728 x 90

در مفهوم بیانیه‌ٔ ۱۰۰۰ زن از پنج قاره‌ٔ جهان

حمایت ۱۰۰۰شخصیت از زنان سراسر جهان از مقاومت زنان ایران و برنامه ۱۰ماده‌یی خانم مریم رجوی
حمایت ۱۰۰۰شخصیت از زنان سراسر جهان از مقاومت زنان ایران و برنامه ۱۰ماده‌یی خانم مریم رجوی

در آستانه‌ٔ سالگرد قیام ۱۴۰۱ که زنان نقش پیشتاز و تعیین‌کننده‌ٔ سمت‌وسوی آن را داشتند، بار دیگر موضوع «زن ایرانی» و مبارزات و پایداریهایش در جنبش برابری و آزادیخواهی، در کانون توجه بخش عمده‌ٔ نمایندگان زنان جهان قرار گرفته است.

«زن ایرانی» و اساساً مقوله‌ٔ زن در عهد سلطه‌ٔ دین‌فروشان زن‌ستیز، اصلی‌ترین نقش راهنما و رهبری را در پایان دادن به حاکمیت تمامیت‌خواه ملایان دارد. مبارزات زنان از دهه‌های پیشین و نقش رهبری آنان در جنبش‌ها و قیامهای اخیر ایران، تکریم و تواضع و حمایت وجدانهای بیدار جهان را برانگیخته است.

 

روشنگری و راهگشایی مبارزات زنان ایران به‌طور خاص در بیش از چهار دهه مقاومت برای آزادی و در سلسله‌ قیام‌های یک‌دهه‌ٔ اخیر، توجه ۱۰۰۰زن از شخصیت‌های جهانی را به حمایت از تکاپوی مشترک‌شان در جهت نفی اصلی‌ترین مانع برابری در ایران، به خود جلب نموده است.

 

بیانیه‌ٔ حمایت از قیامهای مردم ایران با پیشتازی زنان توسط ۱۰۰۰زن در ۵ قاره‌ٔ جهان همراه با تأکید بر حمایت‌شان از برنامه‌ٔ ۱۰ ماده‌یی خانم مریم رجوی برای آینده‌ٔ ایران، یک نقطه‌ٔ عطف از همبستگی زنان جهان با زنان ایران برای تحقق تغییر بزرگ سیاسی و اجتماعی و فرهنگی در ایران‌زمین است. این نقطه‌ٔ عطف در این بیانیه چنین تصریح شده است:

«خواسته‌ٔ مردم ایران ــ اعم از زن و مرد ــ که در شعارهای آنها متبلور می‌شد، خاتمه دادن به دیکتاتوری مذهبی و استقرار یک جمهوری دموکراتیک بر پایه‌ٔ جدایی دین و دولت و برابری کامل زن و مرد در همه‌ٔ زمینه‌هاست».

 

در دوران سلطه‌گریِ دیکتاتورها، مقاومت و مبارزه و پایداری است که مشروعیت خلق می‌کند و با مشروعیت است که اعتبار و اصالت کوشنده‌گان و پوینده‌گان آن، شناخته و قدرشناسی می‌شود. این اصل بنیادین و قانون‌مند در بیانیه‌ٔ ۱۰۰۰زن از شخصیت‌های جهانی این‌گونه تشریح و مستند شده است:

«در مقابل سبعیت و وحشیگری رژیم آخوندی، جهان شجاعت و جسارت زنان و دختران ایران را در جریان قیام مشاهده کرد که با دستان خالی و با به‌خطر انداختن جان خود در مقابل نیروهای سرکوب رژیم ــ به‌ویژه نیروهای سپاه پاسداران و بسیج ــ ایستادند و فریاد زدند: چه باحجاب، چه بی‌حجاب پیش به‌سوی انقلاب. شجاعت و نقش پیشتاز زنان در این مبارزه، یک پدیده‌ٔ خلق‌الساعه نبود، بلکه قویاً در ۱۰۰سال مقاومت زنان ایران با دو دیکتاتوری سلطنتی و دینی ریشه دارد».

 

آن روی سکه‌ٔ مشروعیت، اعتبار و اعتلای مبارزات زنان ایران در مقابل دیکتاتوریهای موروثی که توانسته است توجه و حمایت انبوه زنان را از ۶۷کشور در ۵ قاره‌ٔ جهان جلب کند، باید به مشروعیت مقاومتی سازمان‌یافته اشاره نمود که از قضا به‌دلیل همین سازمانیافتگی و هوشیاری سیاسی توانسته است پیام پایداری و مبارزات تاریخی زنان ایران را به وجدانهای بیدار جهان برساند. با کوشش همین مقاومت سازمان‌یافته بوده است که پیش از این نیز شاهد حمایت ۳۶۰۰ پارلمانتر از قیامهای اخیر مردم ایران و ضرورت بیرون راندن اشغالگران ولایت فقیهی بودیم. بیانیه‌ٔ ۱۰۰۰تن از زنان نیز بر همبستگی با حمایت‌های پیشین از قیام‌ها، از مقاومت ایران و برنامه‌های آن تأکید کرده‌اند:

«ما امضاکنندگان این بیانیه همبستگی خود را با ۳۶۰۰ پارلمانتر از سراسر جهان و هم‌چنین ۱۲۴تن از رؤسای جمهور و نخست‌وزیران پیشین ابراز می‌کنیم که حمایتشان را از خانم مریم رجوی رئیس‌جمهور برگزیدهٔ شورای ملی مقاومت ایران و برنامهٔ ۱۰ماده‌یی او برای آزادی، برابری و یک جمهوری دموکراتیک، برابری کامل زنان و مردان در همهٔ زمینه‌ها به‌ویژه حق انتخاب آزادانه لباس و پوشش، اعلام می‌کنیم».

 

بی‌شک در آستانه‌ٔ سالگرد قیام ۱۴۰۱

۱ ـ این بیانیه‌ٔ قوی و جهان‌شمول بر گسترش و تعمیق مبارزات زنان ایران و اتحاد و همبستگی آنان علیه حاکمیت زن‌ستیز ولایی، تأثیری متقابل خواهد داشت.

۲ ـ به مرزبندی و روشنگریِ هر چه بیشتر بین جبهه‌ٔ خلق و ضدخلق در صحنه‌ٔ سیاسیِ داخلی و بین‌المللی یاری خواهد رساند.

۳ ـ مانعی قدرت‌مند مقابل مماشاتگران با نظام ملایان، به‌طور خاص در ارتباط با قیام‌ها برای سرنگونی آن خواهد بود.

 

 

 

 

 

 

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/8f63ddd1-682e-4fef-a50f-2495f12ab75b"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات