728 x 90

جنایت و سراسیمگی

سخن روز
سخن روز

مأموران جنایتکار رژیم آخوندی خانه یک زن بی‌سرپرست خانوار را در حاشیه شهر بندرعباس خراب می‌کنند. هموطن بی‌پناه مانده خودسوزی می‌کند. به‌طور تصادفی از صحنه با امکان موبایل فیلمبرداری می‌شود، پخش این تصویر در فضای مجازی موجی از ابراز خشم را به‌دنبال می‌آورد. در وحشت از این خشم، واکنش‌های سراسیمه در رژیم آغاز می‌شود.

آخوند جلاد رئیسی در توئیتر خودش از ورود دستگاه قضایی به تخریب منزل در بندرعباس نوشت و این‌که لازم است که دادستان عمومی هرمزگان فوری این مسأله را رسیدگی کند.

به‌دنبال این موضع ناشی از ترس رئیس جلاد قضاییه خبرگزاری این قوه به نام میزان سلسله‌ای دیگر از واکنش‌های سراسیمه این قوه را منتشر کرد از جمله:

-ورود بازرسی کل استان هرمزگان به حادثه تخریب منزل زن بی‌سرپرست خانوار/ فراخواندن شبانه شهرداری بندرعباس و عوامل موضوع جهت پاسخگویی

- با عوامل و مقصرین موضوع بدون اغماض برخورد قانونی خواهیم داشت و این پرونده به‌صورت ویٰژه در دست بررسی است. درست است که تصرف اراضی ملی به‌صورت غیرقانونی مجاز نیست اما. .

- اقدامات باید به‌صورت قانونی و با رعایت جوانب انسانی و به دور از حادث شدن این‌گونه مسایل انجام شود.

و سپس اعلام این‌که رئیس کل دادگستری هرمزگان به عیادت رفته و به این خانواده کمک می‌شود، واکنش‌های سراسیمه‌ای است که تماماً در وحشت از خشم مردم صورت می‌گیرد.

این یک داستان تکراری است. به این معنا که هر بار که جنایتی در جایی از کشور صورت می‌گیرد و با تلاش مردم تصاویر آن با موبایل گرفته شده و در شبکه مجازی پخش می‌شود، در درون رژیم در وحشت از خشم مردم ولوله می‌افتد و واکنش‌های ترس‌آلود شروع می‌شود. البته این جنایاتی است که امکان تصویر برداری از آنها وجود داشته است چرا که تصویر برداری از این جنایات جرم است و آنچه هم که انجام می‌شود مخفیانه و دور از چشم مأموران رژیم است. بنابراین بسیاری از این جنایات مکتوم می‌ماند.

نمونه چرخاندن جوانان تحت عنوان اوباش و ضرب و شتم و تحقیر در ملأ عام از همین سیاق اقدامات جنایتکارانه رژیم است که وقتی با موج تنفر اجتماعی روبه‌رو شد، باز قوه قضاییه خامنه‌ای و شخص رئیسی جلاد به صحنه آمدند و صحبت از قانون و حق و حقوق متهمین کردند. اگر چه اندکی بعد باز در وحشت از پیشروی مردم به‌خصوص در سالگرد قیام آبان به حمایت از جنایتی که کردند، پرداختند.

نمونه دیگر خراب کردن خانه آسیه پناهی ۵۸ساله روی سرش و انداختن وی در بیل لودر و کشتن اوست که باز در برابر عکس‌العمل خشمگین مردم، رژیم جنایتکار همین داستان را تکرار کرد.

شکی نیست که خراب کردن خانه این زن محروم به دستور مقامات رژیم صورت گرفته است.

عباس امینی‌زاده شهردار بندر عباس: «زمین تصرفی بود و باید طبق قانون تخریب می‌شد». (مشرق نیوز ۲۹آبان۹۹)

بنابراین در جنایت تخریب خانه در بندرعباس شهردار دستور داده است و مورد گرداندن جوانان و ضرب و شتم و تحقیر آنها دقیقاً با حکم قضایی صورت گرفته است و... .

اما چرا به‌رغم این‌که این جنایات به دست سردمداران رژیم صورت می‌گیرد، وقتی بیرونی می‌شود تلاش می‌کنند به‌نحوی از آن فاصله بگیرند و خلاصه خودشان را همراه و همدرد نشان دهند.

این ولوله‌ای که امروز در قضاییه رژیم و استانداری بندرعباس افتاده است نه ناشی از جنایتی که کرده‌اند بلکه ناشی از وحشت از خشم انفجاری خلق است که تجربه‌اش را در قیام آبان۹۸ دارند. خشمی که نشان از انفجارهای در تقدیر دارد.