728 x 90

خامنه‌ای؛ بزرگترین جلاد یا غارتگر؟!

حکومت ولایت فقیه
حکومت ولایت فقیه

چرا هر روز به تعداد کشته‌های کرونا اضافه می‌شود؟

چرا خامنه‌ای در اوج موج دوم و افزایش کشتار باز هم از بازگشایی مساجد و مدارس و مشاغل می‌گوید؟

یک روزنامه حکومتی در یک جمله به همین سؤال پاسخ داد: «اول قرنطینه را شل گرفتند و مسافرت در تعطیلات عید را آزاد گذاشتند و از ترس "فروپاشی اقتصاد"، فعالیت‌های اقتصادی را از سر گرفتند»(روزنامه حکومتی مستقل ۱۲خرداد ۹۹).

یعنی خامنه‌ای به‌خاطر خفگی اقتصادی و تهدید امنیت، مردم را به قربانگاه فرستاد.

نوبخت در مجلس آخوندی ۱۳خرداد ۹۹: «شمایی که می‌فرمایید نفت را استفاده نکنیم که اصلاً خوشبختانه جوری شد که نفت را نمی‌توانیم استفاده کنیم مالیات هم که شما می‌دانید در این شرایط رکود این هست شما به من بگویید که ۳۰هزار میلیارد تومان در ماه حقوق کارکنان دولت را چطور باید پرداخت کنیم؟

می‌گوید دولت پول ندارد اما نمی‌گوید پول کجاست!

محمدجواد ظریف: «۳۵میلیارد دلار به یک عبارتی مجبور شدیم در اختیار کسانی قرار بدیم که معلوم نیست الآن کجاست»؟

با همین ۳۵میلیاردی که دزدیده شد، حقوق ۱۷سال حقوق تمام کارکنان دولت تأمین می‌شد. نوبخت از خفگی نظام گفت اما از غارت ثروت عمومی و بستن راه نفس مردم توسط بیت خامنه‌ای چیزی نگفت. یک روزنامه حکومتی نوشت: «۴نهاد منتسب به بیت، ۶۰درصد ثروت مملکت را در اختیار دارند. ثروت کلیه‌ٔ نهادهای اقتصادی بیت، معادل هزار میلیارد دلار می‌شود. سود ۱۰درصدی این ثروت، یکصد میلیارد دلار است که با آن می‌توان هزینه معیشت ۴۰میلیون نفر را پرداخت کرد»(روزنامه حکومتی مستقل ـ۱۲خرداد ۹۹).

تمام این منابع در داخل کشور و در دسترس هستند و از محل آنها می‌توان با کرونا مبارزه کرد.