728 x 90

«رئیسی در انتظار محاکمه»

سخن روز
سخن روز

در حالی که خلیفهٔ ارتجاع ضمن اعتراف به شرایط انفجاری جامعه و بحران معیشت، تمام‌قد به «تمجید» رئیسی جلاد پرداخت، رسانهٔ حکومتی انصاف نیوز با تیتر درشت نوشت: «رئیسی در انتظار محاکمه توسط ملت»!

این رسانهٔ حکومتی(۷شهریور ۱۴۰۲) در جریان جنگ قدرت، با لگدی به مهندسی انتخابات خامنه‌ای برای رسیدن به «حاکمیت یک‌دست» نوشت: «رئیسی در زمان تبلیغات انتخابات ریاست‌جمهوری وعده‌های فراوانی داد که تقریباً هیچ‌کدام را عملی ننموده است. از وعده ساخت یک میلیون مسکن در هر سال تا نبستن فضای مجازی... همین چند نمونه از خلف وعده، عدم راستگویی در اجرای وعده‌ها و "ترک فعل‌ها" کافی است که او را که از اساس با مهندسی انتخابات به ریاست‌جمهوری رسید، شایسته این مقام ندانیم».

این مطلب سپس با اشاره به بحران سرکوب دانشگاه‌ها افزود: «خیانتی که به این واسطه دارد به کشور صورت می‌گیرد، با هیچ‌کدام از موارد پیشین قابل مقایسه نیست. اینجاست که باید او و همهٔ دست‌اندرکاران این فاجعه و خیانت بزرگ را وعده به محاکمه‌ای دهیم که به‌زودی در پیشگاه ملت انجام خواهد شد و آن روز دیر نیست».

خامنه‌ای روز ۸شهریور برای کتمان شکست «حاکمیت یک‌دست» و دمیدن در تنور «خالص‌سازی» گفت: «عملکرد دولت مستوجب این است که ما تقدیر کنیم و تمجید کنیم از دولت. در بخش‌هایی، دولت خوب و قوی ظاهر شده که این بخش‌ها هم بخش‌های مهمّی است...».

منظور خلیفهٔ ارتجاع از «بخش‌های مهم»ی که خوب عمل شده، تلاش جلاد برای گره زدن مشکلات معیشت و بیکاری و بی‌پناهی و گرانی و... به «استکبار جهانی» و گسترش سرکوب و سانسور و اختناق برای مقابله با قیام است؛ تلاشی که به اعتراف خودی‌های نظام به عبور مردم از تمامیت نظام و شکست پروژهٔ «یک‌دست‌سازی» منجر شد.

سایت حکومتی اعتماد آنلاین از قول یک کارشناس باند مغلوب نوشت: «وقتی نارضایتی متراکم می‌شود، خودش را در خیابان نشان می‌دهد. متأسفانه این نارضایتی‌های معیشتی و اقتصادی به نارضایتی‌های سیاسی و بسته شدن فضای سیاسی کشور گره خورد و... نهایتاً دیدیم که حدود ۶ماه تمام اعتراضات در خیابان ادامه داشت... ما با لایه‌های مختلفی از مردم مواجه هستیم. بخشی از مردم از همه چیز عبور کرده‌اند و جز به براندازی فکر نمی‌کنند»(اسماعیل گرامی‌مقدم ـ‌۱۲شهریور).

عبور از همه چیز یعنی عبور از ولی‌فقیه، تمامی باندها و براندازی تمامیت نظام. دود شکست «حاکمیت یک‌دست» نیز اول به چشم همین کسانی می‌رود که در جریان مهندسی انتخابات جراحی شدند و با هم در کشتی سوراخ‌سوراخ نظام غرق می‌شوند.

سایت حکومتی هم‌میهن(‌۱۲شهریور) با اشاره به‌ این‌که «فرصت‌ها از دست می‌روند. فرزندان این سرزمین، همه ما را محکوم خواهند کرد»، نوشت: «از شکست این دولت هیچ‌کس از جمله ما منتفع نمی‌شوند. خیر همه ما در این است که دولت آقای رئیسی موفق شود. بازی ما با این دولت یا هر دولت دیگری بازی صفر و یک نیست که یک‌طرف ببازد و طرف دیگر برنده شود. وضعیت ما مثل هواپیما یا کشتی است که همه سوار آن هستیم. مسافران هم به‌اندازه خلبان یا سکاندار کشتی از رسیدن به مقصد بهره‌مند و از ساقط یا غرق شدن متضرر می‌شوند».

این‌چنین است که اعضای باند مغلوب و توسری‌خور نظام هم امروز هراس‌آلود و ناگزیر اعتراف می‌کنند، شکست پروژهٔ خامنه‌ای ـ رئیسی، شکست فرد خامنه‌ای یا رئیسی نیست، شکست تمامیت نظام است؛ چرا که او برای مقابله با قیام و انقلاب به میدان آمد اما اکنون ابعاد شکست به آنجا رسیده که سرنشینان «کشتی» نظام در وحشت از توفان قیام در تقدیر، برخلاف گفتهٔ خلیفهٔ درمانده در تمجید از رئیسی، صحبت از «محاکمهٔ رئیسی» می‌کنند!

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/9706600a-ede7-488b-8035-f2c6774160c2"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات