728 x 90

تنفیذ عصارهٔ فتوای ابلیس

رئیسی جلاد۶۷
رئیسی جلاد۶۷

«در روزهای ۱۰ تا ۱۷مرداد، رئیسی در گوهردشت و اوین دسته‌دسته بچه‌ها را

به جرم دفاع از آرمان و هویت‌شان اعدام و روانهٔ گورهای جمعی می‌کرد.

چهارشنبه ۱۲مرداد هیأت مرگ در گوهردشت وحشیانه اعدام کرد.

روزهای ۱۳ و ۱۴مرداد در اوین. دوباره روز ۱۵مرداد آمدند گوهردشت

و ۱۶ و ۱۷مرداد دوباره در اوین اعدام کردند» (از خاطرات زندانیان سیاسی).

 

ابراهیم رئیسی بر نطع حرامیان ابلیس، ارتقای مقام یافت و سلول‌های خونش از آبشخور تسلسل جنایت رنگ گرفته است.

روز ۱۲مرداد قرار است عصاره، نماد و نمایندهٔ جنایت، اعدام و قتل‌عام توسط ولی‌فقیه برای ریاست‌جمهوری تنفیذ شود. در نظام اسلامی آخوندها رأی دادن و انتخاب کردن همان‌قدر فرمایشی و بی‌اعتبار است که رئیس‌جمهورش حتی اگر از اتاق تجمیع آرای نظام و گماشته شدن هم درآمده باشد، باز هم اعتبار ندارد مگر ولی‌فقیه تنفیذش کند!

 

انتصاب رئیسی در پی نمایش حکومتی، توهین بزرگ ولی‌فقیه و شورای نگهبان ارتجاع به مردم ایران بود. اکنون خامنه‌ای بر سکوی قتل‌عام فرزندان ایران‌زمین پا می‌گذارد و جلاد قرن را در ادامهٔ انتصاب وی، تأیید و تنفیذ می‌کند. خامنه‌ای در برابر فریاد قیام‌کنندگان چند روز گذشته که خواستار رها کردن مملکت توسط وی شدند، عضو هیأت مرگ را برای تشکیل کابینهٔ جلادان مهیا می‌کند.

 

خمینی در سال‌های بی‌خبری مردمان از پشت پرده‌های جنایاتش، اعضای هیأت مرگش را داس‌های دروگر زندانیان سیاسی مقاوم کرد و خامنه‌ای در سال‌های باخبری مردمان، از جانب بیش از ۹۰درصد مردم ایران تحریم و نفی می‌شود.

 

مراسم تنفیذ عصارهٔ هیأت مرگ، ننگی ابدی بر پیشانی خامنه‌ای و تجویز مکافاتی سنگین را از جانب مردم ایران مجاب می‌کند. نشانه‌های تجویز این مکافات بی‌بازگشت، این روزها در خیابانهای دهها شهر ایران ظهور کرد و همهٔ جهان دارد گواهی می‌دهد که هدف و آماج اول و آخر، شخص خامنه‌ای می‌باشد.

 

گذشت آن سال‌های بی‌خبری و سانسور که مردم ایران از حوادث فروردین ۱۳۷۴ در اسلام‌شهر و جنایات عمله‌های خامنه‌ای مطلع نشدند.

گذشت آن سال‌ها که خبرهای جنایات قرون‌وسطایی خمینی و خامنه‌ای در زندانها فقط سینه به سینه منتقل می‌شد و مطبوعات حکومتی بازوی سانسور حاکمیت بودند و گزارش و عکسی از سرکوب‌های خونین در مشهد و قزوین به جایی نمی‌رسید.

اکنون با کاویدن نهانی‌های همان سال‌ها، میلیون‌ها مادر و خواهر و برادر و فرزند ایران‌زمین با میلیون‌ها عکس و سند، گواه جنایات ابراهیم رئیسی و بدکیشان اهریمن‌خوی هیأت مرگ هستند. اکنون خامنه‌ای با تنفیذ رئیسی در ردیف هیأت مرگ قرار می‌گیرد. اکنون ۸۵میلیون شهروند ــ خبرنگار ایرانی در گزارشی مصور و مکتوب، ثبت می‌کنند که خامنه‌ای با تنفیذ رئیسی، برگی دیگر از هم‌دستی در قتل‌عام زندانیان سیاسی را امضا می‌کند.

 

اکنون مادران آبان ۹۸ در میدان آزادی تهران فراخوان به حسابرسی از قاتلان فرزندان بی‌گناهشان داده‌اند. اکنون قیام‌آفرینان تیر و مرداد ۱۴۰۰ از خوزستان تا آذربایجان و تا مرکز ایران فراخوان به حسابرسی از قاتلان طبیعت و آب ایران داده‌اند. اکنون از سراسر ایران ندا و فراخوان «اتحاد، اتحاد» علیه دیکتاتوری ولایت فقیهی و گماشتهٔ جانی‌اش برخاسته است.

این نشانه‌های فصل نوین برخاستن مردمانی علیه اصل ولایت فقیه و شخص ولی‌فقیه است که شاهد تنفیذ جلاد قرن توسط خامنه‌ای هستند. اکنون ایران‌زمین یک تمدن‌ستیزی ضدبشری را به چالش بود و نبود می‌کشد.

 

 

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/04e958d4-c1ae-4b16-afa2-6910dfa031cb"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات