728 x 90

رخداد ـ رتبه جهانی خامنه‌ای در انهدام اقتصاد

در حالی که بخشی از مردم نان‌شان را در زباله‌ها جستجو می‌کنند خامنه‌ای وقیحانه مدعی پیشرفت اقتصادی شد

خامنه‌ای ـ اول فروردین:

اقتصاد ایران در میان اقتصادهای برتر دنیا در رتبه هجدهم است

 

یک هم‌وطن:

ساعت ۱۱شب اینم یه بی‌خانمان بد بخت دیگه. خدا لعنت کنه خامنه‌ای رو خدا لعنت کنه خمینی‌رو مردم باید این موقع شب اینجوری نونشون رو از تو آشغالدونی‌ها درب یارن

 

وحشت از خشم تهیدستان نسبت به رذالت خامنه‌ای، صدای خودیها را هم درآورد

 

آخوند دژکام در نمایش جمعه ـ ۶فروردین۱۴۰۰:

رهبر معظم اول سال یه سخنرانی کرده فرموده ما رتبه‌مان از نظر جهانی این است فوری همه، کی گفته؟ کی گفته؟ ما اینجا نیستیم

آخوند علم‌الهدی در نمایش جمعه مشهد ـ ۶فروردین۱۴۰۰

وضع اقتصاد و معیشت مردم بدتر شد

 

آخوند جمعه‌بازار اصفهان آمد غلط خامنه‌ای را درست کند سپاه غارتگر و بیتش را که اقتصاد کشور را بلعیده‌اند رسوا کرد:

آخوند میردامادی در نمایش جمعه اصفهان ـ ۶فروردین۱۴۰۰:

درست است که ایران جزو اقتصاد هجدهم دنیا در مقابل ۲۰۰- ۳۰۰کشور هست این را خود آقا هم فرمودند اما این اقتصاد کجا دارد می‌گردد؟ دست چه کسی هست؟ پول نفت کجا می‌رود؟ این فاصله طبقاتی که الآن در ایران به‌وجود آمده

 

در اقتصاد آخوندی بخش زیادی از مردم روزگارشان را میان زباله‌ها می‌گذرانند جایی که هرگز غارتگران و آقازاده‌هایشان نزدیکش نمی‌شوند

 

یک هم‌وطن: از این به بعد اگه صدقه‌ای دارین صاف بندازین تو داخل سطل زباله‌ها تا مستقیم برسه به دست نیازمندش. اینجا تنها جاییه که مسئولان داخلش دست نمی‌کنن

 

راستی! دستاورد خامنه‌ای و نظامش در این ۴۲سال چیست؟

 

حسن سبحانی کارشناس حکومتی:

خود دولت رسماً میگه ۶۵میلیون ۷۰میلیون آدم اگر ۴۵هزار تومان نگیرند زندگی‌شان با مشکل مواجه میشه یعنی خیلی ساده میشه گفت که دستاورد ما فقر عمومی است.

 

یک هم‌وطن: خامنه‌ای ضحاک و سپاه و نیروی انتظامی و تمام دار و دسته‌شون به‌زودی به درک واصل می‌شن

 

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/8015e5f9-5d11-40a0-9317-39c6a36631ad"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات