728 x 90

رخداد ـ شکوفایی جوامع ایرانی در انقلاب

جوامع ایرانی از شکوفایی نسلی می‌گویند که هستهٔ مرکزی ارتجاع زیر پردهٔ دین را شکستند و با عبور از ایدئولوژی مخوف جنسیت، گام‌های بلندی در مسئولیت‌پذیری برداشتند.

زهرا مریخی مسئول اول سازمان مجاهدین خلق ایران:

«کشف خواهر مریم، در انقلاب درونی مجاهدین این بود که زن‌ستیزی و ایدئولوژی جنیست، هسته مرکزی این رسوبات اعماق جامعه و عمود خیمه ارتجاع ۱۴۰۰ساله در زیر پرده دین است. آن هم به نام اسلام».

سانا ستوده:

«بی صبرانه منتظر روزی هستم که زنان ایران که تحت شدیدترین تبعیض جنسیتی و نابرابری قرار دارند، بتوانند از وجود خواهر مریم و دمکراسی که او برایشان می‌آورد بهره‌مند بشوند و در کنار زنان مجاهد استعدادهایشان شکفته شود. درست مثل آنچه که من افتخارش را داشتم».

احمد معین منش:

«هر یک از ما هواداران، انسانیت خودمان را در شعاع این فداکاری بزرگ مجاهدین بازیافته‌ایم. بدون انقلاب مجاهدین، مدتها پیش از ما به‌عنوان هواداران مجاهدین نیز اثری نمی‌ماند. ما در حوزه جاذبه انقلاب مجاهدین، توانسته‌ایم سرزنده و با نشاط و فعال و رزمنده باقی بمانیم».

سیما یزدانی:

«مجاهدین با انقلاب خواهر مریم توانستند به پویایی بی‌سابقه‌یی دست پیدا کنند، انرژیها و استعداد ها را آزاد کنند، مقام زنان را در مبارزه علیه ظلم و برای رهایی و سعادت جامعه به‌رسمیت بشناسند».

حسن ضابطی:

«این نسلی است که توسط برادر مسعود تربیت شده و با انقلاب درونی مجاهدین آب دیده شده‌اند».

راستی! انقلاب ایدئولوژیک چیست؟

هما صالحی:

«انقلاب ایدئولوژیک آنطور که من در این ۳۵سال فهمیدم هیچ چیز مرموزی نیست، در یک‌کلام خلاصه می‌شود در فدای حداکثر در راه آزادی خلق و میهن».

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات