728 x 90

رخداد ـ جوشش خون آبان در ۱۴۰۰

نوروز ۱۴۰۰، خانواده‌های شهیدان، سال نو را به دیدار عزیزانشان شتافتند.

خون آبان در نوروز جوشید و در آه مادران شعله‌ور شد.

و این صدای مادران است که شب را می‌شکافد، هر روز را در بانگ انتقام نوروز می‌کند و جانیان را به شکست و اعتراف وا می‌دارد.

مادر شهید: بچهٔ بیگناه یتیم منو که سرطان داشت هزاران آرزو داشت کشتین از پشت زدین بزدلهای ترسو. روی صحبتم با شماست بزدلها! نفرت دارم ازتون انشاءالله تکه‌تکه بشین.

احمد علیرضا بیگی در مجلس آخوندی ـ ۱۵فروردین ۱۴۰۰:

مردم در فرصت مناسب عکس‌العمل نشان خواهند داد احساس ظلم در مردم مالباخته بورس، خشم و غضب از پیامدهای ناگوار حادثه افزایش قیمت بنزین را نمی‌توان از نظر دور داشت.

قاتلان لاله‌ها را اشرار خواندند، شاهدان را شکنجه و سپیده را بردار کردند. تا شعله‌ها خاموش و آلاله‌ها بی‌صدا و فراموش گردند.

خامنه‌ای ـ ۲۶آبان ۹۸: این کار مردم نیست کار اشراره

اما خون آبان جوشید، در دی شعله شد و در نوروز روئید. خونی که شاداب و شکوفا ریشه کرد و در قامت فریادهای داغدار مادران وعدهٔ «روز انتقام» را به همه جا برد.

بر مزار شهید آرشام ابراهیمی در اصفهان: انتقامت رو می‌گیریم. خونت هیچ وقت پایمال نمیشه هیچوقت و هرگز.

یک مادر شهید: ای خدا! عیدت سیاه بشه خامنه‌ای عیدت سیاه بشه انشاالله خامنه‌ای آخرین عیدت باشه ایشاالله آخرین عیدت باشه ایشاالله به حق فاطمه زهرا.