728 x 90

اشرف‌نشان‌ها، بازوان خستگی‌ناپذیر جنبش دادخواهی

سخن روز
سخن روز

روز ۱۴اردیبهشت آخرین جلسهٔ محاکمهٔ دژخیم حمید نوری در دادگاه استکهلم برگزار شد. در این جلسه مشخص شد که روز ۲۳تیرماه حکم نهایی صادر خواهد شد.

روز ۸اردیبهشت نیز دادستان پس از برگزاری ۹۰جلسهٔ دادگاه، بر اساس شهادت شاهدان و شاکیان مجاهد و دیگر ایستادگان در سنگر دادخواهی، برای حمید نوری درخواست حکم اشد مجازات(حبس ابد) کرد.

از آنجا که درخواست دادستان مبتنی بر مدارک متقن و شهادت‌های روشن و عاری از تناقض شهود متعدد است، بسیاری از کارشناسان و حقوق‌دانان پیش‌بینی می‌کنند که همین درخواست مبنای حکم نهایی دادگاه قرار خواهد گرفت.

آنچه این پیروزی را محقق کرد در وهلهٔ اول جوشش خون ۳۰هزار مجاهد و مبارز در سال ۶۷ است. اما آنچه موجب شد این دادگاه به یک تریبون جهانی تبدیل شود و افکار عمومی سوئد و سایر کشورها را تحت تأثیر قرار دهد، ایستادگی و رزم و تلاش هواداران مجاهدین و اشرف‌نشانان، طی مدت برگزاری ۹۲جلسهٔ دادگاه است. همان که خانم مریم رجوی نیز در پیام به تظاهرات ایرانیان در استکهلم روی آن تأکید کرد و گفت: «۹ماه است با تظاهرات و راه‌پیمایی بی‌وقفه خود، جهان را به محاکمه جلادان حاکم بر ایران، به‌خاطر جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی و نسل‌کشی فرا‌می‌خوانید»... .

واقعیت این است که اگر امروز جنبش دادخواهی شتابان به‌پیش می‌رود، اگر طرح آخوندها و مزدوران‌شان برای استفاده از دادگاه سوئد جهت منحرف کردن جنبش دادخواهی شکست‌ خورده و اگر امروز قتل‌عام ۳۰هزار سربه‌دار ۶۷ جامعهٔ ایران و جهان را تکان داده، یک علت جدی و بسیار تأثیرگذار آن ۹ماه تظاهرات، آکسیون و افشاگری بی‌وقفهٔ اشرف‌نشانان در برابر دادگاه سوئد است. زنان و مردانی که ساعت‌ها ایستادند و فریاد دادخواهی سردادند، آن هم در سرمای استخوان‌سوز قطبی.

آنها با مایه‌گذاری از جان، سلامتی و زندگی خود حتی یک روز جلو دادگاه را خالی نکردند. هر روز شعارهای دادخواهی آنها مردم سوئد، مطبوعات محلی و بین‌المللی و شخصیت‌های سیاسی را برمی‌انگیخت و به‌ دفاع از جنبش دادخواهی وامی‌داشت. اراده‌ها تا آنجا بود که در روز پایانی دادگاه یکی از اشرف‌نشانان تأکید کرد که اگر روند دادگاه ۱۰سال هم به‌درازا می‌کشید، هر روز در برابر آن حاضر می‌شدیم و تا به‌ثمر رسیدن خون آن شهیدان از پا نمی‌نشستیم.

این‌گونه طیف گستردهٔ هواداران مجاهدین و اشرف‌نشانان، یکی از وجوه قدرت این مقاومت در پیشبرد مبارزه‌یی سخت و بی‌امان برای سرنگونی رژیم آخوندی و تحقق آزادی ایران است. آنان که دهه‌هاست در هر بزنگاه حاضرند. از کارزار عظیم درهم‌شکستن توطئهٔ ارتجاعی-استعماری لیست‌گذاری مجاهدین در اروپا و آمریکا که برای سال‌های متوالی در برابر وزارت‌خارجهٔ آمریکا و کاخ‌سفید و در برابر پارلمان‌های اروپایی تظاهرات و آکسیون برگزار می‌کردند تا درهم‌شکستن کودتای ۱۷ژوئن و صدها کارزار دیگر. این اشرف‌نشانان همواره حاضریراق حضور پیدا می‌کردند و تاثیری جدی در موفقیت کارزارهای سرنگونی داشتند.

اکنون نیز در جریان دادگاه حمید نوری، مبنا خون آن ۳۰هزار مجاهد سربه‌دار بود، اما شرط لازم، پیگیری خون شهیدان در جنبش دادخواهی و امتداد آن در پایداری مجاهدین، هواداران‌شان و اشرف‌نشانان طی ۳۳سال گذشته بود. همان «زنان و مردان شجاع و میهن‌پرست که آماده و حاضر در پی محاکمه سردمداران رژیم ولایت فقیه در خاک میهن‌مان هستند»(پیام خانم مریم رجوی به تظاهرات ایرانیان در استکهلم - ۱۴ اردیبهشت).

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/44ff841d-66a3-4567-822c-f6d473aa82b3"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات