728 x 90

رخداد ـ زخم بلوچ و آتش زیر خاکستر

چرا سراوان منفجر شد؟

آیا تمام شد؟ اتفاق بود یا ادامه‌دار است؟

 

گزارشگر: سوخت‌کشان عمر کوتاهی دارند. اینجا روزی نیست که خانواده‌ای به عزا ننشیند.

خبرنگار: جنازه‌اش هم برنگشته اینجا؟

یک هموطن: نه پاکستانه جنازه‌ای نیست تمام شد گوشتش همه آب شد تمام شد

 

روزنامه مستقل ـ ۱۳ اسفند با اشاره به زخم ۴۰سالهٔ بلوچ و پاسخ سربی نظام نوشت:

مســاله سراوان یک زخمی بود که این اتفاق ســر آن را باز کرد تا مــردم پی به واقعیتها و مسائل این منطقه بردند

حکومت به جای این‌که مسأله را مسئولانه بررسی کند و ببیند که چه عواملی ســبب شده امروز در کردســتان کولبر و در بلوچستان سوخت‌بر باشد؛ به این افراد تیراندازی کرده است

 

یک جوان بلوچ: با جون خودش بازی می‌کنه با خون خودش بازی می‌کنه می‌خواد یک لقمه نون بخوره. لقمه نون هم درست حسابی نمی‌خوره. یا یک ماه کار می‌کنه ماشینش چپ میشه یا جلو دولت می‌افته یا بارش را می‌زنند یا ماشینش را می‌گیرند.

 

از همین جرقه حریق برخاست. سپاه پاسداران به التماس افتاد و تلویزیون خامنه‌ای دستپاچه شد.

پاسدار کرمی سرکرده قرارگاه تروریستی قدس در جنوب. ‌۸ اسفند۹۹:

ببینید سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مال این ملت است ما مال این مردمیم

تلویزیون خامنه‌ای ـ گزارشگر: ساعت ۸صبح دوشنبه در منطقه سراوان چه گذشت؟ بعد از آن در فرمانداری سراوان چه اتفاقی افتاد؟

 

اما ۱۰روز پس از قیام، روزنامه مستقل با اشاره به «آتش زیر خاکستر» و بی‌فایده بودن قطع اینترنت هشدار داد:

اگر اراده قاطع برای حل مشکلات با همکاری مردم منطقه صورت نگیرد، فردا در جای دیگری و به نوع دیگر ظهور و بروز خواهد داشت

 

یک خانم هم‌وطن: اینجا بانک ملی بهبهانه

مردم غیور سراوان شما تنها نیستید این حرف من تنها نیست شعار همه هم میهن‌پرستانه ایرانه سراوان تنها نیست ننگ بر حکومت دزد و جلاد آخوندی