728 x 90

خیزش بزرگ معلمان؛ تعادل قوایی جدید

سخن روز
سخن روز

خامنه‌ای روزی خطاب به کارگزاران رژیم جهل و غارت هشدار داد: «ما در داخل کشور گسل‌هایی داریم... اگر چنان‌چه این گسل‌ها فعال شد، آن وقت زلزله به‌وجود می‌آید! (خرداد۱۳۹۵).

اکنون پس از ۴۳سال ظلم و غارت، علائم نشان می‌دهد که «گسلها فعال» شده‌اند. نمود آن نیز زنجیرهٔ اعتراض اقشار به‌جان آمده، خیزش‌ها و قیام‌هایی است که از اسفند۹۹ تا امروز جریان دارد و فواصل زمانی آنها از یکدیگر کم و کمتر می‌شود. خیزش‌های پیاپی معلمان هم یکی از حلقات اصلی این زنجیرهٔ خطرناک برای نظام ولایت فقیه است. صبح ۱۱بهمن، خیزش سراسری معلمان برگزار شد و ارکان رژیم آ‌خوندی را لرزاند. این چهارمین خیزش سراسری معلمان در کمتر از ۳ماه گذشته است. خیزش‌های سراسری ۲۲آذر، ۲دی، ۲۳دی و ۱۱بهمن که هر بار از نظر خواستها و شعارها عمیق‌تر شده است، پیامی روشن دارد.

 

معلمان و انبوه مردمی که به‌آنها پیوسته بودند، در بیش از ۱۲۰شهر و ۲۷استان فریاد می‌زدند: «زندانی سیاسی آزاد باید گردد»؛ و خطاب به رئیسی جلاد شعار می‌دادند: «رئیسی بی‌سواد، شش کلاسی دروغگو، حاصل وعده‌هات کو؟»؛ و با شعار «تا حق خود نگیریم، از پا نمی‌نشینیم» بر استمرار خیزش‌های خود تأکید می‌کردند. معلمان تأکید می‌کردند که نباید در برابر ظلم و غارتگری حاکم، سکوت کرد و باید که فریاد شد؛ معلمان پیش از ورود به خیابان‌ها، روی تابلو کلاس برای دانش‌آموزان نوشتند: «هرگاه موفق شدیم حقوق خود از جمله آزادی... که توسط دولتمردان ظالمانه به‌یغما رفته است را به هر قیمتی حتی در کف خیابان پس بگیریم، آنگاه به‌کلاس‌های درس باز خواهیم گشت»؛ و دانش‌آموزان نیز در شبکه‌های اجتماعی و در مدارس از معلمان خود حمایت کردند.

 

طی ۳ماه گذشته معلمان در خیزش‌های سراسری خود در سه زمینه پیشرفت قابل توجه داشتند:

یکم: گسترش جغرافیایی اعتراضات که تمامی کشور را فراگرفته

دوم: تعمیق و رادیکالیسم که در شعارهای امروز معلمان بسیار بارز بود.

سوم: ضمیمه شدن دو روز اعتصاب سراسری و گسترده به‌خیزش سراسری (شنبه و یکشنبه)

از طرف دیگر ناتوانی رژیم برای مهار این خیزش‌های سراسری معنای قابل توجهی دارد. این همان رژیمی است که وقتی چند سال پیش تعداد محدودی از معلمان در برابر مجلس ارتجاع اعتراض کردند، همان ابتدا با باتون و گاز اشک‌آور به‌آنها یورش برد و آن تجمع کوچک را پراکنده کرد. اما اکنون، آن‌قدر شکننده و ضعیف شده، که هر چند نیرو و ابزار سرکوب دارد، اما جرأت نمی‌کند جلو خیزش‌ها را بگیرد. چرا که از خشم عظیم و متکاثف در جامعه خبر دارد و می‌داند که سرکوب، خودش عامل گر گرفتن آتش قیام و رادیکالیسم بیشتر آن خواهد شد.

 

از آن سو جلوگیری و سرکوب هم باعث عمیق‌تر شدن اعتراضات می‌شود که نمونهٔ آن را در چهار خیزش سراسری معلمان در کمتر از ۳ماه می‌بینیم. خیزش‌هایی که زمینه‌ساز قیامهای آتشین و بزرگ هستند که سرانجام به سرنگونی نظام ولایت‌فقیه، خواهد انجامید. همان که خانم مریم رجوی در پیام خود دربارهٔ خیزش سراسری معلمان گفتند: «استمرار اعتراضات شجاعانه بازتاب اراده عمومی برای سرنگونی رژیم و استقرار دمکراسی، عدالت و حاکمیت مردم است» (۱۱بهمن).

 

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/4eac7eba-61aa-493c-a6ca-c8bfcc164874"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات