728 x 90

برای یک جرعه آزادی با یک کهکشان ستاره

بچه‌های ما در بلوچستان برای یک لیوان آب باید طعمه تمساح شوند.

عزیزان ما در خوزستان برای یک لیوان در نزدیکی یک دریا و سه رود بزرگ باید تشنگی بکشند.

دریاچه‌هایمان باید در آتش طمع‌کاری آخوندها و آب‌فروشی‌هایشان، به شوره‌زار تبدیل شوند.

برق‌مان باید به این و آن فروخته شود تا هزینه جنگهای ضدمردمی آخوندها در عراق و لبنان و یمن و سوریه تأمین شود.

مردم‌مان در اهواز و آبادان شناور بر دریایی از نفت و در تهران‌پارس بر گستره‌ای از کار مولد، در گرمای سوزان تابستان، بدون آب و بدون برق به مرز هلاک برسند، تا خامنه‌ای خرج ماجراجویی‌های اتمی و موشکی‌اش را تأمین کند.

فرزندانمان در سرتاسر ایران باید در برابر کرونا بی‌دفاع در حسرت یک واکسن جان بسپارند تا خامنه‌ای بتواند هزینه عملیات تروریستی‌اش در این سو و آن سوی دنیا را تأمین کند، تا فرزندانش به‌راحتی زندگی کنند، تا مزدورانش، با دستمزدهای نجومی در گوشه و کنار جهان، خوش بگذرانند.

از اینروست که پژواک شعار‌های سرنگونی مردم ایران، تا آن‌سوی جهان را تکان داده است و از همین‌روست که ایرانیان با هر عقیده و مرام در هرکجای این سیاره آبی، رو به سوی کهکشان ایران آزاد نهاده و به گردهمایی در کهکشانی نوین فرا می خوانند

برای یک جرعه آزادی

با یک کهکشان ستاره

 

 

 

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات