728 x 90

اعتراف به‌صورت مسأله اصلی نظام

اعتراضات-ایران-در-سال-۹۶
اعتراضات-ایران-در-سال-۹۶

گیر کردن نظام در تلهٔ اتمی با تعلیق برخی از تعهدات برجامی، و واکنش تند جامعهٔ جهانی به آن، به‌صورت موجی از وحشت به درون آن بازگشته است. در این موج بسیاری از ادعاهای آن به باد فنا رفت. از جمله این‌که در این تصمیم همهٔ نظام با هم متحد هستند. اظهارات ضدو نقیض مقامات و مهره‌های حکومتی نشان داد که دعوای دیرینهٔ مذاکره با آمریکا و تسلیم شرایط شدن بیش از قبل در رژیم شعله‌ور شده است. اما در این میان واقعیتهای دیگری هم بیرون زد.

به‌دنبال اعزام ناوگانهای جنگی آمریکا به منطقه و بالا گرفتن مخاصمات باندهای حاکم بر سر مذاکره با آمریکا، و ابراز وحشت از پیامدهای تعلیق تعهدات برجامی واقعیت اصلی صحنهٔ سیاسی ایران هم بیرون زد، یعنی این‌که جنگ اصلی آن با مردم ایران و وحشتش از مردم است.

واقعیتی که حاکمیت آخوندی همیشه بر آن سرپوش می‌گذاشت اما وحشت از رویارویی با جامعه جهانی نشان داد که پشت این وحشت ترس از دشمن اصلی‌اش که مردم است نهفته است.

 

نگرانی از مردم در کف خیابان‌ها

آخوند یحیی اسماعیلی در جمعه‌بازار تکاب به نفرت مردم از آخوندها اذعان کرد و گفت:« بزرگترین خطر جامعه جدایی جوانان از روحانیت است».

در جمعه‌بازار شهرستان قدس آخوند رضا جوکار با اذعان به نفرت عمومی مردم در فضای مجازی گفت:« امروز فضای مجازی تبدیل به یک آلت قتاله شده و ابزاری برای ترور شخصی و شخصیتی افراد شده است و چه توطئه‌ها، که از بستر فضای مجازی شکل می‌گیرد».

وی سپس با شاره به خشم متراکم مردم به سرکردگان رژیم هشدار داد «این آتشی که روشن شده دامن خود آنها را خواهد گرفت».

آخوند حسن سیدمحمدی در جمعه‌بازار رودبار با اشاره به گرانی‌ها هشدار داد:«جلو گرانی لجام‌گسیخته را بگیرید، من به سرشاخه‌های اصلی گرانی در کشور مشکوکم، این‌ها می‌خواهند مردم را عصبانی کنند و به کف خیابان‌ها بکشانند».

 

کارد در استخوان ملت

وحشت از به خیابان آمدن مردم و خشم آنها در تنگنای معیشتی حرف اول در کشمکشهای باندی بر سر مذاکره با آمریکا وحرف اول در رسانه‌ها و بین مقامات و مهره‌های حکومتی است.

روزنامهٔ همدلی با بیان این‌که «مذاکره اصلی» با مردم ایران باید باشد نه آمریکا به‌صورت مسألهٔ اصلی ایران که همانا مقابلهٔ مردم با نظام آخوندی است اذعان کرده و نوشت: «مذاکره با ترامپ حتی بر فرض این‌که او تمام شرایط ایران را نیز بپذیرد، مشکلی از مشکلات این روزهای جامعه ایران را حل نخواهد کرد».

همین روزنامه در مطلب دیگری با عنوان «بازی در زمین گروه بی» به نفرت مردم از سیاست‌های توسعه‌طلبانه حکومت آخوندی اذعان کرد و نوشت: «دولتمردان باید بدانند که کارد مدت‌هاست به استخوان ملت رسیده و در تعیین سیاست‌ها و حکومت‌داری و شیوه برخورد با مشکلات داخلی، مصلحت شهروندان خویش را در اولویت قرار دهند». (همدلی ۲۱اردیبهشت ۹۸)

حسین واله دیپلمات پیشین نیز با اشاره به بحرانهای گریبانگیر حاکمیت بقای آنرا موکول به کاهش قدرت خلیفه ارتجاع تحت عنوان «ملی سازی حکمرانی در ایران» عنوان کرد و نوشت: « به‌نظر می‌رسد حرکت ترامپ چند منظوره است. راه اصولی مقابله با آن، تحکیم جبهه داخلی و تکیه بر قدرت مردم است از طریق ملی‌سازی حکمرانی در ایران». (همدلی ۲۱اردیبهشت ۹۸)

 

جنگ اصلی رژیم با مردم

واقعیت این است که جنگ اصلی رژیم با مردم ایران و مقاومت سازمان‌یافته است زیرا نهایتاً این مردم و این مقاومت هستند که در نهایت آنرا سرنگون خواهند کرد.

این تجربه‌ای که است که در طول ۴۰سال حاکمیت و در کشاکش با انواع بحرانها و مشکلات به دست آمده است و مهره‌های نظام هم از این نگرانی دارند که حرف آخر را مردم عاصی و به جان آمده در کف خیابان‌ها بزنند. چنان‌چه مردم هر زمان که فرصت پیدا کرده‌اند در کف خیابان‌ها رژیم را به چالش کشیده‌اند. قیامها و اعتراضات گسترده طی دو سال گذشته به‌خصوص بعد از قیام دیماه ۹۶اثبات‌کننده این واقعیت است.

 

تنفر از رژیم و تغییر تعادل‌قوا به نفع مردم

در جریان سیل اخیر هم دیدیم وقتی که مقامات و سرکردگان نیروهای سرکوب به هرکجا از مناطق سیل‌زده وارد شدند آن‌چنان مورد خشم و لعن و نفرت مردم قرار گرفتند که فرار را بر قرار ترجیح دادند.

این شرایط نشان‌دهنده تغییر تعادل‌قوا به نفع مردم و ضعف و درماندگی نظام در رویارویی با مردم و اعتراضات آنها است. زمان به نفع مردم و علیه رژیم ولایت فقیه است و هر چه شرایط به پیش می‌رود باز هم تعادل‌قوا به نفع مردم با شتابی بیش‌از‌پیش تغییر خواهد کرد تاروزی که این مردم با کمک مقاومت سازمان‌یافته مردم ایران بساط این رژیم را از ایران‌زمین جمع کنند.