728 x 90

دولت در هم شکسته و حاکمیت تکه پاره

دولت در هم شکسته و حاکمیت تکه پاره
دولت در هم شکسته و حاکمیت تکه پاره

آشفتگی در دولت ورشکسته شیخ حسن روحانی آن‌چنان آشکار است که اضافه براین که باند رقیب هر روز با رو کردن دست روحانی و باندش عرصه را بر این دولت تنگتر می‌کند، اما دوستان و حامیان این دولت نیز توان دفاع از آن را از دست داده و از آن فاصله می‌گیرند. به‌طوری که حسن روحانی دیگر توان جمع‌وجور کردن هم باندی‌هایش را نیز از دست داده است.

آشفتگی و ناتوانی روحانی و دولتش را می‌توان از استعفای متعدد وزرای این کابینه نیز مشاهده کرد.

 

امید رخت بربسته

محمدصادق جوادی‌ حصار از مهره‌های باند موسوم به اصلاح‌طلب در گفتگو با روزنامه حکومتی آرمان با اشاره به فریبکاری روحانی با ناامیدی می‌گوید: «ایشان نام دولت خود را تدبیر و امید نام نهاد اما شاهدیم در بسیاری از حوزه‌ها، سیاست‌های اعمالی دولت مصداق چیزی غیر از آن است. امید هم به‌طور کلی از جامعه ایران رخت بر بسته است. جوانان، مدیران، اقتصاددانان، سرمایه‌گذاران و صنعتگران و سایر اقشار با این وضعیت امیدی به آینده ندارند... به‌نظرم آقای روحانی در دولت دوم خود، کم‌آورد و عقب نشست».

این مهره باند روحانی با قطع امید از دولت روحانی در ادامه می‌افزاید: «اکنون عده‌یی هستند که تعمداً می‌خواهند فاتحه دولت روحانی را بخوانند و دولت هم در برابر آنها نمی‌تواند کاری انجام دهد و حالت انفعالی دارد، این فاجعه است.... روحانی اکنون نقش یک رئیس‌جمهور ضعیف را ایفا می‌کند...».

 

دولت پیر و ناتوان 

محمدعلی وکیلی عضو هیات رئیسه مجلس آخوندی و از حامیان روحانی در مورد عملکرد دولت می‌گوید: «دولت آقای روحانی یک دولت پروژه‌یی است به‌لحاظ کار کردی، یعنی این دولت در ۴سال اول تمام انرژی‌اش شد برجام الآن هم کل پروژه دولت کنترل ارز است. در ۴سال اول مسأله‌اش فقط برجام بود و الآن همه مسأله‌اش ارز است. به‌لحاظ گفتمانی هم یک دولت کاملا تکه پاره‌ای است. دولت روحانی دولت کندی است، دولت سیری است، دولت پیری است، دولت تکه پاره‌است به‌لحاظ هویت و گفتمان، دولت پروژه‌یی است به‌لحاظ عملکرد».

 

رئیس دولت عامل گرفتاریها

باند مقابل هم با اشاره به ناتوانی دولت روحانی در دعوای باندی با روحانی و دولتش فاتحه دولت را خوانده است.

جبار کوچکی‌نژاد یکی اعضای مجلس آخوندها از باند خامنه‌ای تمامی مشکلات گریبانگیر حکومت آخوندی را به گردن روحانی و دولتش انداخته است: «عامل تمامی گرفتاریها، هیأت دولت و رئیس هیأت دولت است. باید قانون اساسی تغییر کند و برای اداره سیاسی کشور یک روش جدیدی را طراحی کنیم».

این عضو مجلس ارتجاع با اشاره به اظهارات اخیر خامنه‌ای که در آن روحانی و دولت او را از اتکا به غرب برحذر داشته بود، اضافه می‌کند: «دولت به شکلی همه چیز را به اتحادیه اروپا و آمریکا وصل می‌کند».

عضو دیگر مجلس آخوندی به نام محمد دهقان نیز به ابعاد فساد در دولت روحانی اشاره کرده و می‌گوید: « قاچاق گسترده عجیب و غریبی در دولت روحانی در این چند سال اتفاق افتاد که یکی از آن فساد مربوط به قاچاق کالا و قاچاق ۱۱۲۸ کانتینر از مرزها و مسیر رسمی گمرک بود».

 

حاکمیت تکه پاره

آنچه که این نمایندگان مجلس آخوندی در زمینه درهم شکستگی و تکه پاره‌گی دولت آخوند حسن روحانی می‌گویند، بخشی از واقعیت است و واقعیت در هم ریختگی و در گل نشستگی این دولت بسیار بیشتر از این است.

این وضعیت دولت روحانی آیینه تمام نمای درهم شکستگی، از هم گسستگی و تکه پاره‌گی تمامیت حاکمیت آخوندی است.

این تنها دولت روحانی نیست که« دولتی پیر» و ناتوان است و انرژی آن تمام شده است؛ بلکه این تمامیت حاکمیت آخوندی است که ذخایر استراتژیک اش به انتها رسیده است.

فرسودگی و ناتوانی حاکمیت، ناامیدی از ‌بقای آن را چنان دامنگیر سردمداران و مهره‌های حکومتی کرده است که نسبت به سرنوشت آن در سال ۹۸در شک و شبهه‌اند. هراس از «دشمن» که همانا مردم و مقاومت ایران است،آن‌چنان در میان سردمداران و مهره‌های حکومتی گسترده است، که خامنه‌ای ناچار شد خودش شخصاً به صحنه بیاید و در یک سخنرانی هشدار بدهد. خامنه‌ای با اشراف به بحرانهای فراگیر جامعه که رسانه‌های حکومتی آن را تا ۴۰ بحران شمارش کرده‌اند، و با اشراف به قدرت مردم و مقاومت ایران که او به‌عنوان«دشمن» از آنها نام می‌برد، گفت:

«از دشمن نباید غافل بود، دشمن بیدار است، دشمن نقشه دارد».

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات