728 x 90

«بحران مشروعیت» آن‌روی سکه سرنگونی - مروری بر رسانه‌ها

گزیده روزنامه‌های حکومتی
گزیده روزنامه‌های حکومتی

در روزنامه‌های حکومتی ۱۸خرداد بار دیگر نمایش انتخابات رژیم بیشترین حجم مطالب را به خود اختصاص داده است. روزنامه‌های باند ولی‌فقیه در ادامه تمهیدات برای گرم کردن تنور نمایش انتخابات، به فتوای خامنه‌ای مبنی بر حرام بودن رأی سفید روی آورده‌اند و هم‌چنان به کسانی که بر۶کلاس سواد رئیسی دست گذاشته‌اند حمله کرده‌اند. موضوع مشترک روزنامه‌های دو باند حاکم حمله به رافائل گروسی مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است، به‌خاطر اظهاراتش در افتتاحیه جلسه شورای حکام آژانس در روز گذشته که موارد نقض تعهد رژیم را گزارش داده بود. روزنامه‌های هر دو باند با بیان لمپن پاسداری از گروسی اسم برده‌اند.

اذعان به آغاز پیک پنجم کرونا از استانهای جنوبی و غربی موضوع مقاله‌یی در روزنامه آرمان است. در سایر روزنامه‌ها هم برخی از بحرانهای اقتصادی اجتماعی از جمله بحران آب دیده می‌شود.

«بحران مشروعیت» آن‌روی سکه سرنگونی

سرنگونی و انفجار خشم مردم در جریان نمایش انتخابات اصلی‌ترین دغدغهٴروزنامه‌های باند مغلوب است که به بیانهای مختلف این خطر را به نظام گوشزد کرده‌اند.

«سردی انتخابات سیزدهم» عنوان مطلبی در اعتماد است که ضمن اشاره به‌نظرسنجیهای درون رژیم مبنی بر سردی حاکم بر فضای اجتماعی برای این نمایش نوشته است: «هر انتخابات ناکارآمد به خشمی دامن زد و انتخابات مکرر منجر به خشم و عصبیت متراکمی گردید... که می‌تواند بسیار مخاطره‌آمیز باشد».

«مناظره یا تخریب انتخابات؟» عنوان مطلب دیگری در همین روزنامه است که با اشاره به سیاست انقباضی خامنه‌ای تحت عنوان خالص سازی نوشته: «در واقع آن خالص‌سازی که وعده‌اش را می‌دهند از یمین ویسار و تحت و فوق، ذهن و دل و اراده و فکر و روح و روان مردم را مورد هجوم قرار داده است» در ادامه هم نسبت به پیآمد این سیاست که چیزی جز ریزش در باند حاکم و کل نظام نیست گوشزد کرده است: «این بازی تمام نشده و در بعدی کلان هرگز تمام نمی‌شود. تلاش همه‌جانبه یک جناح سیاسی اثرات خود را نشان خواهد داد و ریزش‌های تاریخی و تحولات پردامنه را رقم می‌زند».

«چرا مشکلات اقتصادی و معیشتی اولویت نیست» عنوان مطلب روزنامه ستاره صبح است که با اشاره به دور زدن بحرانهای واقعی گریبانگیر مردم توسط مهره‌های حاضر در نمایش انتخابات، از طرد این نمایش توسط تمام طبقات خبر داده و خاطرنشان کرده طبقات محروم از فرط بحران اقتصادی دنبال این امور نیستند طبقات متوسط هم که به این نتیجه رسیده‌اند که با تغییر رئیس‌جمهور در نظام رویکردهای ساختاری تعدیل نمی‌شود و ترجیح داده‌اند از طبقهٔ محروم حمایت کنند و طبقات مرفه هم جامعه هم به انتخابات بی‌تفاوت شده و در زمینی که سودی ندارد بازی نمی‌کنند، این روزنامه بعد از این مقدمه نتیجه گرفته: «این شکاف روزبه‌روز عمق بیشتری پیدا می‌کند که به کاهش مشروعیت منتهی خواهد شد... شکاف بین دولت و مردم و موضوع مشروعیت دارای اهمیت است. موضوع مهمی که برای برخی قابل درک نیست».

آوردن مردم پای صندوق «نشدنی» است.

روزنامه‌های باند ولی‌فقیه از شدت تحریم مردمی نمایش انتخابات رژیم، ناچار هر یک به نوعی به آن اعتراف کرده‌اند. کیهان خامنه‌ای با تیتر «با گرانیهای دستوری بین مردم و صندوق رأی دیوار نکشید» تلاش کرده نفرت مردم از نمایش حکومت را به حساب گرانیهای ناشی از ناکارآمدی دولت روحانی فاکتور کند. کیهان خامنه‌ای زمین و زمان را مقصر تحریم انتخابات توسط مردم معرفی کرده و از جمله نوشته است: «همنوایی برخی مدعیان با رسانه‌های اپوزیسیون در القای مشارکت پایین مردم در انتخابات، گواهی بر این ادعاست که دستهایی به‌دنبال مهندسی افکار عمومی و کاهش مشارکت مردم در انتخابات هستند».

فرهیختگان روزنامهٔ وابسته به ولایتی مشاور سیاسی خامنه‌ای به‌نقل ناصر ایمانی از کارشناسان این باند نوشته است: «کار مشکلی است بتوان در فرصت ۱۰ روزه تا انتخابات اقدامی انجام داد تا این قشر از مردم پای صندوق‌های رأی بیایند... یکی از علل این مسأله این است که آنها اولاً دچار سرخوردگی‌ای هستند... مسأله دوم مسائل مربوط به اداره کشور اعم از مسائل معیشتی، مسأله تورم، اشتغال و امثالهم است که آنها را به‌شدت متأثر کرده و نوعی واگرایی در این قشر از مردم ایجاد شده... اگر این دلایل را دلیل اصلی بدانیم متوجه می‌شویم کار چقدر سخت است و شاید بتوان گفت نشدنی است که بخواهیم این مسیر را بازگردیم».

جوان وابسته به سپاه پاسداران هم در صفحه اولش با تیتر «مناظره اول مشارکت را تکان داد» اذعان کرده است: «مشارکت پایین دغدغه هر دو جناح سیاسی کشور شده است!». . جوان در ادامه به مهره‌های متخاصم برای کرسی ریاست‌جمهوری بی‌ثمری نمایشهای تلویزیونی را گوشزد کرده و نوشته است: «بدترین فهم از عوامل افزایش میزان مشارکت آن است که گمان کنیم با تخریب و حمله به رقبا و ایجاد فضای احساسی در میان مردم، این مهم ممکن می‌شود».