728 x 90

به‌سوی جمهوری دموکراتیک در ایران آزاد فردا

سخن روز
سخن روز

روز سه‌شنبه ۲۳خرداد ۱۴۰۲، در ادامهٔ کهکشان مقاومت ایران با شعار «پیش به‌سوی جمهوری دموکراتیک» بیانیهٔ مشترک ۵۲۵تن از نمایندگان مجلس عوام و اعیان انگلستان در حمایت از قیام مردم ایران، با تأکید بر مرزبندی تاریخی «نه شاه ـ نه شیخ» و پشتیبانی از طرح ۱۰ماده‌یی خانم مریم رجوی منتشر شد. و اینک در تداوم و گرماگرم کهکشان و پیشروی مقاومت، با ۲۵اکثریت پارلمانی و بیانیهٔ جهانی حمایت از قیام مردم ایران برای یک جمهوری دموکراتیک بر پایه نفی دیکتاتوری مذهبی و سلطنتی پیش می‌رود.

در بخشی از بیانیهٔ حمایت اکثریت مجلس ملی فرانسه(شامل ۲۹۰نماینده و ۷۶سناتور از همه احزاب) از برنامهٔ ۱۰ماده‌یی خانم مریم رجوی آمده است: «مردم ایران حول ارزش‌های دموکراتیک متحد هستند. آنها با شعارهای خود نشان داده‌اند که همه اشکال دیکتاتوری اعم از شاه مخلوع یا دیکتاتوری دینی فعلی و هر گونه ارتباط با این دو دیکتاتوری را رد می‌کنند».

آندره شاسین، عضو قدیمی کمیته پارلمانی برای ایران دموکراتیک که ۱۵سال پیش بنیان گذاشته شد و یکی از ۴معاون این گروه به‌رهبری سیسیل ریلهاک، از گروه رنسانس است، در کنفرانس مطبوعاتی اظهار خوشوقتی کرد و گفت: «این اولین بار است که ما این‌همه امضا جمع‌آوری می‌کنیم». وی در بخشی از سخنانش با اشاره به‌ مردمی که «در زمان شاه رنج کشیده‌اند» و باید «بتوانند خود را از یوغ‌های پی‌درپی رها کنند» گفت: «امروز در آستانه تحولی هستیم که من آن را یک خروجی سیاسی می‌نامم. یک خروجی سیاسی با چشم‌انداز استقرار یک رژیم مترقی در ایران. در این نقطه دسیسه‌های زیادی می‌شود تا خروجی مورد نظر تیره و تار شود. بعضاً گروه‌هایی مطرح می‌شوند که به‌ رژیم گذشته تکیه دارند... حمایت ما فقط ناشی از عواطف‌مان نسبت به‌مردم ایران نیست، بلکه یک انتخاب آگاهانه است، انتخاب وجدان».

خانم سسیل ریاک نیز با یادآوری این‌که «ما از احزاب مختلف مجلس فرانسه و دارای دیدگاه‌های سیاسی متنوعی هستیم ولی در متن این بیانیه اتفاق‌نظر کامل داریم» گفت: «مردم ایران حول ارزش‌های دموکراتیک متحد هستند. آنها با شعارهای خود روشن کرده‌اند که همه اشکال دیکتاتوری اعم از شاه مخلوع یا رژیم تئوکراتیک فعلی و هر گونه ارتباط با هر یک از این ۲دیکتاتوری را رد می‌کنند».

در بیانیهٔ اکثریت نمایندگان پارلمان ایتالیا نیز آمده است: «مردم ایران پیرامون ارزش‌های دموکراتیک متحد هستند. آنها با شعارهای خود روشن کرده‌اند که همه اشکال دیکتاتوری اعم از حکومت شاه مخلوع یا دیکتاتوری دینی و هر گونه ارتباط با هر یک از این دو دیکتاتوری را رد می‌کنند».

هم‌چنین در نامهٔ مشترک ۷۱تن از برندگان جایزهٔ نوبل به‌ رهبران جهان، ضمن فراخوان به حمایت از قیام مردم ایران و برنامهٔ ۱۰ماده‌یی خانم مریم رجوی آمده است: «۴۴سال پیش، میلیون‌ها نفر از مردم ایران، حکومت استبدادی شاه و پلیس مخفی وحشی آن ساواک را به‌دلیل جنایت‌ها و شکنجه مردم با شرکت در تظاهرات‌های مردمی رد کردند و امروز هم در قیام جاری شعار می‌دهند: نه سلطنت، نه رهبری، دموکراسی، برابری».

کارزار بزرگ مقاومت با حمایت ۲۵اکثریت پارلمانی و ۱۱۷تن از رهبران پیشین جهان و حمایت نوبلیست‌ها و... در ادامهٔ کهکشان مقاومت ایران بر پایه نفی دیکتاتوری مذهبی و سلطنتی(نه شاه نه شیخ)، بیانگر فصل جدیدی از پیشروی مقاومت و قیام در عرصه بین‌المللی است. این همان شعار آتشین جوانان و قیام‌آفرینان در کف خیابان و پرچم برافراشته‌یی است که از ۳۰خرداد و ۳۰تیر ۱۳۶۰ برای یک انقلاب نوین و جمهوری دموکراتیک به‌اهتزاز درآمد و امروز سوداهای ارتجاعی و استعماری شیخ و شاه را ناکام گذاشته است.

یکی از وجوه مشترک و برجستهٔ بیانیه‌هایی که توسط ۳هزار پارلمانتر در اروپا و آمریکا به‌امضا رسیده، تأیید مرزبندی قاطع مردم بپاخاسته ایران با هر نوع دیکتاتوری و وابستگی است. همان مرزبندی سرخ و آتشینی که در قیام ۱۴۰۱ در کف خیابان‌ها با شعار «مرگ بر ستمگر ـ چه شاه باشه چه رهبر» به‌منصهٔ ظهور رسید و امروز به‌عنوان مرزبندی ملی و تاریخی ایرانیان با استبداد و وابستگی به‌ثبوت رسیده است.

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/999718cc-b6d8-4d94-b414-e3adba14cb2b"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات