشادت ستودنی فرزندان آزادی به شکست کشانده شد. کارزار درخشان سیمای آزادی، یکی از عوامل مؤثر در تحمیل شکست به اردوگاه ارتجاع و استعمار بود.

راز پایداری و رمز پیشروی سیمای آزادی را می‌توان در سه مؤلفهٔ زیر خلاصه کرد:

۱- حفظ استقلال مالی در هر شرایط و بسامد اوضاع

۲- کوتاه نیامدن از اصول و پرنسیب‌های انقلابی و مبارزاتی به‌خاطر منافع تاکتیکی

۳- پیوند عمیق با جامعهٔ و برخورداری از حمایت و اقبال مردم ایران

همیاری۲۸ با سیمای آزادی بی‌تردید بار دیگر این سه مؤلفه را تراش خواهد داد و درخشش الماس‌گونهٔ آنها را به نمایش خواهد گذاشت.

اگر این تلویزیون ملی، تاکنون فروزان و شرافتمند مانده است، دلیلی جز حمایت مردم ایران ندارد. آینهٔ آن از درخشش خیره‌کنندهٔ یک مقاومت جلا یافته است و می‌یابد.

خبرنگاران این تلویزیون ملی در سراسر ایران و جهان، ایرانیان آزاده‌ای هستند که خبرگیری و خبردهی به سیما را بخشی از مبارزه بی‌امان خود با فاشیسم و دیکتاتوری می‌دانند و به آن افتخار می‌کنند.

بی‌گمان با این پشتیبانی بی‌بدیل است که سیمای آزادی می‌تواند تا روز بزرگ فتح تهران و رژهٔ قیام‌آفرینان در میدان آزادی، هم‌چنان فروزان باقی بماند و آرزوهای زیبای آزادیخواهان را در امواج رنگین‌کمانی خود منعکس نماید.

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/11651796-205b-4d7c-bb6a-c0b90f7d4719"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات