728 x 90

اعترافاتی که بنزین بر آتش خشم مردم است - مروری بر رسانه‌های حکومتی

گزیده روزنامه‌های حکومتی
گزیده روزنامه‌های حکومتی

در روزنامه‌های حکومتی چهارشنبه دوازدهم آبان، چهرهٔ واقعی نظام را می‌بینیم در مطالب مربوط به رو کردن دست همدیگر در دزدی و چپاول و تقسیم مناصب دولتی به‌مثابه سهم غارت از یک‌سو و مردم را به قربانگاه کرونا فرستادن از سوی دیگر. که روزنامه‌های هر دو باند اعترافات قابل توجهی دارند. بن‌بست نظام در زمینه مذاکره بر سر برجام مضمون مشترک مطالب روزنامه‌های هر دو باند است. جنگ قدرت بین باند خامنه و حوزهٔ قم امروز هم در مطالبی که در حمایت از صافی گلپایگانی درج شده دیده می‌شود. بحرانهای اقتصادی اجتماعی با شاخص تورم و گرانی روزافزون هم در مطالب متنوعی مطرح شده‌اند.

بن‌بستها و جام‌های زهر

وجه اشتراک مطالب روزنامه‌های حکومتی در مورد بن‌بست برجامی نظام در این است که هیچ‌یک راه برون رفتی برای نظام در وضعیت موجود نمی‌بینند.

آفتاب یزد در مطلبی با عنوان «به تصمیم بزرگ نزدیک می‌شویم» از چند جنبه این بن‌بست را مورد توجه قرار داده از جمله نوشته: «جمهوری اسلامی اکنون اگر به برجام باز گردد آمریکا و کشورهای دیگر در برجام محدود نمی‌مانند اگر برجام را ترک کند باید سر میز مذاکره با کشورهایی بنشیند که آنها این بار خواهان سرعت در مذاکرات و پذیرش گسترش پرونده هسته‌یی به پرونده‌های دیگر هستند و اگر ایران این را پذیرا شود و حتی بخواهد زمان بخرد، خرید این زمان در نهایت موجب رودررویی و تقابل بیشتر خواهد شد. فلذا باید گفت که در وضعیتی قرار داریم که یک تصمیم بزرگ گریز ناپذیر شده است».

«تلاش‌ها برای ناکام گذاردن مذاکرات ادامه دارد» عنوان مطلبی در مردم‌سالاری از یک کادر بازنشسته وزارت‌خارجه رژیم است که از جمله گفته: «جوهر اختلاف به برنامۀ هسته‌یی و کوه تحریم‌ها برمی‌گردد. با این تفاوت که طرف‌های غربی در تلاشند تا آن را به مجموعۀ اختلافات با ایران گره بزنند یا حداقل پروژه‌یی جلو بروند اما ایران جزیره‌ای می‌اندیشد و به‌شدت از مذاکرات پکیجی پرهیز می‌کند. چرا که تصور می‌کند غرب بنا دارد با راهبرد مذاکره پکٍ قدرت او را یکجا مصادره کند».

«با آمریکا باید به زبان خودش سخن بگوییم» تیتر مطلبی در رسالت از باند خامنه‌ای است که از تعادل‌قوای پایینی که نظام سر میز مذاکره دارد به‌صورت غیرمستقیم خبر داده و نوشته: «در حال حاضر آمریکا در حال فشار مجدد به ایران و همراه کردن کشورهای دنیا با مواضع خودش است. بیش از ۴ماه است که بایدن سکوت کرده و این روزها مجدداً در دنیا دوره‌ افتاده است تا بتواند راههای فشار به جمهوری اسلامی ایران را افزایش دهد».

 

اعترافاتی که بنزین بر آتش خشم مردم است

مضمون مشترک اغلب مطالب مربوط به جنگ قدرت که در کانونش تهدید روحانی به محاکمه است، برملا کردن جنایتهای رژیم در مورد مردم ایران، چه در زمینه ممانعت از واردات به موقع واکسن کرونا و چه در زمینه غارت و چپاول است.

«دادگاه روحانی فرصتی برای معرفی مسببان کشتار کرونا» عنوام مطلبی در همدلی از محبوب‌فر کارشناس حوزهٔ سلامت است که از جمله نوشته: «چرا مجلس تماماً اصول‌گرا که می‌دانست حسن روحانی نسبت به مهار و کنترل بیماری کرونا ترک فعل انجام داده و به وظایف خود عمل نکرده است، در دولت گذشته نسبت به شکایت از نامبرده اقدام نکردند و اجازه داده شد ۹۰هزار نفر در اثر قصور دولتی جان خود را از دست‌داده و خانواده‌های آنان داغدار شوند؟».

«فامیل بازی» تیتر یکی از دهها مطلبی است که در مورد انتصابات اقوام مهره‌های رئیسی بر مناصب دولتی است. این مقاله را جهان صنعت منتشر کرده و از جمله نوشته: «امروز در جامعه جوک شده که باید فرزند و داماد سیاسیون باشی که پست مهم داده شود». در پایان هم نوشته که به‌نظر نمی‌رسد تغییر در انتصاب فامیل و اقوام صورت گرفته باشه، چون همهٔ دولتهای قبلی هم همین کار را می‌کردند.

«نمایش محاکمهٔ روحانی» عنوان مطلبی در آفتاب یزد است که باند مغلوب تهدید قبلی خودش را برای محاکمه روحانی مجدداً گوشزد کرده که پیش از روحانی باید احمدی‌نژاد را محاکمه کنید. بعد هم تهدید کرده که در این صورت خیلی‌های دیگر هم باید محاکمه شوند.

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/7ff61bf9-e59a-42e7-a7ef-ce08e9381eab"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات